28.76M
Категория: Военное делоВоенное дело

Контроль функціонування приймального пристрою (ПрП)

1.

Тема 15.
Наземний радіолокаційний запитувач
1Л-24.
Заняття № 7 Контроль функціонування приймального
пристрою (ПрП).

2.

Питання заняття
1. Конструкція приймального пристрою (бл. 301) та
розміщення елементів.
2. Органи управління, контролю і сигналізації.
3. Перевірка працездатності та вимірювання параметрів
приймального пристрою.

3.

Конструкція приймального пристрою (бл. 301)
та розміщення елементів
Конструкція блоку У0030100

4.

Конструкція блоку У0030100

5.

Конструкція блоку У0030100

6.

Конструкція блоку У0030100

7.

Органи управління, контролю і сигналізації
Органи управління:
кнопки “ВЫКЛ IК”, “ВЫКЛ IIК” для вимкнення основного
та додаткового каналів відповідно;
кнопка “ВАРУ - ВЫКЛ” для вимкнення імпульсу ЧАРП.
Органи контролю:
перемикач “ПРИБОР” для контролю елементів приймача за
струмами по мікроамперметру бл. 801;
гніздо “ОСЦИЛ” і “ “ для підключення осцилографу, щоб
контролювати імпульсні сигнали;
перемикач “ОСЦИЛ. I” для контролю імпульсних сигналів і
працездатності елементів приймача;
перемикач “ОСЦИЛ. II” для контролю імпульсних сигналів,
напруг живлення і примусового вмикання каналу ПБП або АК.

8.

Органи сигналізації:
світлодіоди із гравіровкою “НЕИСПР. 0301”, “НЕИСПР.
ПБЛ” для сигналізації несправності блоку та перемикання
його в режим АКП.

9.

Перевірка працездатності та вимірювання
параметрів блока імітатора
Оперативний контроль:
світлодіоди
"НЕИСПРАВНОСТЬ
0301"
та
"НЕИСПРАВНОСТЬ ПБЛ" не повинні горіти при установці
перемикачів "ОСЦИЛ І" та "ОСЦИЛ ІІ" в положення
"РАБОТА";
світлодіод "НЕИСПРАВНОСТЬ ПБЛ" повинен горіти при
установці перемикача "ОСЦИЛ ІІ" в положення "АК".

10.

Контроль при перевірці технічного стану містить у собі:
Вимірювання чутливості приймального пристрою ІІІ та VІІ
діапазонів.
Для приймача ІІІд
вхід осцилографу до гнізда “ОСЦИЛ” бл.301;
гніздо синхронізації осцилографу до гнізда “ЗАП ИО” бл.701;
на бл.301 перемикач “ОСЦИЛ І” - в положенні “ВЫХ І ГИ”;
на бл.301 перемикач “ОСЦИЛ ІІ” при вимірюванні
чутливості в режимах роботи приймача АК та ПБП
встановлювати почергово в положення: “АК” та “ПБЛ”.
на бл.801 встановити ручкою “ЗАТУХАНИЕ ІІІ” на екрані
осцилографа імпульси КСВ з рідкими пропусками в основах
імпульсів (при цьому починає мерехтіти з t=0,5с світлодіод
"НЕИСПРАВНОСТЬ 0301" на бл.301);

11.

зняти покази шкали атенюатора та визначити Рпр.мін за
формулою:
Рпр.мін=Ршк.ат.+Рпоч.потужн.+Рпосл.тракту
де Ршк.ат. - покази шкали атенюатора;
Рпоч.потужн. - показана на панелі бл.801;
Рпосл.тракту - показана на панелі бл.204.
Рпр.мін(виміряна) ≥ Рпр.мін.(формуляра)

12.

Для приймача в VІІ д, при цьому встановити:
на бл.301 перемикач “ОСЦИЛ І” послідовно в положення
“ВЫХ 2” та “ВЫХ 3”;
на бл.301 перемикач “ОСЦИЛ ІІ” - почергово в положення
“АК” та “ПБЛ”.
Після вимірювання Рпр.мін ручками “ЗАТУХАНИЕ ІІІд, VІІд”
встановити потужність контрольного сигналу у відповідь на
3дБ більше порогового значення.

