28.80M
Категория: Военное делоВоенное дело

Контроль функціонування тракту генерування та випромінювання сигналів запиту

1.

Тема 15.
Наземний радіолокаційний запитувач.
Заняття №3 Контроль функціонування тракту генерування
та випромінювання сигналів запиту.

2.

Питання заняття
1. Конструкція і розміщення елементів тракту генерування
та випромінювання сигналів запиту.
2. Органи управління, контролю і сигналізації.
3. Перевірка працездатності та вимірювання параметрів
ПдП та АФП.

3.

Конструкція і розміщення елементів тракту
генерування та випромінювання сигналів
запиту
Конструкція блоку У0020100

4.

Конструкція блоку У0020100

5.

Конструкція блоку У0020400

6.

Конструкція блоку У0020400

7.

Органи управління, контролю і сигналізації
Елементи контролю, сигналізації та захисту бл. 201.
Органи управління перемикач “50-100%” - для перемикання
рівню вихідної потужності.
Органи підстроювання:
резистори з гравіруванням “ТОК 1ГИ03, 1УИ01-1, 1УИ01-2,
1ГИ06” - для підстроювання режиму роботи модулів;
резистори з гравіруванням “50 VIIд , 50 IIIд , 100 VIIд ,
100 IIIд” - для регулювання рівня потужності сигналу запиту.
Органи контролю:
перемикач “КОНТРОЛЬ” - для перевірки імпульсних
сигналів, напруг живлення і команд керування;
гнізда “ОСЦИЛ”, “ ” - для контролю імпульсних сигналів
за допомогою осцилографа та напруги розжарювання
вольтметром;
гнізда “V0304”, “ ” – для контролю сигналу з виходу
пристрою управління випрямлячем +2кВ.

8.

Органи сигналізації:
світлодіоди “ГОТОВ. БР, ДР” - для сигналізації готовності
блоку до роботи у бойовому або черговому режимі.
Органи захисту:
утримувачі запобіжників “2кВ 1А”, “НАКАЛ 0,5А”, “500В
0,25А” - для захисту елементів блоку від перенавантажень.

9.

Елементи контролю, сигналізації та захисту бл.204.
Органи контролю:
перемикач “ПРОВЕРКА 01” - для контролю працездатності
вимірювача падаючої потужності (с/б У0020401) та
вимірювання потужності на виході блоку;
перемикач “КОНТРОЛЬ” - для управління, перевірки
керуючих напруг та імпульсних сигналів;
гнізда “ОСЦИЛ. 01”, ” ” - для контролю огинаючої ВЧ
імпульсних сигналів з виходу детекторних головок вимірювача
потужності за допомогою осцилографа;
гнізда “ОСЦИЛ”, ” “ - для контролю імпульсних сигналів
за допомогою осцилографа;
шильдик
з
номограмою
переведення
показів
мікроамперметру, що розташований в бл.801, в кіловати.

10.

Органи сигналізації:
світлодіод “АВТ. КОНТР” - для контролю перевищення
порігового рівня потужністю.
Органи захисту:
запобіжник “220В 0,16А” - для захисту елементів
вимірювача потужності від перенавантажень.
Елементи контролю, сигналізації та захисту антенної
системи НРЗ, що суміщена з антенною системою РЛС, відсутні.

11.

Перевірка працездатності та вимірювання
параметрів ПдП та АФП
Оперативний контроль ПдП містить у собі:
автоматичний контроль готовності ПдП до вмикання
високих напруг (ГОТОВНІСТЬ ДР). При цьому через 60 9сек з
моменту вмикання НРЗ видається сигнал у вигляді напруги
“+27В ВКЛ. ДР 0202” і загорається світлодіод “ГОТОВН. ДР”
на передній панелі бл.201;
автоматичний контроль готовності ПдП до режиму запиту
(ГОТОВНІСТЬ БР). При поданні сигналу “+27В БР” і при
готовності блоку до вмикання високих напруг вмикаються
випрямлячі “2кВ” і “500В”. Видається сигнал “ГОТОВН. БР”,
який надходить на МПУ (бл.701), а також загорається
світлодіод “ГОТОВН. БР” на передній панелі бл.201;

12.

