Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння схем/діаграм
Ти дізнаєшся:
Вставлення графічних об’єктів
Вставлення графічних об’єктів
Додавання зображення
Вставляння геометричних фігур
Способи розташування зображення
Розташування зображення на сторінці
Настроювання
Стилі рисунків
Розмір
Створення схем/діаграм
Вікно Вибір рисунка SmartArt
Створення схем/діаграм
Створення схем/діаграм
Створення схем/діаграм
Форматування схем/діаграм
Форматування схем/діаграм
Повторюємо
Обговорення вивченого
Обговорення вивченого
Робота в зошиті
Домашнє завдання
Фізкультхвилинка
Працюємо за комп’ютером
3.13M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння схем/діаграм

1. Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння схем/діаграм

Урок 24
6
Вставляння
графічних об’єктів у
текстовий документ.
Вставляння
схем/діаграм
За новою програмою

2. Ти дізнаєшся:

Розділ 4
§ 24
Ти дізнаєшся:
Як вставити
графічний об’єкт
у текстовий
документ
Microsoft Word
© Вивчаємо інформатику
6
Чи можна
змінювати
форматування
графічних
об’єктів
teach-inf.at.ua
Як засобами
Microsoft Word
створити
схему/діаграму

3. Вставлення графічних об’єктів

Розділ 4
§ 24
Вставлення графічних
об’єктів
6
Додати графічні об'єкти: фото, малюнки,
схеми або діаграми до тексту можна за
допомогою інструментів групи Зображення, що
розміщуються на вкладці Вставлення.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

4. Вставлення графічних об’єктів

Розділ 4
§ 24
Вставлення графічних
об’єктів
Для вставлення малюнка
з файла виконують такі самі
дії, як і при додаванні
малюнка
з
файла
в
середовищі
редактора
презентацій.
Відмінність
полягає лише втому, що в
текстовому
документі
основним об'єктом є текст.
Тому потрібно вказати спосіб
розташування
зображення
чи іншого графічного об'єкта
відносно тексту: У тексті або
Обтікання текстом.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
6

5. Додавання зображення

Розділ 4
§ 24
Додавання зображення
1. Перейти на вкладку Вставлення
6
2. Вибрати команду Рисунок
3. Вибрати файл зображення
4. Натиснути кнопку Вставити
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

6. Вставляння геометричних фігур

Розділ 4
§ 4.6
Вставляння геометричних
фігур
6
Для вставлення в документ геометричних
фігур (прямокутників, овалів, ліній, зірок тощо)
використовують інструмент Фігури;
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

7. Способи розташування зображення

Розділ 4
§ 24
Способи розташування
зображення
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
6

8. Розташування зображення на сторінці

Розділ 4
§ 24
Розташування зображення
на сторінці
6
Інструменти для розташування зображення
на
сторінці
можна
обрати
у
групі
Упорядкування вкладки Формат. Ця вкладка
з'являється
на
стрічці
інструментів
при
виділенні графічного об'єкта.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

9. Настроювання

Розділ 4
§ 24
Настроювання
6
Окрім інструментів групи Упорядкування, на
вкладці Формат розташовані інші інструменти
форматування графічних об'єктів. Наприклад,
у
групі
Настроювання
можна
обрати
інструменти
для
зміни
яскравості
й
контрастності
зображення
або
взагалі
перефарбувати його.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

10. Стилі рисунків

Розділ 4
§ 24
Стилі рисунків
6
А в групі Стилі рисунків — задати тінь, нахил,
розмивання, вигляд контурів та інші ефекти.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

11. Розмір

Розділ 4
§ 24
Розмір
6
Група
Розмір
містить
інструменти
для
вирізання фрагментів малюнків і встановлення
їх висоти і ширини. Дізнатися більше про
призначення всіх інструментів можна з довідки
текстового процесора.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

12. Створення схем/діаграм

Розділ 4
§ 24
Створення схем/діаграм
6
Для створення схем/діаграм використовують
інструмент SmartArt, і колекцію шаблонів, які
відображаються у вікні Вибір рисунка SmartArt.
Рисунки
SmartArt
використовують
для
наочного й більш цікавого подання матеріалу.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

13. Вікно Вибір рисунка SmartArt

Розділ 4
§ 24
Вікно
Вибір рисунка SmartArt
Колекція
шаблонів
Ескізи
шаблонів
© Вивчаємо інформатику
Підказки
teach-inf.at.ua
6

14. Створення схем/діаграм

Розділ 4
§ 24
Створення схем/діаграм
6
Кожна схема/діаграма складається з графічних фігур
і текстових написів. Кількість і їх склад визначається
макетом. У колекції зібрано набір макетів до коленого
типу діаграм. Вибір макета залежить від структури даних
кожного конкретного завдання, тому його обирає
користувач.
У
деяких
шаблонах
передбачено
використання зображень, про що можна дізнатися з
підказки.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

15. Створення схем/діаграм

Розділ 4
§ 24
Створення схем/діаграм
6
Після вибору шаблону і потрібного макета до
схеми/діаграми потрібно додати текст. Для
цього необхідно клацнути лівою кнопкою миші
на потрібному елементі та ввести текст, або
скористатись полями для введення тексту в
області
Введіть
текст,
що
відкривається
ліворуч.
Щоб додати новий об'єкт до схеми/діаграми,
слід у контекстному меню схема/діаграма
вибрати потрібну вказівку, наприклад, Додати
фігуру або Додати текст.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

16. Створення схем/діаграм

Розділ 4
§ 24
Створення схем/діаграм
© Вивчаємо інформатику
6
teach-inf.at.ua

17. Форматування схем/діаграм

Розділ 4
§ 24
Форматування
схем/діаграм
6
Форматувати вставлені до текстового документа
схеми/діаграми можна за допомогою інструментів
вкладки Конструктор, яка відображається на стрічці при
виділенні схеми/діаграми.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

18. Форматування схем/діаграм

Розділ 4
§ 24
Форматування
схем/діаграм
6
Для
форматування
окремих
елементів
діаграми можна скористатись інструментами
вкладки Формат, яка відображається на стрічці
при виділенні об'єкта схеми/діаграми.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

19. Повторюємо

Розділ 4
§ 24
Повторюємо
6
Вставлення
Рисунок
Схема/діаграма
Обрати файл
зображення
Обрати вигляд
діаграми
Натиснути
кнопку Вставити
Заповнити
діаграму
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

20. Обговорення вивченого

Розділ 4
§ 24
Обговорення вивченого
6
Коментоване
виконання
завдання з
рубрики
“Обговорюємо”
Сторінка 175
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

21. Обговорення вивченого

Розділ 4
§ 24
Обговорення вивченого
6
Виконання
завдання з
рубрики
“Працюємо в
парах”
Сторінка 175-176
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

22. Робота в зошиті

Розділ 4
§ 24
Робота в зошиті
6
www.teach-inf.at.ua
Урок 24
Сторінка 44
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

23. Домашнє завдання

Розділ 4
§ 24
Домашнє завдання
6
Проаналізувати
ст. 118-176;
© Вивчаємо інформатику
Виконати
Урок 24
teach-inf.at.ua

24. Фізкультхвилинка

Розділ 4
§ 24
Фізкультхвилинка
© Вивчаємо інформатику
6
teach-inf.at.ua

25. Працюємо за комп’ютером

Розділ 4
§ 24
Працюємо за комп’ютером
6
www.teach-inf.at.ua
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

26.

Урок 24
6
За новою програмою
English     Русский Правила