13.

Контроль при пошуку та усуненні несправностей містить у
собі:
контроль постійних напруг живлення;
контроль струмів НВЧ елементів;
перевірка наявності та форми імпульсних напруг.
Контроль постійних напруг живлення перевіряється за
допомогою вольтметра, підключеного до контрольних гнізд
“ОСЦИЛ” та “ ” на передній панелі бл.301 при установці
перемикача “ОСЦИЛ ІІ” послідовно в положення: “+6,3В”,
“-6,3В”.
ДОВІДКА: якщо різниця між напругами +6,3В та -6,3В
більше, ніж 0,1В, потенціометром “+6,3В” с/б живлення
(110003) бл.801 встановити необхідну величину.

14.

Контроль струмів НВЧ елементів перевіряється при
установці перемикача “ПРИБОР” на бл.801 в положення 0301
Перемикач:
“ПРИБОР”
Покази приладу Контрольний
(мкА)
сигнал
01
(4 положення)
20 100
Струми змішувачів
VІІд
02
50 90
Напруга живлення
гетеродину VІІд
06 (2 положення)
10 100
Струми ПВЧ ІІІд
07 (4 положення)
20 100
Струми змішувачів
ІІІд
08
50 90
Напруга живлення
гетеродину ІІІд

15.

Перевірити наявність та форму імпульсних напруг.
Всі імпульсні сигнали контролюються при установці
перемикача блоку “ОСЦИЛ І” та “ОСЦИЛ ІІ” в положення
сигналу, що перевіряється (з червоною маркіровкою) за
допомогою осцилографу у гніздах “ОСЦИЛ” та “ ”.
ДОВІДКА: 1.Гніздо синхронізації осцилографа підключити
до гнізда “ЗАП ИО” бл.701.
2.При перевірці сигналів ВАРУ – ІІІ, VІІд підключити гніздо
синхронізації осцилографа до гнізда “ОСЦИЛ” бл.701.
Форма напруги і структура сигналів у різних точках схеми
приймального пристрою наведена в таблиці.

16.

Перемикач
“ОСЦИЛ І”
Осцилограма
Місце контролю по схемі.
І — VII
U=0,005 0,3В
Вихід ППЧ - ІІ 1-го каналу VIIд
ІІ — VІІ
U=0,005 0,3В
Вихід ППЧ - ІІ 2-го каналу VIIд
I ІІ - ІІІ
U=0,025 0,3В
Вихід сигналу з фазового детектора
(ФД)
ІІІд
перед
пороговим
пристроєм.
І - ІІІ
U=0,025 0,3В
Вихід ППЧ - ІІ 1-го каналу ІІIд
ВАРУ - ІІІ
Сигнал ЧАРП (ВАРУ) ІІІд
ВАРУ - VІІ
Сигнал ЧАРП (ВАРУ) VІІд
ВЫХ І
ВЫХ І ГИ
ВЫХ 2
U=2,4 5B
U=2,4 5В
U=2,4 5В
Вихід дешифратора АМІ
Сигнал приймача ІІІд на виході
схеми перемикача
Сигнал f2 з виходу приймача VІІд

17.

ВЫХ 3
U=2,4 5В
СМ 3
U=0,02 0,3В
Сигнал f3 з виходу приймача VІІд
Сигнал f3 з виходу ФД VІІд
Встановити перемикач “ОСЦИЛ І” в положення “РАБОТА”
Перемикач
“ОСЦИЛ ІІ”
Осцилограма
12
U=0,002 0,3В
Сигнал f1 з виходу АКП ІІІд
11
U=0,002 0,3В
Сигнал f2 з виходу АКП VІІд
13
U=0,002 0,3В
Сигнал f3 з виходу АКП VІІд
Контр.
U=2,4 5В
Місце контролю по схемі
Строб контролю
English     Русский Правила