перевірка справності вимірювача потужності. При
встановленні на бл.204 перемикач “ПРОВЕРКА 01” в
положення “ПОРОГ” світиться світлодіод “АВТ. КОНТР.” - це
свідчить про справність порогового пристрою, а в положеннях
“01”, “VII”, “III” - відхилення стрілки мікроамперметру на
бл.801 повинно бути не менш 60мкА, а різниця між
показниками не більш 7мкА, що свідчить про справність
детекторних головок У1, У2, У3 вимірювача потужності;
автоматичний контроль порогового рівня потужності.
Натиснути кнопку “МАНИП”. При перевищенні потужністю
СЗ порогу, вимірювач падаючої потужності видає сигнал у
вигляді напруги +3,5В для запалювання світлодіода “АВТ.
КОНТРОЛЬ” на передній панелі бл.204, і одночасно цей сигнал
подається на МПУ (бл.701 - у вигляді сигналу справності
“ИНД. МАНИП.”).

13.

Контроль при перевірці технічного стану ПдП
полягає у вимірюванні потужності сигналу запиту у ІІІ і VІІд:
перемикач “ПРОВЕРКА 01” бл.204 встановити в положення
“МОЩН. VIIд, IIIд ”
перемикач “50% - 100%” бл.201 встановити в положення
“100%”
на бл.701 перемикач “ДИАПАЗОН”→“III”, “РЕЖИМ”→“I”
перемикач “ПРИБОР” бл.801 в положення “0200”
натиснути кнопку “МАНИП” на бл.701, зняти покази ВП
бл.801 і по номограмі бл.204 визначити імпульсну потужність
передавача IIIд. Аналогічну операцію зробити для VIIд
в положенні перемикача “50%” бл.201 значення потужності
повинно бути не менше 55% від номінальної;
при невідповідності потужностей номінальним значенням
провести регулювання наступними потенціометрами на
передній панелі бл.201
а) “100% IIIд” і “50% IIIд” - регулює потужність в IIIд
б) “100% VIIд” і “50% VIIд” - регулює потужність в VIIд.

14.

Контроль при пошуку та усуненні несправностей ПдП
містить у собі:
контроль постійних напруг живлення і управління;
контроль імпульсних напруг функціональних вузлів, блоків
і вихідних сигналів;
контроль параметрів огинаючої ВЧ імпульсів на виході ФП
(бл.204).
Всі постійні напруги вимірюються при встановленні
перемикачів в положення з чорними маркіровками за
допомогою стрілочного приладу бл.801 і приведені до струму
70 10мкА.
на бл.801 перемикач “ПРИБОР” в положення “0200”
(контроль стійки У0220000)
на бл.204 перемикач “КОНТРОЛЬ” перевести послідовно в
положення “+27В”, “+4,5В” (“+4,5В” контролюється в
положенні “А” перемикача “А-Э” на бл.701)

15.

на бл.204 перемикач “КОНТРОЛЬ” встановити в положення
“201” (контроль бл.201);
встановлюючи
перемикач
“КОНТРОЛЬ”
бл.201
в
положення з чорними маркіровками перевірити наявність
постійних напруг бл.201 (значення постійних напруг та їх
споживачі наведені в таблиці).
Перемикач
“КОНТРОЛЬ” бл.201
Споживачі джерел живлення
+27В ДР
Зовнішнє живлення ланцюгів автоматики
+27В 50%
Керуюча напруга ввімкнення режиму 50%
+ 27В БР
Зовнішнє живлення схеми керування ВВВ
+2КВ
+70В
Живлення модулятору
+500В
Анодне живлення модуля 1ГИ03
+5В БР
Живлення світлової сигналізації і мікросхем
ГОТОВНОСТЬ ДР
Керуюча напруга ввімкнення режиму ДР
VIIд
Керуюча напруга VIIд з бл.701 (35-80мкА)
+2КВ
Анодне живлення модулів 1УИ01, 1ГИ06
6,3В
Живлення розжарювання модулів
(контролюється пересувним вольтметром на
гн. “ОСЦИЛ” бл.201, ( 6,3 0,1)В).

