Міністерство оборони України ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
1.47M
Категории: ПравоПраво Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Запорізький обласний військовий комісаріат. Постановка завдань військовим комісарам районних (міських) військових комісаріатів

1. Міністерство оборони України ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
ВИСТУП
військового комісара Запорізького обласного
військового комісаріату
Постановка завдань військовим комісарам районних
(міських) військових комісаріатів на квітень 2017 року

2.

2
ГРУПА ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ТА ГРОМАДКІСТЮ

з/п
Завдання
Термін
виконання
Хто
виконує
Хто
здійснює
контроль
1. ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РІВНЯ
ПРАВОПОРЯДКУ.
1.
Посилити контроль та продовжити роботу щодо
недопущення порушень військової дисципліни та
правопорядку.
протягом
місяця
Військові
комісари
РВК
ЗВК по
РОС
2.
Проведення
профілактично-роз'яснювальної
роботи серед особового складу по недопущенню
злочинів корисливої спрямованості.
протягом
місяця
Військові
комісари
РВК
ЗВК по
РОС
3.
Проведення заходів комплексної проблемноцільової роботи з профілактики суїцидальних
проявів та самогубств серед особового складу
04.0427.04.17
Військові
комісари
РВК
ЗВК по
РОС
4.
Організувати та забезпечити проведення заходів
комплексної проблемно-цільової роботи щодо
попередження правопорушень пов’язаних з
порушенням статутних правил взаємовідносин
між військовослужбовцями, перевищення влади із
застосуванням насильства та проявам непокори.
до 30.04
Військові
комісари
РВК
ЗВК по
РОС

3.

ГРУПА ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ТА ГРОМАДКІСТЮ

з/п
Завдання
Термін
виконання
Хто
виконує
Хто здійснює контроль
5.
Продовжити роботу щодо відбору
військовослужбовців з числа ВЗК, які мають
вищу освіту, для направлення на курси
військової підготовки з послідуючим
отриманням первинного офіцерського звання та
призначення на посади офіцер структур з МПЗ
протягом
місяця
Військові
комісари РВК
ЗВК по РОС
6.
Проведення звірки обліку правопорушень з
правоохоронними органами.
до 06.04.17
Військові
комісари РВК
ЗВК по РОС
7.
Проведення «Ярмарку вакансій» у районних
(міських) центрах зайнятості населення.
19.04.17
Військові
комісари РВК
ЗВК по РОС
8.
Проведення правого інформування з особовим
складом
«Антикорупційне
законодавство
України про відповідальність за скоєння
корупційних дій та хабарництва».
26.04.17
Військові
комісари РВК
ЗВК по РОС
9.
Проведення
Дня
спільної
правоохоронними органами.
27.04.17
Військові
комісари РВК
ЗВК по РОС
10.
Проводити не рідше 1 разу на місяць
індивідуальні
бесіди
з
підлеглими
військовослужбовцями та працівниками (із
записом про проведу бесіду у Зошиті
індивідуальних бесід), ретельно вивчати
особовий склад..
протягом
місяця
Військові
комісари РВК
ЗВК по РОС
роботи
з
3

4.

ГРУПА ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ТА ГРОМАДКІСТЮ

з/п
Завдання
11. Організувати контроль за переміщенням
особового складу, при поверненні його з
відпусток, відряджень, місць лікування та
відпочинку.
12. Контролювати розміщення агітаційних
матеріалів щодо військової служби за
контрактом у ЗС України в регіональних
ЗМІ (телебачення, радіо, газети, місцеві
інтернет сайти)
доповідати щоп'ятниці про висвітлення у
ЗМІ, роботу з районними, сільськими та
селищними радами, роботу мобільних груп
щодо залучення на контрактну службу.
4
Термін
виконання
Хто
виконує
Хто
здійснює
контроль
протягом
місяця
Військові
комісари
РВК
ЗВК по
РОС
протягом
місяця
Військові
комісари
РВК
ЗВК по
РОС

5.

