Дәрілік қамтамасыз ету: сапа, тізбелер және пакеттер
МӘМС жүйесінде АЛО өтеудің болжамды жүйесі  дәріханалар арқылы
Рецептуралық дәрі-дәрмекке баға белгілеу
Бірігіп төлеудің ұсынылатын деңгейі
Ақпараттық жүйе
МІІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету – Нәтижелері
554.83K
Категория: МедицинаМедицина

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру

1.

ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
шеңберінде амбулаториялық дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету тетіктерін жетілдіру бойынша
ұсыныстар

2.

Қазақстан Республикасында дәрілік қамтамасыз ету
Ағымдағы жағдай
2015 жылғы фармацевтикалық
нарықтың жалпы көлемі
7 713 дәрілік құралд тіркелді (ЛЗ), (2 436 МНН*)
Жалпы көлем 366,2 млрд.
теңге*
160,4 млрд. тг. –
ТМККК үлесі
Солардцың ішінен Қазақстандық дәрілік
формулярға тіркелгені**
644 МНН
205,8 млрд. тг.
Бөлшек сауда
нарығы
Стационар үшін Бірыңғай
дистрибьютор сатып
алатын ДҚ тізбесі
Медициналық ұйымдардың
дербес сатып алатын ДҚ
тізбесі
Жылдар бойынша ТМККК дәрілік қамтамасыз ету
көлемі (млрд. теңге)
2013
2014
2015
ТМККК
139,2
142,1
160,4
АЛО
75,6
(54%)
77,6
(55%)
84,2
(52%)
Стационар
62,6
(46%)
64,5
(45%)
76,2
(48%)
* Дереккөз - IMS CIS
49 ауру тобы бойынша АЛО үшін ДҚ тізбесі
* - көп құрамды ДҚ қоса алғанда
** - КФН әзірлеу кезеңі, толықтырылатын болады
2

3. Дәрілік қамтамасыз ету: сапа, тізбелер және пакеттер

Тіркеу
• Сапа
• Қауіпсіздік
• Тіркелетін баға
Нақты емдеуге
негізделген
дәлелдер
СК-Фармация тізбесі
Аурухана дәрілері
Амбулаторлық өтелетін
тізбе
Рецептілік дәрілер
Орфанды дәрілер
Қымбат дәрілер
ТМККК пакеті
АЛО үшін ОТП
тікелей
келісімшарттар
Сақтандыру пакеті
3

4.

Стационар жағдайында дәрілік қамтамасыз ету сызбасы
ТМККК шеңберінде
қолданылатын
Республикалық
бюджет
Жергілікті
бюджет
ДСӘДМ
ЖАО
МӘМС шеңберінде
жоспарланатын
Республикалық
бюджет
ДСӘДМ
Мемлекет,
Жұмыс
берушілер,
Жеке
тұлғалар
Сақтандыр
у
жарналары
Жергілікті
бюджет
ЖАО
Медицина ұйымдары
Бірыңғай
дистрибьютор
БД тізімі
бойынша
Дистрибьютор
Әлеуметтік медициналық
сақтандыру қоры (ӘМСҚ)
Медицина ұйымдары
Дербес сатып алу
(БД тізімінен тыс)
Бірыңғай
дистрибьютор
Ақша ағыны
ДҚ, ИМН
БД тізімі
бойынша
• Орфандық;
Дистрибьютор
Дербес сатып алу
(БД тізімінен тыс
• Қымбат;
• Тікелей
келісімшарттар;
• ОТП
4

5. МӘМС жүйесінде АЛО өтеудің болжамды жүйесі  дәріханалар арқылы

МӘМС жүйесінде АЛО өтеудің болжамды жүйесі
дәріханалар арқылы
Салыстырмалы талдау
Орталықтандырылған сатып
Шығынды МӘМС арқылы
алу
өтеу
СК-Фармация
Ауқымды көлем баға есебінен үнем
Делдалдардың болмауы
Ауқымы есебінен үнемделген истрибуция
ЭЫДҰ елдерінде сәтті үлгінің болмауы
Жоспарлау мен сатып алуда икемділіктің
жоқтығы
Дәрі-дәрмектің шектеулі болуы; қор жасау
тапшылығының туындау мүмкіндігі
Дәріханалар үшін тартымдылықтың болмауы
Жеткізу желісінің үзілуі(GDP)
Дәріхана желісінің жоқтығы
Өнім түрінің көп болуы (Әрбір МНН бойынша
бірнеше сауда атаулары)
Қазіргі бар дәріхана желісін пайдалану
Барынша икемділік
Төрешілдіктің болмауы
Денсаулық сақтау қызметіне фармацевтерді
тарту
GPP, GDP, есептілік
Жеке секторды дамыту (ШОБ)
Ауылдық дәріханаларды қолдау қажет (шағын
көлемдер)
ИСЛО жаңғырту және қолдау
5

6.

