Жоспар
Балаларды сұрап,қарап тексеруден басқа арнайы индекстер арқылы пародонт жағдайын анықтауға болады.Олар нақты қызыл иектің,периодонттың ,
794.50K
Категория: МедицинаМедицина

Балалардағы пародонт жағдайын бағалауға арналған индекс жүйесі

1.

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
Кафедра:”Балалар жасындағы
Кафедра:”Балалар жасындағы
стоматология”
стоматология”
СӨЖ
Балалардағы пародонт жағдайын бағалауға
арналған индекс жүйесітұрақты обтурациялауда,
қолданылатын силлерлер.
Орындаған:Аманжолова А.
Курс:5
Топ:12-002-01
Орындаған: Аманжолова А
Факультет: стоматология
Тобы:12-002-01

2. Жоспар

1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім:
а.Қайтымды индекс
б.Қайтымсыз индекс
в.Күрделі индекс
3.Қорытынды

3. Балаларды сұрап,қарап тексеруден басқа арнайы индекстер арқылы пародонт жағдайын анықтауға болады.Олар нақты қызыл иектің,периодонттың ,

Балаларды сұрап,қарап тексеруден басқа арнайы индекстер
арқылы пародонт жағдайын анықтауға болады.Олар нақты
қызыл иектің,периодонттың ,барлық пародонттың
жағдайын қай деңгейде екенін анықтайды.

4.

индексы
Күрделі
Қайтымды
Қайтымсыз

5.

Қайтымды
индекстің көмегімен пародонт ауруының динамикасын,емдеу
шарасының эффективтілігін бағалайды.Бұл индекстер қызыл иектің
қанағыштығын,қабыну дәрежесін,тістердің
қозғалғыштығын,пародонтальды қалтаның тереңдігін анықтайды.Ол
индекстерге РМА индексі,Расселдің пародонтальды индексі және
т.б.Сонымен қатар гигиеналық индекстер (Федорова–Володкиной,
Грина-Вермильона, Рамфьорда и т.д.).

6.

Қайтымсыз индекстер :
рентгенологиялық индекс, қызыл иек рецессиясының
индексі и т.д. – пародонт ауруының
симптомдарын,альвеолярлы өсіндінің сүйек тіндерінің
резорбциясын,қызыл иектің атрофиясын сипаттайды.

7.

Күрделі индекстердің көмегімен пародонт тіндерінің
жағдайын комплексті бағасын береді.Мысалы Komrke индексі
РМА индексін,паодонтальды қалтаның тереңдігін,қызыл иек
жиегінің атрофиясының деңгейін,қызыл иектің
қанағыштығын,тістің қозғалғыштығының деңгейін есепке
алады.

8.

Пародонт ауруларының таралуын және
интенсивтілігін бағалау үшін ВОЗ ұсынды:
CPITN индексі
CPI – коммунальды пародонтальды индекс

9.

Индекс PMA (Schour, Massler).
Индекс
Мағынасы
1
Қызыл иек емізікшесінің қабынуы (Р)
2
Қызыл иек жиегінің қабынуы (М)
3
Альвеолярлы өсіндісінің қабынуы (А)
Әр тістің қызыл иек жағдайын бағалап қосады. Әр баланың
жасына қарай 6 мен 11 жас аралығында 24 тіс, 12 мен 14 жас
аралығында 28 тіс, 15 жастан асқандар 30 тіс.
Индекс РМА пайызбен есептеледі:
РМА = (көрсеткіштер қосындысы х 100) : (3 х тістің саны)
РМА = көрсеткіштер қосындысы : (тістің саны х 3).

10.

Қызыл иек индексі GI
(Loe, Silness).
Әр тістің 4 аймағы бар:вестибулярлы-дистальды қызыл иек
емізікшесі,вестибулярлы қызыл иек жиегі,вестибулярлы-медиальды қызыл
иек емізікшесі , тілдік (немесе таңдайлық ) қызыл иек жиегі..
Индекс Значение
0
Қалыпты қызыл иек
1
Жеңіл қабынуы,түсінің аздап өзгеруі,аздап өзгеруі,пальпация
кезінде қанамайды.
2
Бірыңғай қабынуы,қызаруы,ісінуі,пальпация кезінде қанайды.
3
Спонтанды қанағыштықпен бірге айқын қабыну
белгілерімен,ісінуімен,қызарумен бірге жүреді.

11.

Тексерілетін тістер: 16, 21, 24, 36, 41, 44.
Тексеру нәтижесін бағалау үшін баллдың қосындысын 4 –
ке және тістің санына бөледі.
Балл
Нәтижесі
0.1 – 1.0
Жеңіл дәрежедегі
гингивит
1.1 – 2.0
Орта дәрежедегі
гингивит
2.1 – 3.0
Ауыр дәрежедегі
гингивит

12.

Пародонтальды индекс (ПИ)
гингивиттің және пародонттың
басқада патологиялық симптомдарының :тістердің қозғалғыштығын,клиникалық
қалтаның деңгейін бар жоғын анықтайды.
Индекс
Мағынасы
0
Қабыну белгісі жоқ
1
жеңіл гингивит (воспаление десны не охватывает зуб
со всех сторон)
2
Бекітілген эпителийдің зақымдалуынсыз гингивит
(клиникалық қалта анықталмайды)
6
Клиникалық қалтаның пайда болуымен гингивит,қызметі
бұзылмаған,тіс қозғалмайды
8
Пародонт тіндерінің айқын деструкциясымен,тіс
қозғалғыш,ығысуы да мүмкін.

13.