5
ВІДДІЛ ОБЛІКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

з/п
Завдання
Термін
Хто
виконання виконує
Хто
здійснює
контроль
1. З питань відбору офіцерів запасу на військову службу за контрактом
1 Провести відбір кандидатів із числа офіцерів запасу на військову службу за згідно
контрактом для комплектування визначених частин бойового складу, у
планового
ВК
відповідності до вимог директиви начальника Генерального штабу ЗСУ від завдання Р(М)ВК
07.02.2017 року № Д-05.
на квітень
2 Забезпечити безумовне дотримання вимог директиви начальника
Генерального штабу ЗСУ від 07.02.2017 року № Д-05 щодо відповідності
кандидатів встановленим критеріям:
придатності за станом здоров’я;
наявності відповідного рівня освіти;
відповідності посади за основною або спорідненою спеціальністю;
встановленим строкам служби.
постійно
ВК
Р(М)ВК
ЗВК-НМВ
ЗВК-НМВ
2. З питань підготовки до призову громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського
складу
1 Провести оповіщення та виклик до військового комісаріату офіцерів запасу протягом
для уточнення їх військово-облікових даних та проведення медичних
ВК
ЗВК-НМВ
місяця
оглядів.
Р(М)ВК
2 Організувати розшук офіцерів запасу, які закінчили ВНЗ, були атестовані
протягом
до присвоєння первинних офіцерських звань та не прибули до військового
ВК
ЗВК-НМВ
місяця
комісаріату для постановки на військовий облік.
Р(М)ВК

6.

6
ВІДДІЛ ОБЛІКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

з/п
3. З питань
1
2
3
4
5
6
7
8
Термін
виконання
Завдання
Провести заходи мобілізаційного тижня.
мобілізаційної
Хто
виконує
Хто здійснює
контроль
підготовки
03-07.04. ВК Р(М)ВК ЗВК-НМВ
2017
Уточнити з представниками військових організаційних структур плани
взаємодії та спільні рішення, забезпечити вивчення військовозобов’язаних та
техніки НЕ призначених на укомплектування команд,.
04-05.04. ВК Р(М)ВК
Провести вивчення мобресурсів призначених на доукомплектування
2017
військових комісаріатів та укомплектування підрозділів територіальної оборони.
Провести звірку приписки військовозобов'язаних та транспортних засобів НЕ
призначених на укомплектування 6 окремого стрілецького батальйону.
Уточнити документи плану проведення мобілізації людських і транспортних
ЗВК-НМВ,
ресурсів на території області, району.
06.04.2017 ВК Р(М)ВК
Провести заняття з адміністраціями визначених елементів системи
оповіщення,
збору і поставки мобілізаційних ресурсів.
07.04.2017 ВК Р(М)ВК
Забезпечити подачу резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні
згідно з
збори 58 омпбр, 128 огпбр.
планом ВК Р(М)ВК
ЗВК-НМВ
ВК ОВК,
ЗВК-НМВ
ЗВК-НМВ
ЗВК-НМВ
Провести під керівництвом військового комісара Запорізького ОВК спільне
18-19.04. ЗВК-НМВ,
мобілізаційне тренування з Запорізьким ОВК та районними (міськими)
2017
ВК Р(М)ВК ВК ОВК
військовими комісаріатами області
Провести контрольне оповіщення, виклик до Р(М)ВК та медичні огляди
ВК
військовозобов'язаних призначених в роти охорони Токмацького ОМВК та
до
Токмацьког ЗВК-НМВ
Гуляйпільського РВК, які залучаються на навчальні збори та до участі в КШН 30.04.2017 о ОМВК та
ТрО
в травні місяці
Гуляйп.
РВК
Завершити роботу щодо укомплектування на 100% військовозобов'язаними
до
загонів оборони військових комісаріатів.
10.04.2017 ВКР(М)ВК ЗВК-НМВ

7.

