ТЕМА 6. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ.
Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Економічний цикл (цикл ділової активності) - періодичне повторення піднесення і спаду в економіці
ФАЗИ ПРОМИСЛОВОГО ЦИКЛУ
фази циклу
ЗАЛЕЖНІСТЬ КОЛИВАНЬ ВІД АМПЛІТУДИ
В чому причини коливань?
Висновки по 1 питанню
2 питання
.
Економічний цикл — періодична зміна станів ділової активності в економіці (повторення піднесення і спаду)
ЦИКЛИ ДЖ. КИТЧИНА (ЦИКЛИ ЗАПАСІВ) 3 - 4 РОКИ
Цикли К. Жугляра (7-12 років)
Цикли С. Кузнеця (20-25 років)
ВЕЛИКІ ЦИКЛИ Н. КОНДРАТЬЕВА (48-55 РОКІВ)
ВЕЛИКІ ЦИКЛИ Н. КОНДРАТЬЕВА (48-55 р.)
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ
ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ
АНТИЦИКЛІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ -
ВИСНОВКИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ
Дякую за увагу!!!
1.63M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Циклічність економічного розвитку

1. ТЕМА 6. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ.

Змістовий модуль 2. Держава та макроекономічна
політика
ТЕМА 6. МАКРОЕКОНОМІЧНА
НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ.
Лекція 1. Циклічність економічного розвитку
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.

2. Питання лекції:

03.04.2017 21:58
ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ:
1. Суть і структура економічного циклу.
2. Види економічних циклів.
3. Антициклічна політика держави.
2

3. Мета заняття:

03.04.2017 21:58
Мета заняття:
Вивчити сутність та причини циклічних
коливань в економіці.
Розкрити причини циклічних коливань в
інтерпретації різних теоретичних шкіл.
Особливості циклів ХХ ст. Структурні кризи.
Розглянути сутність антикризової політики
держави.
3

4. 1 питання

03.04.2017 21:58
1 ПИТАННЯ
Суть і структура економічного циклу
4

5. Економічний цикл (цикл ділової активності) - періодичне повторення піднесення і спаду в економіці

03.04.2017 21:58
ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ (ЦИКЛ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ) ПЕРІОДИЧНЕ ПОВТОРЕННЯ ПІДНЕСЕННЯ І СПАДУ В ЕКОНОМІЦІ
.
ВНП
- пік циклу
- дно циклу
- амплітуда циклу
- фази циклу
- період циклу
0
Спад
Підйом
Період
Час - t
5

6. ФАЗИ ПРОМИСЛОВОГО ЦИКЛУ

03.04.2017 21:58
ФАЗИ ПРОМИСЛОВОГО ЦИКЛУ
.
ВНП
Підйом
Криза
Депресія
0
Пожвавлення
Час - t
6

7. фази циклу

ФАЗИ ЦИКЛУ
03.04.2017 21:58
I. Підйом (пожвавлення)
II. Експансія (розширення)
III. Рецесія (криза, стискування)
IV. Депресія.
І. Бум
ІІ. Рецесія
І
ІІ
ІІІ
ІV
7

8. ЗАЛЕЖНІСТЬ КОЛИВАНЬ ВІД АМПЛІТУДИ

03.04.2017 21:58
у
А.
0
t
у
Б
0
t
у
В
8
0
t

9. В чому причини коливань?

В ЧОМУ ПРИЧИНИ КОЛИВАНЬ?
03.04.2017 21:58
Перший напрямок (неокласики, монетаристи)
Циклічність - результатом дії на економіку
незалежних неекономічних імпульсів.
Другий напрямок (Ж.Сисмонди, К. Маркс, Дж.
Китчин, К. Жугляр, С.Кузнець, Н.Кондратьєв,
Й.Шумпетер та ін.)
Цикл - першооснова, елементарний неділимий
«атом» реального світу
9

10. Висновки по 1 питанню

1. Промисловий цикл складається з окремих
фаз.
2. Різні економічні школи по різному пояснюють
причини економічних коливань.
03.04.2017 21:58
ВИСНОВКИ ПО 1 ПИТАННЮ
10

11. 2 питання

Види економічних циклів
03.04.2017 21:58
2 ПИТАННЯ
11

12. .