Амбулаторлық деңгейде дәрілік қамтамасыз ету сызбасы
2018 бастап МӘМС шеңберіде
жоспарланатын
ТМККК шеңберінде
қолданылады
Республикалық
бюджет
(13 нозология- 112 мың
адам
Жергілікті
бюджет
(36 нозология – 2 млн.
адам)
ЖАО
ДСӘДМ
(Денсаулық сақтау
басқармасы)
РБ
Бірыңғай
дистрибьютор
БД тізімі
бойынша
Дистрибью
торлар
/дәріхана
Медицина
ұйымы
Республикалық
бюджет
Мемлекет,
Жұмыс
берушілер,
Жеке
тұлғалар
Сақтандыр
МЗСР
Жергілікті
бюджет
у
жарналары
ЖАО
МБ
Фарм.
қызметтерді
сатып алу
Әлеуметтік медициналық
сақтандыру қоры (ӘМСҚ)
Фармацевти
калық
қызметтерд
берушіні
таңдау
дәріхана
Қажеттілікіті,
дәріханалар санын
анықтайды, ДҚ, ИМН
қамтамасыз ету
мониторингі
Өтеу
Бірыңғай
дистрибьютор
БД тізімі
бойынша
Дистрибьютор
Ақша ағыны
ЛС, ИМН
дәріхана
Төлеу, жете
төлеу
Дербес сатып алу
(Д тізімінен тыс)
6

7. Рецептуралық дәрі-дәрмекке баға белгілеу

I. Шекті бағаны белгілеу
II. Регрессивтік үстеме
бағалар
III. АЛО өтелетін бағасы
Сыртқы референттік баға
белгілеу
Басқа елдермен салыстыру
Ұқсастармен салыстыру
Рәсім + алгоритм (НЦЭЛС)
шешім (ДСӘДМ)
300
250
200
150
100
Оптовая
цена
Көтерме бағасы
Импорт
бағасы
Цена
импорта
Арзан ДЗ үшін жоғары
бағалар, қымбат ДЗ үшін
төмен бағалар
Бір бірлігінің калькуляциясы
Көтерме саудада
қолданылады (және СКФармация) (өндірушінің
бағасына үстеме баға 4%
дан 14% дейін)
Дәріханаларға қолданылады
(көтерме сауда бағасына
ұстеме баға 7% дан 25%
дейін)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
АЛО (АВЦ) өтелетін
бағасының есебі
АТХ сыныптамасы бойынша
ДЗ топтау (НЦЭЛС):

Патенттік қорғалатын
түпнұсқалар;
генериктер

Өтелетін баға= топтағы ең
төмен 3 бағаның орташа мәні
ӘСМС дәріханаға АВЦ
бойынша орнын толтырады
Пациент өнім құнының
айырмашылығын төлейді >
АВЦ
D
Price
C
B
Pa ent
payment
ARP
A
50
0,00 - 4,81 - 9,76 - 15,56 - 33,76 - 66,68 3,60
6,50 14,00 30,00 50,00 100,00
0
Өндірушінің бағасы
Insurance reimbursed (SHIF)
7

8. Бірігіп төлеудің ұсынылатын деңгейі

Сақтандыру пакеті
ТМККК
ӘМСҚ (мемлекет) өтеу
бағасын 100% төлейді
Пациент барынша қымбат
сауда атауын сатып ала
алады – айырмашылығын
төлейді (жете төлеу)
ТМККК кіретін халық
топтары үшін бірлесіп
төлеудің барынша төмен
деңгейі белгіленуі мүмкін
+
Сақтандыру пакетін
кеңейту
Талдаудан кейін сақтандыру пакетін кезең-кезеңмен кеңейту (ДЗ тізбесін,
нозологийлер және халық топтары)
ДСӘДМ мыналарға байланысты ДЗ топтары бойынша жеңілдіктер белгілейді :
– Сырқаттың ауыртпалығы
– Емдеу тәртібі және шығыстар
– Әлеуметтік саясат
Пациент өтелетін ДЗ құнының бір бөлігін төлейді (бірлесіп төлеу)
ӘМСҚ өтелген соманы төлейді
Пациент барынша қымбат сауда атауларын сатып ала алады
– Айырмашылығын төлейді (жете төлеу )
– Бірлесіп төлеу деңгейі ДСӘДМ бюджетіне байланысты болады
Топ
Өтеу (ӘМСҚ)
ТМККК кірмейтін
барлық
пациенттер
100%: созылмалы аурулар
70%: маңызды және жұқпалы аурулар
30%: жалпы сипаттағы аурулар
Пациентпен
бірлесіп
төлеу
Пациентке жете
төлеу
0%
30%
70%
Өтелетін сомамен
салыстырғандағы
айырмашылық
8