ВІДДІЛ ОБЛІКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

з/п
1
2
1
2
1
1
2
Термін
виконання
3. З питань підготовки до 7 черги часткової мобілізації
Головне завдання військових комісаріатів з питань підготовки до 7 черги часткової
мобілізації - недопущення зниження якості комплектування команд.
постійно
Продовжити роботу щодо відбору військовозобов'язаних відповідно до обсягів,
визначених нарядами на наступну чергу часткової мобілізації.
постійно
Забезпечити резерв військовозобов'язаних в обсягах не менше 200% на кожну
команду.
4. З питань обліку та призначення техніки національної економіки
Продовжити перевірку технічного стану транспортних засобів на підприємствах,
установах, організаціях, у відповідності до річного графіку перевірок.
протягом
місяця
Завершити перевірку технічного стану транспортних засобів НЕ, які призначені на
до
укомплектування підрозділів територіальної оборони, у відповідності до графіку. 10.04.2017
5. З питань проведення організаційних заходів
Завдання
Провести заходи щодо перейменування Куйбишевського та Розівського ОРВК в
Більмацько - Розівський ОРВК.
7
Хто виконує
Хто здійснює
контроль
ВК Р(М)ВК
ЗВК-НМВ
ВК Р(М)ВК
ЗВК-НМВ
ВК Р(М)ВК
ЗВК-НМВ
ВК Р(М)ВК
ЗВК-НМВ
ВК
до
Куйбишевського
30.04.2017 та Розівського
ОРВК
5. Відпрацювання та надання доповідей
Доповіді: щодо контрольного оповіщення військовозобов'язаних, які підлягають
призову під час наступної черги часткової мобілізації, проходження медоглядів та
хід формування команд; щодо оповіщення резервістів першої черги для участі в
щоденно
проведенні навчальних зборів; щодо контрольного оповіщення
військовозобов'язаних призначених на укомплектування підрозділів територіальної
оборони; щодо оповіщення офіцерів запасу до 43 років, які підлягають призову для
проходження військової служби.
Доповідь щодо контрольного оповіщення, виклику до Р(М)ВК та проведення
медичних оглядів військовозобов'язаних призначених в роти охорони Токмацького
щоденно
ОМВК та Гуляйпільського РВК, які залучаються на навчальні збори та до участі в
КШН ТрО
в травні місяці.
ВК Р(М)ВК
ВК Токмацького
ОМВК та
Гуляйпільського
РВК
ЗВК-НМВ
ЗВК-НМВ
ЗВК-НМВ

8.

ВІДДІЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ТА БРОНЮВАННЯ
8

Термін
Хто
Хто здійснює
Завдання
з/п
виконання виконує
контроль
1 Не допустити випадків порушень обліку, зберігання та видачі бланків суворої
постійно ВК Р(М)ВК НВ ВОтБр
звітності.
2 Тримати на особистому контролі ведення спеціалізованого обліку фахівців
постійно ВК Р(М)ВК НВ ВОтБр
дефіцитних спеціальностей, зокрема інструкторів та снайперів.
3 Здійснити зарахування в запас ЗС України громадян, які не досягли граничного віку протягом ВК Р(М)ВК НВ ВОтБр
перебування в запасі відповідно до планового завдання на квітень місяць.
місяця
4 Вжити заходів щодо наповнення бази даних наявних мобілізаційних ресурсів до
протягом ВК Р(М)ВК НВ ВОтБр
інформаційно-аналітичної системи планування мобілізаційного розгортання ЗС
місяця
України “СТВОЛ-1/М”, згідно встановлених планових показників на місяць.
5 Збір з Р(М)ВК та надання до штабу ОК “Схід” донесення за формою ОР-1/ВК.
щосереди ВК Р(М)ВК НВ ВОтБр
6
7
8
Перевірка функціонування системи військового обліку громадян України в
Запорізькій РДА.
Перевірка ведення стану військового обліку та бронювання Новомиколаївського
РВК.
Перевірка ведення стану військового обліку та бронювання Токмацького ОМВК.
Перевірка функціонування системи військового обліку громадян України в
Вільнянській РДА та Новомиколаївській РДА.
10 Проведення заняття в торгово-промисловій палаті м. Запоріжжя по веденню
військового обліку.
11 Надання до ОВК відомостей за формами мобілізаційної директиви ГШ ЗСУ від
09.02.2017 року №321/209дск.
12 Надання до ОВК табельних донесень за формами 3.28/М, 3.29/М.
9
13 Перевірка функціонування системи військового обліку громадян України в
Гуляйпільській РДА та Пологівській РДА.
05.04.2017
11.04.2017
13.04.2017
19.04.2017
20.04.2017
Комісія
відділу
Комісія
відділу
Комісія
відділу
Комісія
відділу
Офіцери
відділу
ВК Р(М)ВК
до
25.04.2017
до
ВК Р(М)ВК
25.04.2017
26.04.2017 Комісія
відділу
НВ ВОтБр
НВ ВОтБр
НВ ВОтБр
НВ ВОтБр
НВ ВОтБр
НВ ВОтБр
НВ ВОтБр
НВ ВОтБр

9.