03.04.2017 21:58
12

13. Економічний цикл — періодична зміна станів ділової активності в економіці (повторення піднесення і спаду)


з/п
Назва циклу
Характерний
період
1
Цикл Кітчина
3 - 4 р.
2
Цикл Жюгляра
7 - 11 р.
3
Цикл Кузнеця
15 - 25 р.
4
Цикл Кондратьева
45 - 60 р.

14. ЦИКЛИ ДЖ. КИТЧИНА (ЦИКЛИ ЗАПАСІВ) 3 - 4 РОКИ

Час перенасичення ринку
03.04.2017 21:58
Причина циклів - запізнення за часом (тимчасові
лаги) в русі інформації, що впливають на ухвалення
рішень комерційними фірмами.
Часові лаги виникають між:
Час прийняття рішення про
зниження завантаження
потужностей
Час прийняття рішення про Час коли дійсно
зниження завантаження
відбувається зменшення
потужностей
завантаження потужностей
Час початку зниження рівня Час коли починається
завантаження виробничих скорочення надмірних
потужностей
запасів товарів на складах14

15. Цикли К. Жугляра (7-12 років)

ЦИКЛИ К. ЖУГЛЯРА (7-12 РОКІВ)
03.04.2017 21:58
У ХІХ ст. тривалість криз 10-12 р.
Перша промислова криза виникла в Англії у 1825 р
Криза 1836 р. в Англії, а потім у США
Криза 1847-1848 рр. почалася у США і ряді
європейських країн
Кризи 1857р., 1866р. 1873р.
У ХХ ст. тривалість криз скоротилася до 7-9 р.
1920-1921, 1929-1933, 1937-1938
Після Другої світової війни кризи відбувалися
1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1961, 19691970, 1973-1974, 1981-1982 рр.
15

16. Цикли С. Кузнеця (20-25 років)

ЦИКЛИ С. КУЗНЕЦЯ (20-25 РОКІВ)
03.04.2017 21:58
Аналізуються індекси сукупного річного обсягу
житлового будівництва
У 1946 р. Саймон Кузнец (1901-1985) в роботі
«Національний дохід» довів періодичність і
залежність:
- Національного доходу
- споживчих витрат
- валових інвестицій в устаткування виробничого
призначення
Інвестицій у будівлі і споруди (мають
найбільшу відносну амплітуду)
16

17. ВЕЛИКІ ЦИКЛИ Н. КОНДРАТЬЕВА (48-55 РОКІВ)

Початок кожного підйому пов’язаний з масовим
впровадженням у виробництво нових
технологій
03.04.2017 21:58
ВЕЛИКІ ЦИКЛИ Н. КОНДРАТЬЕВА (48-55
РОКІВ)
Підйоми пов'язані:
1. Промислова революція в Англії
2. Розвиток залізничного транспорту
3. Впровадження електроенергії, телефону і радіо
4. Розвиток автомобілебудування
5. Розвиток електроніки і генної інженерії.
17

18. ВЕЛИКІ ЦИКЛИ Н. КОНДРАТЬЕВА (48-55 р.)

1. Помітне збільшення норми
споживання.
03.04.2017 21:58
Причин вичерпання енергії підйому:
2. Зміна купівельної
спроможності грошей.
3. Життєвий цикл продуктів і галузей,
створення яких стало наслідком
великих нововведень минулих років.
18

19.

19

20. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ

03.04.2017 21:58
20

21. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

03.04.2017 21:58
21

22. АНТИЦИКЛІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ -

АНТИЦИКЛІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 03.04.2017 21:58
діяльність держави, пов'язана з регулюванням рівня
ділової активності в національній економіці, яке
проводиться з метою «згладжування» переходів від
однієї фази економічного циклу до іншої і зменшення
амплітуди економічних коливань.
-розширювальна (стимулююча)
-обмежувальна (стримуюча)
22

23. ВИСНОВКИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ

03.04.2017 21:58
ВИСНОВКИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ
1. В сучасних умовах світова економіка виходить
на початок розширювальної стадії циклу Н.Д.
Кондратьєва.
2.
З метою регулювання економіки держава
реалізує один з варіантів політики стимулюючу, або
обмежувальну.
23

24. Дякую за увагу!!!

03.04.2017 21:58
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
24
English     Русский Правила