9. Ақпараттық жүйе

Денсаулық сақтаудың
бірыңғай ақпараттық жүйесі
Пациенттер
тізілімдемелері
Медикаментозды емдеу
тарихы
Диагноз санаты
Клиникалық хаттамалар
Барлық тіркелген
дәрі-дәрмектер
(ДЗСҰО)
Есхана
Дәрігер
ДЗ электронды
тағайындау
ДЗ тағайындау
Дәрілер
тізілімдемесі
Босату
ИСЛО
Дәрілік
монографиялар
Бағалық ақпарат
Қосымша әсер
Дәрілік өзара іс-әрекет
Аллергиялық әсер
Мөлшерлерін түзету
КНЛФ
ДЗ
тағайындауд
ы қолдау
жүйесі
Пациент рецепті
дәріханаға әкеледі,
дәріхана штрих-кодты
сканерлейді және дәріні
босатады
Төлеу
Рецептер
Босату деректері
Дәрінің атауы
Пациент үшін нұсқаулық және
таңбалау
Есебін шығару
(дәріханаларға өтеу)
ДЗ бойынша ақпарат порталы
дәріхана
Қорлар
Өнімді таңдау (тіркелген
ДЗ)
ДЗ бойынша ақпарат порталы
КНЛФ
Дәрілер тізілімдемелері
ИСЛО (АЛО жүйесі)
Дәрі тағайындауды қолдау жүйесі
9

10. МІІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

1. МӘМС жүйесінде:
бастапқы медициналық-санитариялық көмек;
БМСК маманы мен бейінді мамандарды бағыттау
жөніндегі консультациялық-диагностикалық көмекті
қамтитын амбулаториялық-емханалық көмек
көрсету
(уәкілетті орган айқындайтын тізім бойынша әлеуметтік
маңызы бар ауруларды, қоршаған ортаға қауаіп
төнідеретін ауруларды қоспағанда);
2. МӘМС жүйесінде дәрілік заттармен қамтамасыз
ету:
Азаматтардың жекелеген санаттарын белгілі бір
аурулары (жай-күйі) бар халықты тегін қамтамасыз ету
үшін дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы
бұйымдардың және мамандандырылған емдік
өнімдердің тізбесіне сәйкес амбулаториялықемханалық көмек көрсету
Медициналық ұйымдардың бекітілген
формуларларына сәйкес стационарлық,
стационарды алмастыратын көмек көрсету кезінде
жүзеге асырылады.
НҚА қажетті өзгерістер
1. 30.10.2009ж. № 1729 ҚР ҮК
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу (Сатып алу қағидалары)
2. ДСӘДМ 04.11.2011ж. № 786
бұйрығына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу (АЛО тізбесі)
3. Фармацевтикалық қызметтерді
өтеу және Өнім берушілерді іріктеу
өлшемдерінің қағидаларын әзірлеу
10

11. Әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету – Нәтижелері

Мақсаттар
ы
Нәтижелері
АДҚ қолданыстағы жүйесін жаңғырту
АДҚ жүйесін МӘМС жүйесіне қосуға дайындау
1. ЭЫДҰ-ның көптеген елдерімен салыстыруға болатын дәрілік
қамтамасыз ету моделі
2. Ынтымақтастықты арттыру
3. Дәрі-дәрмектің көп мөлшеріне жетілдірілген қолжетімділік және
дәріханалардың көптігі
4. Әділ бағалар мен үстеме бағалар
5. Рецептуралық дәрілермен емделу ұстанымын жетілдіру
6. БМСК мен профилактикаға назар аудару
7. Стационарлық көмектен амбулаториялық көмекке көшуге жағдай
жасау
8. Шағын және орта бизнес қызметіне (дәріханалар мен көтерме
саудагерлер) жағдай жасау
9. Пациенттер әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің
басылымдықтарын көретін болады.
11

12.

ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Назарларыңызға рахмет!
English     Русский Правила