9
ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ПРИЗОВУ

з/п
Заходи які виконуються
Хто
Термін
Хто
здійснює
виконання виконує
контроль
Основні завдання
щодо відбору кандидатів та призову на військову службу за контрактом на квітень 2017 року
1.
Забезпечити роботу мобільних груп в коледжах, навчальних закладах,
центрах зайнятості, сільській місцевості.
2
Забезпечити безумовне виконання наряду з відбору громадян на військову
постійно
службу за контрактом у повному обсязі.
3.
Забезпечити якісне і в повному обсязі оформлення особових справ
кандидатів на військову службу за контрактом.
4.
Не допускати випадків відправки кандидатів до військових частин, що не
входять до додатку директиви Генерального штабу Д-05.
5.
Не допускати випадки доведення неправдивої інформації кандидатам про
умови та порядок проходження військової служби за контрактом.
Активізувати проведення агітаційно-роз'яснювальних заходів щодо
висвітлення переваг військової служби за контрактом. Організувати
6. виступи військових комісарів в ЗМІ. Забезпечити всебічне
розповсюдження рекламних матеріалів з залучення громадян України на
військову службу за контрактом.
до
30.04.
ВК
Р(М)ВК
ЗВКНВК
ВК
Р(М)ВК
ЗВКНВК
ВК
Р(М)ВК
ВК
Р(М)ВК,
постійно
нач.відд
компл
ВК
Р(М)ВК,
постійно
нач.відд
компл
ЗВКНВК
постійно
ВК
Р(М)ВК,
постійно
нач.відд
компл
ЗВКНВК
ЗВКНВК
ЗВКНВК

10.

10
ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ПРИЗОВУ

з/п
Заходи які виконуються
Хто
Термін
Хто
здійснює
виконання виконує
контроль
Основні завдання щодо проведення призову громадян України на строкову військову службу на
квітень 2017 року
до
30.04.
ВК
Р(М)ВК
ЗВКНВК
Завершити виконання заходів з підготовки до проведення приписки
2 громадян 2000 року народження до призовних дільниць в січні-квітні
2017 року.
на протязі
місяця
ВК
Р(М)ВК
ЗВКНВК
Забезпечити якісне і в повному обсязі оформлення особових справ
призовників.
постійно
ВК
Р(М)ВК
ЗВКНВК
ВК
Р(М)ВК,
щочетверга
нач.відд
компл
ЗВКНВК
ВК
Продовжити роботу з пошуку призовників, що знаходяться в тривалому
Р(М)ВК,
5. розшуку, мати списки даної категорії призовників з відмітками про
щоп’ятниці
нач.відд
результати пошуку. Надавати аналіз результатів пошуку.
компл
ЗВКНВК
1.
3.
4.
Забезпечити виконання заходів призову громадян України на строкову
військову службу весною 2017 року.
Щочетверга до 13:00 доповідати мені (через відділ комплектування та
призову (підготовки до військової служби)) про хід роботи з призову.

11.

11
ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ПРИЗОВУ
Термін
виконання
Хто
Хто
здійснює
виконує
контроль
Надати матеріали до правоохоронних органів на призовників, які ухиляються
6. від призову на строкову військову службу. Щотижня проводити аналіз
результатів пошуку.
постійно
ВК
Р(М)ВК
ЗВК-НВК
Продовжити перевірки стану обліку призовників у житлово-експлуатаційних
організаціях, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від
підпорядкування і форми власності, у домовласників, а також органах
7. місцевого самоврядування, на яких покладено ведення персональнопервинного обліку згідно графіку перевірки на 2017 рік. Акти перевірок надати
мені (через відділ комплектування та призову (підготовки до військової
служби)).
постійно
ВК
Р(М)ВК
ЗВК-НВК
Завершити всебічне вивчення особистих якостей призовників, які підлягають
призову на строкову військову службу. Опрацювати запити та контроль
8. надходження сигнальних списків з лікувально-профілактичних закладів,
наркологічних та психоневрологічних диспансерів, судів, органів дізнання та
досудового слідства до військових комісаріатів.
До 05.04.
ВК
Р(М)ВК
ЗВК-НВК

з/п
Заходи які виконуються

12.

