Програма обміну студентами «Mobility Direct»  
 
Мета програми
Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD)
Мета програми
ВИШЕГРАДСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА (Visegrad Scholarship Program)
Мета програми
Програми Teach in China і Volunteer in China
Мета програми
Au-Pair 
Мета програми
Українська стипендіальна програма в Університеті Кембриджу
Мета програми
Work and Travel USA
Мета програми
Умови участі
Erasmus Mundus
Мета програми
Умови участі
Мета програми
Мета програми
Мета програми
Мета програми
Мета програми
3.66M
Категория: ОбразованиеОбразование

Програма обміну студентами «Mobility Direct»

1.

2. Програма обміну студентами «Mobility Direct»  

3.

Набуття нового досвіду, ознайомлення з
культурою іншої країни, удосконалення
навичок іншомовного мовлення

4.  

Польсько-Українська Програма
«ОсвітаПоль»
Можливі учасники:
Кожен, хто має: повну загальну середню освіту;
диплом бакалавра;
диплом спеціаліста;
диплом інженера;
диплом магістра;
студенти українських ВНЗ, які бажають перевестись до вузів
Польщі.

5. Мета програми

Комплексне вирішення питань пов'язаних із
вступом, навчанням та проживанням
українських абітурієнтів в Польщі.

6. Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD)

7. Мета програми

Ця міжнародна освітня й культурна програма
обміну підтримує талановитих іноземних
студентів, надає можливість майбутнім
лідерам навчатися у США з метою
поглиблення знань та вивчення культури і
традицій Сполучених Штатів Америки.

8.

1. Мати українське громадянство і проживати в Україні на час
проведення конкурсу;
2. Бути старшим за 18 років на момент початку навчання у США;
3. Не бути студентом випускного курсу приватного або державного
вищого навчального закладу;
4. Володіти англійською мовою на рівні, достатньому для навчання та
спілкування в англомовному академічному середовищі;
5. Мати високий рівень академічної успішності;
6. Мати можливість почати навчання у Сполучених Штатах з серпня
2017 року (у випадку необхідності навчання на підготовчій програмі з
англійської мови) або з січня 2018 року.
7. Відповідати вимогам для отримання візи учасника програми обміну
(J-1) для в’їзду до США;
8. Повернутися в Україну після завершення програми.

9. ВИШЕГРАДСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА (Visegrad Scholarship Program)

ВИШЕГРАДСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА
ПРОГРАМА (Visegrad Scholarship
Program)
Можливі учасники: відмінники
навчання, українські студенти будь-якої
спеціальності, які щонайменше 4
семестри провчилися у вищому
навчальному закладі, розташованому на
території України

10. Мета програми

Створена для надання фінансової підтримки і
спрощення процедури академічних обмінів
студентів та молодих науковців з країн як
Вишеградської четвірки, так і прикордонних з
ними країнами

11. Програми Teach in China і Volunteer in China

12. Мета програми

Поєднання викладання англійської мови в
китайській школі з вивченням культури Китаю.
Можливість отримати сертифікат TESOL, а
також познайомиться з культурою і
традиціями держави, пізнати ази китайського,
завести друзів і знайомих в іншій країні

13. Au-Pair 

Au-Pair
Можливі учасники: Молодь

14. Мета програми

Дозволяє молоді прожити один рік у сім'ях за
кордоном, проводячи годину з дітьми,
вдосконалюючи мову та знайомлячись з
країною

15. Українська стипендіальна програма в Університеті Кембриджу

Можливі учасники: Студенти вищих
навчальних закладів

16. Мета програми

Надати можливість безкоштовно навчатися в
Університеті Кембриджу найбільш
талановитій українській молоді, яка не має
можливості здобути таку освіту власним
коштом.