ПИ= әр тістің бағалау қосындысы / тістің саны
Индекс
Мағынасы
0,1–1,0
Пародонт патологиясының жеңіл деңгейі
1,5–4,0
Пародонт патологиясының орташа деңгейі
4,0–4,8
Пародонт патологиясының ауыр деңгейі

14.

Индекс
Значение
0,1–1,0
начальная и легкая степень патологии пародонта
1,5–4,0
среднетяжелая степень патологии пародонта
4,0–4,8
тяжелая степень патологии пародонта

15.

Периодонт ауруының индексі - PDI
(Ramfjord, 1959)
Қызыл иектің және периодонт жағдайын бақылайды.
16, 21, 24, 36, 41, 44 тістердің вестибулярлы және тілдік беттерін тексереді. Тіс
қағы мен тіс тасын ескереді.Тіс-қызыл иек қалтасының тереңдігін зонд арқылы
эмаль-дентин байланысынан қалтаның түбіне шейін есептейді.
ГИНГИВИТ индексі
0 – қабыну белгісі жоқ
1 – тіс айналасына таралмаған қызыл иектің жеңіл қабынуы
2 – орта дәрежедегі қызыл иек қабынуы
3 – ауыр дәрежедегі гингивит, айқын қызарумен,ісінумен,қанагыштықпен
бірге жүреді.

16.

Периодонт ауруының индексі
0-3 – қызыл иектік науашық анықталады(определяется десневой желобок не глубже
цементно-эмалевого соединения)
4 – қалтаның тереңдігі 3мм дейін
5 – қалтаның тереңдігі 3мм-ден 6мм
6 – қалтаның тереңдігі 6мм-ден жоғары

17.

CPITN (ВОЗ) – комплексті периодонтальды индек.
Периодонтальды зонд қолданылады.
20 жастан асқандарда жоғарғы және төменгі жақтағы (17/16, 11,
26/27, 37/36, 31, 46/47) тістер тексеріледі.
19 жасқа дейінгі балаларда 16, 11, 26, 36, 31, 46 тістері
тексеріледі.

18.

0 –сау қызыл иек;
1 – зондпен тексергенде қанайды;
2 – зондпен тексергенде қызыл иек асты тіс тасы анықталады;
3 – 4-5мм тереңдіктегі қалта анықталады;
4 – 6мм ден терең қалта;

19.

Комплекті периодонтальды индекс - КПИ
(П.А. Леус).
Жасөспірімдер мен үлкендерде 17/16, 11, 26/27, 31,
36/37, 46/47 тістері тексеріледі.

20.

КРИТЕРИЙЛЕРІ
0 - САУ
1- тіс қағы
2- қанағыштық – зондпен тексергенде қанайды;
3 – тіс тасы – қызыл иек асты тіс тастары;
4 – патологиялық қалта– патологиялық тіс-қызыл иектік қалта ,зондпен
тексергенде;
5 – тіс қозғалғаш – 2-3 дәрежедегі қозғалғыштығы

21.

Формуласы :
КПИ= баллдың қосындысы/ секстант саны (обычно
6)
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Значения
0,1-1,0
Интенсивтілігі
ауру қаупі бар
1,1-2,0
жеңіл
2,1-3,5
орта
3,6-5,0
ауыр

22.

Қызыл иек
рецессиясы индексі,
Stahl Morris, 1955
МЕТОДИКА.
Барлық тістердің қызыл иек жиегінен эмаль-цемент шекарасына дейінгі қашықтық
арқылы бағаланады.Ол үшін арнайы зонд қолданылады.
Формуласы:
(рецессия бар тістер саны/барлық тістер саны) х 100%
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
Жеңіл дәрежесі 25%-ға дейін;
Орта26-50%;
Ауыр 51-100%

23.

Қанағыштық индексі
Мюллеман [Muhleman H.R., 1971] бойынша қызыл иектің жағдайын зонд
арқылы анықтайды (кончик зонда без давления прижимают к стенке
бороздки и медленно ведут от медиальной к дистальной стороне зуба).
0 – қанағыштық жоқ;
1 – 30 секундтан артық уақыттан кейін қанағыштық пайда болады;
2 – қанағыштық бірден немесе 30 сек аралығында пайда болады;
3 – тағам қабылдағанда және тіс тазалағанда пайда болады;

24.

25.

Шиллер-Писарев сынамасыиллерПисарев сынамасы
Йод калий ерітіндісімен бояп,қандай түске боялғанын қараймыз.Қызыл иек
емізікшесі боялса 2 балл, қызыл иек жиегі – 4 балл, альвеолярлы өсінді – 8 балл.
Барлық баллдың қосындысын тіс санына бөледі (обычно 6):
Йодное число = әр тістің бағаланған суммасы / тексерілген тістің саны
Әлсіз қабыну процесі – 2,3 баллға дейін
Орташа қабыну процесі – 2,3-5,0 балл
Интенсивті қабыну процесі – 5,1-8,0 балл

26.

Қабынуды бағалау үшін:
– ақшыл-сарғыш түске боялса – теріс сынама;
– ақшыл-қоңыр түске боялса-әлсіз оң сынама;
– күңгірт-қоңыр түске боялса – оң сынама.

27.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. http://bonesurgery.ru/view/indeksnaya_ocenka_sostoyaniya_tkanej_parodonta/
2. 1. Детская терапевтическая стоматология : Национальное руководство
/ Под.ред.акад. РАМН В.К.Леонтьева, проф.Л.П. Кисельниковой Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010.- 896с.
3. http://stomport.ru/articles/indeksy,-ispolzuemye-pristomatologicheskom-obsledovanii
4. 2.Л.О.Хоменко Стоматологическая профилактика у детей
Киев, 22-25, 40-55
5. .М.Ф.Данилевський Заболевания пародонта Киев – 80-85 ст.
English     Русский Правила