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ПРИЗОВУ

з/п
Заходи які виконуються
12
Хто
Термін
Хто
здійснює
виконання виконує
контроль
Організувати проведення агітаційно-роз'яснювальних заходів щодо призову
громадян на строкову військову службу з виступами військових комісарів в ЗМІ.
ВК
Регулярно проводити зустрічі з ветеранами війни, учасниками АТО з
Р(М)ВК,
постійно нач.відд
9.
призовниками, які підлягають відправці до військових частин. Проводити
компл
роз’яснювальну роботу вимог ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»
серед громадян.
ЗВКНВК
до 04.04
ВК
Р(М)ВК,
нач.відд
компл
ЗВКНВК
постійно
ВК
Р(М)ВК,
нач.відд
компл
ЗВКНВК
постійно
ВК
Р(М)ВК,
нач.відд
компл
ЗВКНВК
10. Провести в районних військових комісаріатах “День призовника “
11.
Продовжити медичний огляд призовників, які підлягають призову весною 2017
року.
Своєчасно подавати на обласний збірний пункт Запорізького обласного
12.
військового комісаріату призовників для подальшої їх відправки до військ (сил)

13.

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ПРИЗОВУ

з/п
Заходи які виконуються
13
Хто
Термін
Хто
здійснює
виконання виконує
контроль
Основні завдання
з організації відбору кандидатів для вступу до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів військових
навчальних закладів на квітень місяць 2017 року
1.
Проводити агітаційні заходи щодо переваг та перспектив отримання
військової освіти.
Продовжити проводити агітаційні заходи з відбору кандидатів для вступу до
2. ВВНЗ, ВНП ВНЗ та ВКСС у навчальних закладах. Результати проведеної
роботи фіксувати в журналі обліку роз’яснювальної та агітаційної роботи.
Забезпечити якісне і в повному обсязі оформлення особових справ –
3. кандидатів на навчання у ВВНЗ. Та своєчасну відправку особових справ
кандидатів до ВВНЗ.
постійно
ВК
Р(М)ВК,
ЗВК-НВК
нач.відд
компл
До 28.04
ВК
Р(М)ВК
ЗВК-НВК
нач.відд
компл
постійно
ВК
Р(М)ВК
ЗВК-НВК
нач.відд
компл

14.

ВІДДІЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
14
У квітні місяці 2017 року:
- 15.04.2017р. організовано і якісно провести навчальні збори з керівним складом
районних (міських) військових комісаріатів з питань організації територіальної оборони в
районах територіальної оборони, методики формування підрозділів територіальної
оборони та проведення заходів бойового злагодження;
- організовано і якісно провести заплановані заняття з організаційними ядрами загонів
оборони та “ Єдиного Всеукраїнського стрілецького дня ” (згідно плану та графіку
проведення);
- забезпечити надійне зберігання зброї та боєприпасів, забезпечити дотримання заходів
безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами;
- організувати пропускний режим та охорону підпорядкованих військових комісаріатів;
- підтримувати статутний порядок в повсякденній діяльності, забезпечити збереження
життя і здоров'я підлеглих, безумовне виконання військовослужбовцями та службовцями
Збройних сил України вимог законів України, військових Статутів Збройних Сил України,
інших нормативно-правових актів;
- дотримувати правила носіння військової форми одягу військовослужбовцями;
- з 8.00 до 8.30 щопонеділка та щосереди проводити тренування зі стройової підготовки
з військовослужбовцями військових комісаріатів.
- з 10.00 до 12.00 щовівторка та щочетверга проводити тренування з фізичної
підготовки.

15.

15
ВІДДІЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

з/п
Завдання
Термін
виконання
Хто виконує
Хто здійснює
контроль
1.
Бути в готовності до перевірок Р(М)ВК області з
питань організації служби військ та повсякденної
діяльності.
03-28.04
Офіцери
відділу ТрО
НВ ТрО
2.
Організувати та якісно провести заняття з
організаційним ядром рот охорони військових
комісаріатів та загонів оборони (надавати щосереди
доповідь про їх проведення за минулий тиждень).
08, 15, 22,
29.04
Військові
комісари
Р(М)ВК, ЗВК
з ТрО
НВ ТрО
3.
Організовано
провести
заходи
Єдиного
всеукраїнського стрілецького дня:
- Веселівський РВК, Мелітопольський ОМВК,
Хортицький РВК, Шевченківський РВК;
- Бердянський ОМВК, Куйбишевсько-Розівський
ОРВК, Центральний ОРВК;
- Якимівський РВК;
- Василівський РВК, Гуляйпільський РВК.
Військові
комісари
Р(М)ВК, ЗВК
з ТрО
ЗВК, НВ ТрО
Військові
комісари
Гіляйпільськ
ого РВК,
Токмацького
ОМВК
ЗВК, НВ ТрО
4.
Продовжити підготовку до проведення навчальних
зборів з особовим складом рот охорони згідно
затверджених планів підготовки.
08.04
15.04
22.04
29.04
до 12.05

16.

ВІДДІЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

з/п
Завдання
5.
Провести одноденні заняття з черговими та
помічниками Р(М)ВК
16
Термін
виконання
Хто виконує
Хто здійснює
контроль
26.04
Військові
комісари
Р(М)ВК
НВ ТрО
6.
Забезпечити підтримання високого рівня бойової
готовності та організованості і правопорядку під
час святкування релігійного свята Пасха в 15-17.04
районних (міських) військових комісаріатах
області
Військові
комісари
Р(М)ВК
ЗВК
7.
Відпрацювання планів територіальної оборони
районів ТрО відповідно до графіку доведеного
розпорядженням №2130/706/Т від 27.03.2017
року
29.0325.04
Військові
комісари
Р(М)ВК
ЗВК, НВ ТрО
8.
Індивідуальну
підготовку
військовослужбовцями
провести
обласного військового комісаріату
26.04
Керівники
занять
ЗВК
на
з
базі

17.

17
ПОМІЧНИК ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА З ПРАВОВОЇ РОБОТИ

з/п
Перелік заходів
1.
Забезпечити притягнення до адміністративної
відповідальності осіб, у тому числі голів
селищних рад, керівників підприємств,
установ та організацій, за порушення
законодавства про військовий обов’язок і
військову службу, мобілізаційну підготовку та
мобілізацію.
2.
Забезпечити направлення повідомлень до
правоохоронних органів щодо осіб, які були
зняті з військового обліку по досягненню
граничного віку та на даний час ухиляються
від військового обліку (ст. 337 КК України
«Ухилення від військового обліку або
спеціальних зборів»), а також від призову на
строкову військову службу (ст. 335 КК України
«Стаття 335. Ухилення від призову на строкову
військову службу, військову службу за
призовом осіб офіцерського складу»).
Термін
виконання
протягом
квітня 2017
протягом
квітня 2017
Хто
виконує
Хто
контролює
провідні
спеціалістам
и
М(Р)ВК
провідні
спеціалістам
и
М(Р)ВК
Помічник
військового
комісара
з правової
роботи
Запорізького
ОВК

18.

18
СЛУЖБА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

з.
п
Заходи які виконуються
Термін
виконання
Відповідальний за
виконання
Доповідь про
виконання
1.
Військовому комісару Куйбишевського та
Розівського РВК у зв’язку з перейменуванням
РВК надати заявку на переоформлення
спеціального дозволу для провадження
режимно-секретної діяльності до Управління
СБ України в Запорізькій області.до
10.04.17р.
до
10.04.17
ВК
Р(М)ВК
ВК
Запорізького ОВК
(через СЗІ ОВК)
2.
Військовим комісарам Р(М)ВК:провести
перевірку наявності матеріальних носіїв
секретної інформації за 1 квартал 2017 року,
зі складанням акту. Доповісти письмово про
виконання
до
10.04.17р
ВК
Р(М)ВК
ВК
Запорізького ОВК
(через СЗІ ОВК)
3
.
Військовим комісарам:
Кам’янка-Дніпровського РВК
Веселівського РВК
відпрацювати та направити на погодження
до Управлінням СБ України в Запорізькій
області «Номенклатуру посад працівників
РВК, перебування на яких потребує
оформлення допуску та надання доступу до
державної таємниці».
Доповісти письмово про виконання.
до
15.04.17р.
ВК
Р(М)ВК
ВК
Запорізького ОВК
(через СЗІ ОВК)

19.

СЛУЖБА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

з.п
4.
5.
Заходи які виконуються
Військовим комісарам Р(М)ВК:
відпрацювати (уточнити) та
погодити з Управлінням СБ України в
Запорізькій області «Порядок
надання доступу до державної
таємниці у Р(М)ВК».
При відпрацюванні врахувати вимоги
п. 93 Порядку-939.
Доповісти письмово про виконання
Військовим комісарам Р(М)ВК:
Бердянського ОМВК
Василівського РВК
Енергодарського ОМВК
завершити роботу щодо
створення КСЗІ на АС класу «3» АСУ
«Дніпро».
Доповісти письмово про
виконання.
19
Термін
виконання
Відповідальний
за виконання
Доповідь про
виконання
до
20.04.17р.
ВК
Р(М)ВК
ВК
Запорізького ОВК
(через СЗІ ОВК)
до
28.04.17р.
ВК
Р(М)ВК
ВК
Запорізького ОВК
(через СЗІ ОВК)

20.

