ТЕМА 2 МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Співвідношення між ВНП, ЧНП, NI, PI, DI
Номінальні та реальні показники
Реальний ВВП
Дефлятор ВВП
Висновки по першому питанню:
2 питання
Нові макроекономічні показники
ВВП не відображає досягнутий рівень добробуту населення тому, що не враховує:
ЧЕД = ВВП
Висновки по другому питанню:
3 питання
Сфери тіньової економіки
Причини тінізації економіки в Україні
Шляхи детінізації економіки України
Непрямі методи
Висновки по третьому питанню:
1.10M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Показники функціонування економічної системи

1. ТЕМА 2 МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Змістовий модуль 1. Агреговані показники. Кейнсіанська
модель макроекономіки
ТЕМА 2 МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ
НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
Лекція 2: Показники функціонування економічної
системи
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
03.04.2017 22:04
1

2. Питання лекції:

1. Вплив цін на макроекономічні показники
2. ВВП і суспільний добробут
3. Офіційна та тіньова економіка
03.04.2017 22:04
2

3. Мета заняття:

Вивчити механізм впливу цін на макропоказники.
Розкрити сутність номінального та реального
ВНП.
З’ясувати взаємозв’язок ВВП та суспільного
добробуту.
Проблеми виникнення, вимірювання та механізм
подолання тіньової економіки.
03.04.2017 22:04
3

4. 1 питання

Вплив цін на макроекономічні показники
03.04.2017 22:04
4

5. Співвідношення між ВНП, ЧНП, NI, PI, DI

ВНП (валовий національний продукт)
- амортизація (D)
ЧНП (чистий національний продукт)
- непрямі податки на підприємницький сектор
NI (національний дохід)
- внески на соціальне страхування
- податок на прибутки корпорацій
- нерозподілені прибутки корпорацій
+ трансфертні платежі
PI (особистий дохід)
- індивідуальні податки
DI (дохід, яким розпоряджаються)
03.04.2017 22:04
5

6. Номінальні та реальні показники

Номінальний ВВП Індекс цін
Номінальни йВВП p1q1
p0
p1
q1
03.04.2017 22:04
Реальний ВВП
РеальнийВВП p0q1
- ціна певного товару в базисному році
- ціна певного товару у поточному році
- обсяг виробництва товару в поточному році
6

7. Реальний ВВП

РеальнВВП номінВВП / Іц
Індивідуальний індекс цін
I цi
p1
p0
P1
P0
- ціна певного товару у поточному році
- ціна певного товару в базисному році
03.04.2017 22:04
7

8. Дефлятор ВВП

- ціновий індекс, створений для виміру
загального рівня цін на товари і послуги
(споживчого кошику) за певний період в економіці.
Інфлювання
(збільшення)
і
дефілювання
(зменшення) - коригування (зміна) реальної
величини створеного за певний час ВНП.
03.04.2017 22:04
8

9. Висновки по першому питанню:

1. В економічній практиці використовують
номінальні та реальні показники.
2. Динаміка цін значно впливає на макроекономічні
показники.
3. Коливання цін враховується за допомогою
інфлювання та дефлювання.
03.04.2017 22:04
9

10. 2 питання

ВВП і суспільний добробут
03.04.2017 22:04
10

11. Нові макроекономічні показники

1.
• чистий економічний добробут
2.
• індекс людського розвитку
3.
• індекс економічної свободи
4.
• індекс глобалізації
03.04.2017 22:04
11

12.

1.
• Чистий економічний добробут
Уільям Нордхаус
американський економіст. доктор
філософії Масачусетського
технологічного інституту.
31 травня 1941 г.
Джеймс То́бін
американський економіст,
лауреат Нобелевської премії з економіки
Народився 5 березня 1918 р.
Помер
11 березня 2002 р.
03.04.2017 22:04
12

13. ВВП не відображає досягнутий рівень добробуту населення тому, що не враховує:

вартість кінцевих товарів і послуг не проданих і не
куплених на ринках;
зміни у величині вільного часу громадян;
поліпшення якісних характеристик продукції, що
відбувається з часом;
зміни у розподілі випуску продукції;
випуск продукції на душу населення;
витрати, пов'язані із забрудненням довкілля;
обсяг тіньового сектору
03.04.2017 22:04
13

14. ЧЕД = ВВП

– негативний екологічний ефект у грошовому
вираженні;
+ позаринкова діяльність підприємств у грошовому
вираженні;
+ результати тіньової економіки з виробництва
благ (грошове вираження);
- результати тіньової економіки з виробництва
анти благ (грошове вираження);
+ грошове збільшення вільного часу та якості
відпочинку;
- негативні наслідки свавілля монополій та
урбанізації.
03.04.2017 22:04
14

15.

