Індивідуальні гранти для академічної мобільності
Академічна мобільність
Академічна мобільність в Україні
Стажування чи відрядження?
Програми Еразмус+ КА1
Програми Еразмус+ KA1 у ЗНУ
Програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
Програми Horizon2020 Marie Curie
Базові вимоги до аплікантів
Who’s Who
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR)
Маю рівень B2, якщо:
Як визначити свій мовний рівень самостійно?
Як підтвердити свій рівень володіння іноземною мовою?
Структура аплікаційного пакету
Як отримати згоду приймаючої сторони
Лист-запит: структура
CV у форматі EUROPASS
CV: принципи складання
Які навички та вміння потрібні науковцю?
Sheffield Skills Framework
Мотиваційний лист: структура
Мотиваційний лист: найчастіші помилки
Завдання 1
Корисні посилання
1.66M
Категория: ОбразованиеОбразование

Академічна мобільність

1. Індивідуальні гранти для академічної мобільності

Грантові програми ЄС для
підтримки індивідуальної
академічної мобільності
Базові вимоги до аплікантів
Типова структура аплікаційного
пакету

2. Академічна мобільність

• Академічна мобільність
як елемент підготовки
науковця
• Сильні й слабкі сторони
академічної мобільності
• Типи академічної
мобільності
• Академічна мобільність
для українських вчених

3. Академічна мобільність в Україні

• Закон України “Про вищу освіту”
• Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність (затверджене постановою
КМУ від 12.08.15 №579)
• Положення про умови матеріального забезпечення
осіб, направленних за кордон на навчання та
стажування (затверджене постановою КМУ від
4.03.1996 №287)
• Положення про підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних і науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів
(затверджене наказом МОН від 24.01.13 №48)
• Внутрішні положення про порядок організації
академічної мобільності, затверджені вишами

4.

Академічна мобільність
Міжнародна
Внутрішня
Ступенева
Кредитна
Кредитна
Бакалавр, магістр
Бакалавр, магістр,
аспіпант,
докторант
Бакалавр, магістр,
аспірант,
докторант

5.

Аспірант
Стажування
Наукове:
Сертифікат про
стажування
Мовне: мовний
сертифікат
Навчання
Транскрипт
балів ECTS

6. Стажування чи відрядження?

Стажування
Відрядження
Max 1 рік
Max 60 діб
Навчання за акредитованими
програмами
Довгострокова мобільність
Конференції, семінари, мовні
курси, короткотермінова
мобільність

7.

Erasmus+
KA1
Програми
посольств
країн ЄС
DAAD:
Німеччина
Horizon2020:
Marie Curie
program

8. Програми Еразмус+ КА1

• Академічна мобільність
до партнерських
університетів за
двосторонніми угодами
• Усі рівні академічної
мобільності
• Повна стипендія
• Конкурс двічі на рік
• Оголошення на сайті МВ
ЗНУ

9. Програми Еразмус+ KA1 у ЗНУ

10. Програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD)

• Проведення досліджень у
одному з німецьких ВНЗ із
подальшим захистом
дисертації в Україні;
• Проведення досліджень
без подальшого захисту;
• Термін – від 1 до 10 місяців
• Повна стипендія
• Конкурс оголошується
щороку з 1 вересня до 20
листопада
• Оголошення на сайті
DAAD

11. Програми Horizon2020 Marie Curie

• Довго- й короткострокові
дослідницькі стажування в
університетах та наукових
центрах Європи
• Спеціальні стипендії для
науковців-початківців (R1)
• Повні або часткові
стипендії залежно від умов
конкретного конкурсу
• Конкурси оголошуються
протягом року на сайті
програми

12. Базові вимоги до аплікантів

• Громадянство України
• Документ про вищу освіту, виданий
акредитованим навчальним закладом
• Поточний статус, що відповідає вимогам
програми (студент, аспірант, НПП ВНЗ)
• Володіння іноземною мовою на рівні B1
(природничі й точні науки), B2 (соціальні й
гуманітарні науки)

13. Who’s Who

Doctorate
student
Postgraduate
student
PhD
student/
candidate
Аспірант
First stage
researcher
(R1)

14. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR)

• B – незалежний користувач
• B1 – пороговий рівень
• B2 – просунутий рівень

15. Маю рівень B2, якщо:

• Розумію основні ідеї складних текстів на
абстрактні і конкретні теми, в тому числі
технічні теми, що стосуються моєї спеціалізації;
• Розумію принаймні 60% неадаптованого
аудіозапису іноземною мовою;
• Можу розмовляти доволі побіжно та жваво;
• Вмію робити чіткі, детальні повідомлення по
широкому колу питань; можу викласти власний
погляд на основну проблему, показати переваги
та недоліки різних варіантів.

