452.00K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Планування виробництва та реалізації лісогосподарської продукції

1.

ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА:
Планування
виробництва та реалізації
лісогосподарської продукції

2.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
Зміст:
1. Види продукції
2. Виробнича програма
3. Державний контракт та державне замовлення

3.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
1. Види продукції

4.

ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
1. Види продукції:
Товарна продукція
– це продукція, прийнята відділом технічного контролю і
здана на склад готової продукції
або
– це загальна вартість усіх видів готової продукції, робіт,
послуг виробничого характеру, що буде підготовлена до
реалізації

5.

ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
1. Види продукції:
До обсягу товарної продукції належить:
готова продукція;
послуги;
капітальний ремонт власного підприємства;
напівфабрикати та запчастини призначені для реалізації
стороннім споживачам;
капітальне будівництво для непромислових підрозділів
підприємства;
роботи пов'язані з освоєнням нової техніки;
тара, що не входить до оптової ціни виробу.

6.

ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Реалізована
продукція

це продукція поставлена
споживачам, гроші за яку надійшли на розрахунковий
рахунок постачальника
Згідно з чинним законодавством, з метою оподаткування,
датою реалізації вважається дата передачі права власності на
вказану продукцію незалежно від строків здійснення оплати.
Джерело інформації: Податковий кодекс України”
Отже, законодавством України встановлено поняття
реалізованої продукції, яке не включає ознаки оплати
продукції, тобто реалізованою вважається передана
покупцю продукція без урахування того, оплачена вона чи ні.

7.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
Отже, товарна і реалізована продукція за своїм складом
однорідні.
Але вони кількісно відрізняються на величину зміни залишків
нереалізованої готової продукції на початок і кінець планового
періоду.
Тп = Рп+Зп-Зк
де Тп – товарна
,
продукція;
Рп – реалізована продукція;
Зп – залишок на початок звітного періоду;
Зк – залишок на кінець звітного періоду.

8.

ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Види продукції:
Валова продукція – це вся продукція підприємства у
вартісному
готовності.
вираженні
незалежно
від
ступеня
її
Валова продукція включає товарну продукцію і зміну залишків
незавершеного виробництва*
* незавершене виробництво – це незакінчена у виготовленні продукція, що
знаходиться в обробці, збиранні та різних стадіях технологічного процесу.

9.

ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Види продукції:
Чиста продукція – це вартість створена на підприємстві
тобто додана вартість
Чп = Тп-(М+А)
де
,
Чп – чиста продукція;
Тп – товарна продукція;
М – матеріальні витрати на виробництво продукції;
А – амортизаційні відрахування за відповідний період;

10.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
Номенклатура виробництва
– це перелік виробів (укрупнений перелік видів
продукції), які потрібно виготовити на підприємстві
в плановому році

11.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
Асортимент
– це різновид виробів у межах даної номенклатури

12.

ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
2. Виробнича програма:
Виробнича програма визначає необхідний обсяг
виробництва продукції у плановому періоді, який
відповідає за номенклатурою, асортиментом, і
якістю вимогам плану реалізації

13.

ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
2. Виробнича програма:
Виробнича програма
лісогосподарського підприємства це –
перелік та обсяги лісогосподарських робіт або
заходів, які потрібно виконати протягом планового
періоду із зазначенням строків виконання.

14.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
3. Державний контракт і державне замовлення

15.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
Процедура державних закупівель регламентується
Законом України "Про державне замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб"
Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади
формування, розміщення і виконання на договірній (контрактній)
основі замовлень держави на поставку (закупівлю) товарів,
виконання робіт, надання послуг (далі - продукція) для
задоволення пріоритетних державних потреб суб'єктами
господарської діяльності України всіх форм власності.

16.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
Державне замовлення - це засіб державного регулювання
економіки шляхом формування на контрактній (договірній)
основі складу та обсягів товарів, робіт і послуг, необхідних для
забезпечення пріоритетних державних потреб, розміщення
державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед
підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської
діяльності України всіх форм власності.

17.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
Державні замовники:
• Верховна Рада України та інші
центральні органи державної влади України;
• Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
• обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації;
• державні організації;
• інші установи - головні розпорядники коштів державного
бюджету.

18.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
Державний
замовником
замовлення,
зобов'язання
виконавця.
контракт - це договір, укладений державним
від імені держави з виконавцем державного
в якому визначаються економічні і правові
сторін і регулюються взаємовідносини замовника і

19.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Планування виробництва та реалізації л/г продукції
Поставки товарів, робіт і послуг для пріоритетних
державних потреб забезпечуються за рахунок коштів
Державного бюджету України та інших джерел фінансування,
що залучаються для цього.
Держава виступає гарантом за зобов'язаннями державних
замовників.
Фінансове забезпечення виконання державного замовлення
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
English     Русский Правила