17. Work and Travel USA

Можливі учасники: вік від 18 до 23 років,
необхідно бути студентом стаціонару

18. Мета програми

Можливість провести кілька місяців у США,
працювати в американській компанії,
отримувати хорошу зарплату (від 1000 $ в
місяць) і вивчати / практикувати англійську
мову в живому спілкуванні з носіями мови

19. Умови участі

Можливість участі в програмі тільки
студентам стаціонару українських ВНЗ. Крім
того, Work and Travel вимагає початкових
капіталовлаженій в розмірі близько 2000 $ (за
ціною на 2010 рік)

20. Erasmus Mundus

Можливі учасники: українські студенти
або випускники, які вже здобули вищу
освіту (ступінь бакалавра, магістра,
спеціаліста), аспіранти, молоді вчені, які
бажають отримати ступінь магістра або
доктора (для спеціалістів та магістрів) в
університетах Європи.

21. Мета програми

Програма спрямована на активізацію
міжнародного співробітництва та підвищення
мобільності студентів, викладачів, науковців.
Еразмус Мундус також ставить перед собою мету
сприяти взаєморозумінню між людьми,
активізувати міжкультурний діалог.

22. Умови участі

Конкурс оголошується щорічно і публікується на
офіційному сайті http://ec.europa.eu/education.
Вимоги до учасників по всіх напрямках
програми Еразмус Мундус і необхідні документи
можна подивитися на сайті:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index
_en.php.
Національний Темпус-офіс в Україні:
http://tempus.org.ua/

23.

Це нова програма ЄС в галузі освіти, навчання
молоді та спорту на період 2014-2020 років.
Вона пропонує низку можливостей для
студентів, дослідників, працівників вищих
навчальних закладів та організацій з усього
світу. Усі ці можливості фінансує Європейський
Союз.

24. Мета програми

У рамках Erasmus+ надаватимуть більше
стипендій. Програма надаватиме
фінансування для забезпечення більш
активної мобільності, міжнародних
партнерств та спільних науково-дослідних
проектів, а також для розширення
можливостей та розвитку кадрів у країнахпартнерах по всьому світу

25.

Можливі учасники: До участі запрошуються всі
бажаючі, що відповідають вимогам програми
Chevening. У числі країн-учасників: Білорусь,
Росія, Україна, Молдова, Узбекистан, Казахстан,
Грузія і т.д.

26. Мета програми

Стипендії Chevening - глобальна програма
стипендій уряду Великобританії, яка
фінансується Міністерством закордонних
справ і організаціями-партнерами. Стипендія
дається в основному на один рік для
отримання магістерського ступеня.

27.

28. Мета програми

Головною метою програми є пошук
найталановитіших студентів України та
надання їм фінансової підтримки для
продовження освіти та реалізації власних
проектів, створення додаткових можливостей
для індивідуального розвитку, налагодження
нових зв’язків, спілкування, обміну досвідом
та інформацією.

29.

Одна з найпрестижніших міжнародних
програм обміну вченими та студентами, що
фінансується урядом Сполучених Штатів
Америки.

30. Мета програми

Програма імені Фулбрайта в Україні пропонує такі гранти,
стипендії та програми для науковців, викладачів та випускників
вузів України:
Гранти для проведення наукових досліджень в університетах США
(Fulbright Scholar Program / Fulbright Scholar-in-Residence Program);
цільова група: кандидати та доктори наук; дослідники без
наукового ступеня, журналісти, діячі культури з досвідом роботи
не менше 5 років.
Гранти для молодих науковців на проведення досліджень в
університетах США (Fulbright Faculty Development Program); цільова
група: викладачі та дослідники віком до 40 років з дворічним
професійним досвідом, які ще не мають наукового ступеня, а
також молоді кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту).

31. Мета програми

Стипендії для навчання на магістерському рівні
в університетах США (Fulbright Graduate Student
Program); цільова група: студенти старших курсів,
випускники ВНЗ та аспіранти.
Програма запрошення американських учених
(Fulbright Specialist Program/U.S. Fulbright Scholar
Program) дає можливість українським ВНЗ
запросити американських науковців на термін
від двох до шести тижнів або від одного
семестру до двох.
English     Русский Правила