16.

При невідповідності постійних напруг встановленим межам
(70 10мкА за приладом бл.801) виконати регулювання:
+500В - “Уст. 500В” на шасі всередині блоку;
+2кВ - “100%” всередині блоку при положенні “100%”
перемикача на передній панелі бл.201 (для кожного діапазону).

17.

Всі імпульсні сигнали контролюються при встановленні
перемикачів у положення з червоними маркіровками в гн.
“ОСЦИЛ” блоків 201 і 204 , синхронізація осцилографу з гн.
"ОСЦИЛ" бл.701.
Перемикач
“КОНТРОЛЬ” бл.204
Осцилограма
СМЕЩ. IIIд
U=(1-3)В,
=(40-81)мкс
СМЕЩ. VIIд
U=(1-3)В,
=(40-81)мкс
IIр=(115-149)мкс
БПА
U=(100-190)В,
=(3,5-4,5)мкс
Місце контролю за схемою
Фідерний
(перемикач
передача)
щит
IIIд
прийом-
Фідерний
(перемикач
передача)
щит
VIIд
прийом-
Сигнал на вході швидко діючого
перемикача
антени

18.

Перемикач
“КОНТРОЛЬ” бл.201
Осцилограма
Місце контролю за схемою
U = (0,4-0,9)В,
=(0,25-0,8)мкс
Сигнал запуску IIр VІІд на
вході схеми об’єднання
(вих. вир. 912)
U = (0,4-0,9)В,
=(40-56)мкс,
IIр=(114-120)мкс
Строб-імпульс VIIд (база
сигналу
запиту)
для
запуску
автогенератора
VIIд
ЗАП II
VIIд
ЗАП IIIд, VIIд
U = (0,4-0,9)В,
=(0,25-0,8)мкс
ЗАП 0102
U = (0,4-0,9)В,
=(0,25-0,8)мкс
ВЫХ 0102
U = (0,5-1,3)В,
=(0,35-0,7)мкс
Сигнал запиту IIIд або
VIIд на вході схеми
об’єднання (вих. бл.701)
Вхід модулятора (вихід
схеми об’єднання)
Вихід модулятора (вхід
схеми
перемикання
модулюючих імпульсів)

19.

Перемикач
“КОНТРОЛЬ” бл.201
Осцилограма
ТОК 1ГИ03
U=(0,6-0,72)В,
=(40-56)мкс,
IIр=(114-120)мкс
ТОК 1ГИ06,
1УИ01
UIIIд=(0,5-1,3)В,
UVIIд=(1,2-1,9)В,
=(0,35-0,7)мкс
СМЕЩ VIIд
U=(0,2-0,54)В,
=(40-81)мкс
IIр=(115-149)мкс
СМЕЩ ІІІд
U=(0,2-0,54)В,
=(40-81)мкс
Місце контролю за схемою
Огинаюча
імпульсного
струму в аноді генератора
VIIд 1ГИ03/01-1
Вхід модулів 1ГИ06 ІІІд
або 1УИ01 VIIд (вих. сх.
перемикання модулюючих
імп.)
Керуючий імпульс
модулятору (вхід схеми
заборони)
Керуючий
модулятору
заборони)
імпульс
(вхід схеми
Керуючі імпульси тиристорів схеми управління ВВВ +2кВ
контролюються на гн. V0304 бл.201 (U 0,5В).

20.

Контроль параметрів огинаючої ВЧ імпульсів на виході
бл.204:
підключити осцилограф до гн. “ОСЦИЛ.01” бл.204;
синхронізація осцилографу з гн. “ОСЦИЛ.” бл.701;
на бл.204 перемикач “ПРОВЕРКА 01” встановити у
положення “МОЩН. ІІІд, VIIд”;
натиснути кнопку “МАНИП.” на бл.701;
зняти показання за допомогою осцилографу (в ІІІд і VIIд у
всіх режимах).
English     Русский Правила