16. Як визначити свій мовний рівень самостійно?

• Тест UEfAP (Using English for Academic
Purposes) - http://www.uefap.com/test/
• Тест від British Council http://learnenglish.britishcouncil.org/en/content
• Тест DAF - http://deutschtraining.org/deutschtest/
• Тест DELF http://www.bonjourdefrance.co.uk/learn-frenchonline/delf-preparation.html

17. Як підтвердити свій рівень володіння іноземною мовою?

Документ
Сфера
застосування
Порядок
отримання
Обмеження
Міжнародний
мовний
сертифікат
(TOELF, IELTS,
DAF, DELF)
Будь-яка
грантова
програма ЄС і
США
Іспити у
Термін дії – 2
сертифікованому роки
мовному центрі
Висока вартість
при відповідній
інституції
Мовний
сертифікат ЗНУ
Програми
Еразмус+,
мобільність в
рамках
двосторонніх
угод
Іспити у Центрі
інтенсивного
вивачення
іноземних мов
ЗНУ
Термін дії – 1 рік
Визнається лише
вишамипартнерами ЗНУ
Довідка від носія
мови
Програми фонду
Фулбрайта
Співбесіда за
формою
Термін дії – 1 рік
Потребує
додаткової
співбесіди

18. Структура аплікаційного пакету

• Копія закордонного
паспорту
• Довідка з місця
навчання/роботи
• Копія диплому про вищу
освіту
• Лист згоди від
приймаючої сторони
• Мовний сертифікат
• CV у форматі Europass
• Мотиваційний лист
• Mobility Activity Plan

19. Як отримати згоду приймаючої сторони

20. Лист-запит: структура

Вступ
• Звернення
• Представлення
Запит
• Програма фінансування
навчання/стажування
• Термін та мета навчання або стажування
Аргументація
Додатки
• Обгрунтування необхідності
• Наявна кваліфікація
• CV + перелік публікацій
• План-проспект

21. CV у форматі EUROPASS


Особисті дані
Досвід роботи
Наявна освіта
Мовні компетенції
Навички та вміння
Сертифікати й нагороди
Основні публікації

22. CV: принципи складання

• Складається з урахуванням
пріоритетів конкретної
грантової програми
• Найбільш актуальна
інформація – на початку
• Лише ті кваліфікації, що
мають документальне
підтвердження
• Приклади навичок та вмінь
• Навички, сертифікати,
нагороди, публікації,
релевантні темі
стажування
• Максимальний обсяг – 2
аркуші

23. Які навички та вміння потрібні науковцю?

24.

25. Sheffield Skills Framework

• Базові навички:
- комунікація;
- математична
грамотність;
- загальна грамотність;
- творче мислення
• Особистісні навички:
- відповідальність,
- адаптивність,
- стресоусталеність,
- цілеспрямованість,
- впевненість
• Спеціальні навички:
- освітні;
- дослідницькі;
- організаційні

26.

27.

28. Мотиваційний лист: структура

Вибір теми,
обгрунтування мети
й завдань
Вибір місця
стажування
Мотивація
Наявна
кваліфікація
Особистісні якості

29. Мотиваційний лист: найчастіші помилки

• Надто глобальна мета
• Вказані завдання неможливо виконати у
термін, передбачений стажуванням
• Кваліфікація не відповідає темі стажування
• Повністю ігнорується особистісний фактор:
як саме стажування сприяє розвитку
апліканта?
• Хаотична структура
• Замалий/завеликий обсяг

30. Завдання 1

• Ви подаєте заявку на короткотермінове (1
місяць) стажування з метою роботи над
першим розділом вашого дисертаційного
дослідження;
• Складіть:
- лист-запит
- CV у форматі Europass
- мотиваційний лист
Мови виконання: українська, англійська

31. Корисні посилання

• Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/
curriculum-vitae
• Мотиваційні листи (шаблони та зразки):
http://motivationalletter.com/
English     Русский Правила