2.
• Індекс людського розвитку
Індекс людського розвитку (ІЛР) - інтегральний
показник, який враховує:
- тривалість життя в країні;
- рівень освіченості населення країни (грамотність
та навчання);
- ВВП на душу населення.
03.04.2017 22:04
15

16.

3.
• Індекс економічної свободи
- торговельна політика,
- податкова політика,
- грошова політика,
- потоки іноземних інвестицій та капіталу,
- втручання уряду в економіку,
- банківська система,
- контроль за цінами та заробітною платою,
- власність на економічні ресурси,
- державне регулювання економіки,
- чорний ринок
03.04.2017 22:04
16

17.

4.
• Індекс глобалізації
- рівень економічної інтеграції
- персональні контакти
- поширення сучасних технологій
- ступінь участі країни у міжнародних зв'язках та
діяльності міжнародних організацій.
03.04.2017 22:04
17

18. Висновки по другому питанню:

1. ВВП не відображає досягнутий рівень
добробуту населення.
2. Для більш коректної оцінки рівня добробуту
використовують
узагальнений
показник
рівня
добробуту.
03.04.2017 22:04
18

19. 3 питання

Офіційна та тіньова економіка
03.04.2017 22:04
19

20.

Обсяги тіньової економіки у світі (% у ВВП)
Канада, Франція – 5-8%,
Норвегія, Швеція – 6–7%,
США – 8–12%,
Чехія – 18%,
країни Африки та Латинської Америки – 30%,
Україна – понад 35% від ВВП.
03.04.2017 22:04
20

21. Сфери тіньової економіки

Неофіцій
на
економіка
Фіктивна
економіка
Підпільна
економіка
21
03.04.2017 22:04
21

22. Причини тінізації економіки в Україні

Причини тінізації економіки в Україні
03.04.2017 22:04
22

23.

- низький рівень доходів;
- соціальна несправедливість та нерівномірність
розподілу доходів;
- стан економіки країни;
- кризові явища;
- недосконалість податкової системи.
03.04.2017 22:04
23

24.

-
політична нестабільність;
бюрократія та “паперова тяганина”;
корупція;
03.04.2017 22:04
24

25.

- недосконале законодавство;
- незначна відповідальність за скоєння економічних
правопорушень.
03.04.2017 22:04
25

26.

- ставлення до тіньової діяльності
03.04.2017 22:04
26

27. Шляхи детінізації економіки України

Шляхи детінізації економіки України
- легалізація вже існуючого тіньового сектору;
- стимулювання підприємницької діяльності;
- застосування ефективних адміністративних та
каральних заходів;
- подолання корупції;
- зміна фіскальної політики.
03.04.2017 22:04
27

28.

Методи вимірювання тіньової економіки
1
• Мікрометоди (прямі методи)
2
• Макрометоди (непрямі методи)
03.04.2017 22:04
28

29.

1
• Мікрометоди (прямі методи)
- Метод товарних потоків;
- Математичні моделі;
- Опитування населення та експертів;
- Вибіркові обстеження;
- Аналіз записів податкових книг.
03.04.2017 22:04
29

30.

2
• Макрометоди (непрямі
методи)
1) обстеження домашніх господарств і окремих їх
членів;
2) змішані обстеження домашніх господарств і
підприємств приватного сектору та їх власників.
03.04.2017 22:04
30

31. Непрямі методи

- результати державного контролю;
- висновки незалежних аудиторських та
консалтингових фірм;
- перевірки не декларованої зайнятості;
- аналіз відношення витрат і вартості продукції в
державному і приватному секторах;
- аналіз зайнятості у професіях із регулярним
додатковим доходом
- спеціальні опитування (про чайові, подарунки,
купівлю товарів і послуг без оформлення, на
неорганізованому ринку);
- аналіз монетарних показників;
03.04.2017 22:04
31

32. Висновки по третьому питанню:

1. Тіньова економіка – об’єктивне явище.
2. На практиці використовуються різні методи
оцінки обсягів тіньової економіки.
03.04.2017 22:04
32

33.

Кінець заняття
03.04.2017 22:04
33
English     Русский Правила