20
ВІДДІЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

з/
п
Завдання
Термін
виконання
Хто виконує
Хто
здійснює
контроль
1
Організувати взаємодію з штабом АТО,
штабами оперативно-тактичних угрупувань
щодо оперативного отримання відповідних
витягів з наказів про залучення (прибуття)
до складу сил і засобів АТО.
протягом
місяця
Військові комісари
М(Р)ВК
ОВК,
НВП
2
Надання аналізу укомплектованості М(Р)ВК
області
до
28.04
Начальник відділення
персоналу
ОВК
3
Проведення підлеглим особовим складом Едекларування (у зв’язку з внесенням змін
до ЗУ про Е-декларування)
до
25.04
Військові комісари
М(Р)ВК
ОВК,
НВП
4
Виконання графіку відпусток особовим
складом М(Р)ВК за 2016 рік 100 %
до
10.04
Військові комісари
Новомиколаївський,
М(Р)ВК
НВП
5
Виконання графіку відпусток особовим
складом М(Р)ВК за 2017 рік на 40 %
до
01.05
Військові комісари
М(Р)ВК
НВП
6
Подання донесень відповідно до ДГШ-6
від 06.03.2014 року
до
24.04
Військові комісари
М(Р)ВК
НВП
7.
Планування звільнення особового складу
який вислужив встановлені строки наступні
12%
До
01.05
Військові комісари
М(Р)ВК
НВП

21.

21
ВІДДІЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

з/
п
Хто
здійснює
контроль
Термін
виконання
Хто
виконує
до 05.04.17
Військові
комісари РВК
НВФЗ
1
Своєчасність надання витягів з наказів
стосовно проведення виплат грошового
забезпечення військовослужбовцям
до 05.04.17
Військові
комісари РВК
НВФЗ
2
Забезпечити надання витягів з наказів, що є
підставою для виплати грошового
забезпечення особовому складу та
винагороди за участь в АТО за березень.
до 15.01.17
до 26.04.17
Військові
комісари рвк
НВФЗ
3
Своєчасність надання табелю робочого часу
та витягів з наказів стосовно проведення
виплат заробітної плати працівникам
Оформлення звітів про відрядження
до 25.04.17
Військові
комісари РВК
НВФЗ
Оформлення документів для виплати
підйомної допомоги військовослужбовцям
до
25.04.17
Військові
комісари РВК
НВФЗ
Оформлення документів для виплати
винагороди за контракт
військовослужбовцям
до
25.04.17
Військові
комісари РВК
НВФЗ
4
5
6.
Завдання

22.

22
ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

з/
п
Завдання
Термін
виконання
Хто
виконує
Хто
здійснює
контроль
Отримати в ОВК почесні відзнаки
Головнокомандувача ЗСУ – Начальника
Генерального штабу ЗСУ «Учасник АТО»
відповідно до розподілу, для подальшого
вручення встановленим порядком.
до
21.04.2017
Військові
комісари
М(Р)ВК
НВСЗ
Надати
через
відділ
соціального
забезпечення
Запорізького
ОВК
донесення про вручення нагрудних
знаків «Учасник АТО» з додаванням
копії відповідного наказу .
до
28.04.2017
Військові
комісари
М(Р)ВК
НВСЗ
3. Провести вивчення проблемних питань
родин загиблих учасників АТО відносно
100% вказаної категорії громадян та
надати відповідні висновки на мою
адресу
через
відділ
соціального
забезпечення ОВК по АСУ «ДНІПРО».
до
25.04.2017
Військові
комісари
М(Р)ВК
НВСЗ
1.
2.

23.

