Тема Фізико-географічне районування
Фізико-географічне районування – виділення та опис великих територій, яким притаманні певні спільні риси природи.
Одиниці фізико-географічного районування
Фізико-географічна країна – це велика ділянка суходолу, яка сформувалася на основі великих тектонічних структур і відрізняється
ФГ зона – частина природної країни, що сформувалася внаслідок певного співвідношення тепла і вологи, характеру циркуляції
ФГ підзона – частина географічної зони, яка виділяється за комплексом ознак: клімат, рослинність, грунти У межах зони степу:
ФГ провінція (край) – частина зони в рівнинній або гірській країні
ФГ область – складова частина провінції, яка відрізняється особливостями геологічної будови і рельєфу
ФГ район – найменша одиниця районування, яка виділяється на основі переважання одного виду ландшафту в певній місцевості
Наукове і практичне значення ФГ районування
488.00K
Категория: ГеографияГеография

Фізико-географічне районування

1. Тема Фізико-географічне районування

Завдання уроку:
Дати визначення поняттю фізико-географічне
районування
Вивчити одиниці фізико-географічного
районування, критерії їх виділення
Визначити одиниці ФГ районування території
України

2. Фізико-географічне районування – виділення та опис великих територій, яким притаманні певні спільні риси природи.

Перші наукові праці з природного
районування території України створили в
1922 р. на основі геолого-морфологічних
ознак П.А.Тутковський, Б.Л.Личков

3. Одиниці фізико-географічного районування

4.

5. Фізико-географічна країна – це велика ділянка суходолу, яка сформувалася на основі великих тектонічних структур і відрізняється

певною
спільністю рельєфу.
Південний захід Східно-Європейської
рівнини, Українські Карпати, Кримські
гори

6. ФГ зона – частина природної країни, що сформувалася внаслідок певного співвідношення тепла і вологи, характеру циркуляції

атмосфери .
Рівнинна частина України – лісова,
лісостепова, степова зони

7. ФГ підзона – частина географічної зони, яка виділяється за комплексом ознак: клімат, рослинність, грунти У межах зони степу:

північно-, середньота сухостепова підзони

8. ФГ провінція (край) – частина зони в рівнинній або гірській країні

У лісостепу та північному степу

9. ФГ область – складова частина провінції, яка відрізняється особливостями геологічної будови і рельєфу

У межах гірських країн, зон, підзон і провінцій

10. ФГ район – найменша одиниця районування, яка виділяється на основі переважання одного виду ландшафту в певній місцевості

У межах фізико-географічних областей

11.

12. Наукове і практичне значення ФГ районування

Вияв у природі об’єктивно існуючих окремих природних
комплексів.
Складання карт природного районування.
Поглиблення уявлень про склад комплексів.
Класифікація ПТК.
Встановлення взаємозв’язків і складання моделей
комплексів.
Вивчення процесів і чинників формування комплексів.
Встановлення змін комплексів внаслідок антропогенного
впливу.
Прогнозування подальшого розвитку комплексів
English     Русский Правила