23
ЦЕНТР АВТОМАТИЗИРОВАНИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ

з/ Завдання
п
1.
2.
4.
Продовжити роботу щодо створення комплексної
системи захисту інформації на АРМ АСУ «Дніпро» з
підтвердженою відповідністю, відповідно до вимог
пункту 1.6 Положення про державну експертизу в
сфері технічного захисту інформації, затвердженого
наказом Адміністрації Держспецзв’язку від
16.05.2007 року № 93, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 16 липня 2007року за №820/14087,
експертиза комплексної системи захисту інформації.
Хто
виконує
постійно
Військові
комісари
РВК
Начальник
ЦАЗУ
щочетверга
Військові
комісари
РВК
Начальник
ЦАЗУ
20.04.17
Військові
комісари
РВК
Начальник
ЦАЗУ
Проведення тренування АСУ «Дніпро»
Організувати роботу щодо відпрацювання донесення
за формою 3.1 “Формуляр військової частини”
Хто
здійснює
контроль
Термін
виконання

24.

24
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ВУЗОЛ

з/п
Заходи
Термін
Виконавець
Доповідь
кожну
середу
екіпаж
радіостанції
НІТВ
1
Проведення радіотренування
2
Постановка оргтехніки, яка придбана на
безоплатної основі на облік
під час
надходж
ження
відповідальний за облік
НІТВ
3
Заповнення щомісяця напрацювання часу в
формулярах засобів зв’язку та оргтехніки
кінець
кожного
місяця
відповідальні
особи
НІТВ
6
Підготовка радіостанцій до навчання з ротами
охорони Токмакського ОМВК, Гуляйпільскій
РВК
до
25.04.16
року
Нач.від.
зв’язку
НІТВ
7
Проведення інструктажу підлеглого особового
складу щодо використання міжміської
телефонної мережі
щоденно
військовий
комісар
(М)РВК
НІТВ

25.

25
ВІДДІЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання
Термін
виконання
Хто
виконує
Хто
контролює
ЗАВДАННЯ З ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1
Проведення паркових днів.
7,14,21,28.04.17
ОМВК
НВЗ
2
Проведення господарських днів.
1,8,15, 22, 29.04.17
ОМВК
НВЗ
3
Проведення Дня безпеки
життєдіяльності та охорони праці з
оформленням списків по заходам
безпеки.
04.04.17
ОМВК
НВЗ
4
Проведення тренувань РХБ захисту
5,12,19,26
ОМВК
НВЗ
5
Продовжити виконання заходів,
щодо підготовки РВК до проведення
зборів з питань матеріально –
технічного забезпечення відповідно
планів.
До 01.05 2017
Токмацький ОМВК
Гуляйпільський РВК
НВЗ
6
Український День навколишнього
середовища – «День довкілля»
15.04 2017
ОМВК
НВЗ

26.

26
ВІДДІЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання
Термін
виконання
Хто
виконує
Хто
контролює
ЗАВДАННЯ З БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
1
2
3
Проведення інструктажів по дотриманню
заходів безпеки.
Спланувати та провести зустрічі
представників ВІБДР та поліції з
військовослужбовцями – водіями, власниками
особистого транспорту, учасниками
дорожнього руху .
Проведення занять «День водія»
ОМВК
щоденно
НВЗ
ОМВК
10.04.2017р
3,10,17, 24.
НВЗ
ОМВК
НВЗ

27.

ВІДДІЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання
Термін
виконання
27
Хто
виконує
Хто
контролює
ОМВК
НВЗ
ОМВК
НВЗ
ОМВК
НВЗ
ОМВК
НВЗ
ОМВК
НВЗ
ОМВК
НВЗ
З ПИТАНЬ ОЗБРОЄННЯ
1.
2
3
4
Проведення заняття по вивченню матеріальної
частини зброї та заходи безпеки при поводжені
з нею.
Проведення сезонного обслуговування
озброєння та військової техніки. Перевід
техніки на режим весняно – літньої
експлуатації
Організація та проведення обов’язкового
технічного контролю транспортних засобів в
ОМВК
Відпрацювання донесень про рух та наявність
матеріальних засобів по службам озброєння
відповідно наказу МО України № 55 від
10.04.2010 року за перший квартал 2017 року
28.04.2017р.
з 01 по 30.04.2017
з 15.04 по 15.06 2017
до
05.04.2017
З ПИТАНЬ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1
Відпрацювання та надання заявок на отримання
літньої форми одягу на особовий склад ОМВК
2
Відпрацювання донесень про рух та наявність
матеріальних засобів по службам тилу
відповідно наказу МО України № 55 від
10.04.2010 року за перший квартал 2017 року
до
15.04.2017
до
05.04.2017
English     Русский Правила