Актуальність теми:
Мета лекції:
Питання лекції
Література
1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes).
Сисун легеневий Paragonimus ringeri – збудник парагонімозу - біогельмінт
Сисуни кров’яні, або шистосоми – збудники шистосомозів
Життєвий цикл ехінокока: а - яйце; б - онкосфера; в - фіна; г - статевозріла форма
4. Тип Круглі черви (Nemathelminthes).
Аскарида людська Ascaris lumbricoides – збудник аскаридозу
Гострик дитячий Enterobius vermicularis – збудник ентеробіозу
Волосоголовець людський Trichocephalus trichiurus – збудник трихоцефальозу
Кривоголовка дванадцятипалої кишки або анкілостома Ancylostoma duodonale – збудник анкілостомозу
Життєвий цикл анкілостомід
Вугриця кишкова Strongyloides stercoralis – збудник стронгілоїдозу
Dracunculus medinensis
Філярії
4.39M
Категории: МедицинаМедицина БиологияБиология

Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви паразити людини

1.

Медична гельмінтологія.
Плоскі та круглі черви –
паразити людини
Лектор: асистент Недошитко Х.Ю.

2. Актуальність теми:

Медична гельмінтологія - це
розділ медичної паразитології,
який вивчає гельмінтів
(паразитичних червів)
людини і захворювання,
спричинені ними (гельмінтози
людини).
Гельмінти можуть паразитувати
у людини практично в усіх її
органах. І шляхи проникнення
в організм найрізноманітніші,
різні симптоми захворювань і
методи діагностики.

3. Мета лекції:

Дати поняття про паразитичних
плоских червів людини та хвороби,
спричинені ними, біологічні
особливості життєвих циклів цих
гельмінтів.

4. Питання лекції

1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes).
2. Клас Сисуни (Trematoda):
-
Сисуни, які паразитують в печінці та жовчних шляхах;
Сисуни, які паразитують поза печінкою;
Кров’яні сисуни.
3. Клас Стьожкові черви (Cestoda):
-
Стьожкові черви, які використовують людину як
остаточного хазяїна;
Стьожкові черви, які використовують людину як
проміжного хазяїна;
Стьожкові черви, які використовують людину як
остаточного і проміжного хазяїнів.
4. Тип Круглі черви (Nemathelminthes).
5. Клас Власне круглі черви (Nematoda)
-
Круглі черви – геогельмінти
Круглі черви - біогельмінти

5. Література

1.
2.
3.
4.
1.
2.
Основна:
Биология: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.Н.Ярыгина. - М.:
Высш. шк., 1999. – Т. 2. С. 196-220.
Биология: Учебник /Под ред. В.Н.Ярыгина. М.:
Медицина, 1985. – С. 403-426.
Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. - К.: Вища шк.,
1987. – С. 286-305.
Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища шк.,
1992. – С. 298-309.
Додаткова:
Лекції з медичної біології / за ред. Корольова В.О.,
Яригіна В.М. - К.: Вища шк., 1993. 175 с.
Пішак В.П., Бойчук Т.М., Бажора Ю.І. Клінічна
паразитологія. -Чернівці: Медакадемія,2003.-344с.

6. 1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Двобічносиметричні.
Тришарові. Тіло у вигляді листка,
стрічки.
Мають шкірно-м’язовий мішок.
Безпорожнинні. Заповнені
паренхімою.
Травна система – сліпозамкнена або
відсутня.
Видільна система – протонефридії.
Дихальна й кровоносна системи
відсутні.
Нервова система – вздовж тіла
нервові
стовбури
з’єднані
комісурами.
Гермафродити.

7.

Сисуни, які паразитують в печінці та жовчних шляхах
Сисун печінковий Fasciola gepatica –
збудник фасціольозу
Інкубаційний період при фасціольозі - від 1 до 8 тижнів

8.

9.

Сисун котячий, або
сибірський
Оpistorhchis felineus –
збудник опісторхозубіогельмінт

10.

Сисуни, які паразитують в печінці
та жовчних шляхах
Сисун ланцетоподібний
Dicrocoelium lanceatum –
збудник дікроцеліозу біогельмінт

11. Сисун легеневий Paragonimus ringeri – збудник парагонімозу - біогельмінт

Сисуни, які паразитують поза печінкою
Сисун легеневий Paragonimus ringeri –
збудник парагонімозу - біогельмінт
48-60 мкм
8-16 мм
1-й пром. хазяїн - р. Melania;
2-й пром. хазяїн - прісноводні краби р. Pofamon,
раки р. Camboroides =>
метацеркарії, якщо немає => адолескарії.

12. Сисуни кров’яні, або шистосоми – збудники шистосомозів

Локалізація: венозні судини кишечника, печінки, сечового міхура.
Schistosoma mansoni причини Hepatosplenic Шистосомоз.
Schistosoma японський причини Hepatosplenic Shistosomiasis.
Schistosoma haematobium причини сечостатевого шистосомозу.

13.

1 - сколекс;
2- гермафродитный членик;
3 - зрелый членик;
Схема розвитку
ціп’яка озброєного
4 - стробила; 5- яйцо; 6цистерки; 7- мясо,
пораженное цистерками

14.

15.

Жизненный цикл
лентеца
широкого
1 – взрослый червь;
2 – яйцо;
3 – корацидий;
4
5
6
7
рачок-циклоп;
процеркоид;
рыба4
плероцеркоид

16.

17.

Ехінокок Echinococcus granulosus – збудник ехінококозу

18. Життєвий цикл ехінокока: а - яйце; б - онкосфера; в - фіна; г - статевозріла форма

Життєвий цикл ехінокока: а - яйце; б онкосфера; в - фіна; г - статевозріла
форма

19. 4. Тип Круглі черви (Nemathelminthes).

Двобічносиметричні.
Тришарові.
Мають шкірно-м’язовий мішок.
Наявність первинної порожнини тіла.
Видовжене несегментоване тіло, яке в поперечному
розрізі кругле.
Травна система у вигляді трубки.
Видільна система – 1-2 одноклітинні шкірні залози.
Дихальна й кровоносна системи відсутні.
Нервова система – навкологлоткове кільце, вздовж
тіла нервові стовбури з’єднані комісурами.
Роздільностатеві.

20. Аскарида людська Ascaris lumbricoides – збудник аскаридозу

Геогельмінти,
2. Круглі
розвиток
черви
яких
- геогельмінти
відбувається з міграцією
Аскарида людська Ascaris lumbricoides –
збудник аскаридозу

21. Гострик дитячий Enterobius vermicularis – збудник ентеробіозу

22. Волосоголовець людський Trichocephalus trichiurus – збудник трихоцефальозу

23. Кривоголовка дванадцятипалої кишки або анкілостома Ancylostoma duodonale – збудник анкілостомозу

24. Життєвий цикл анкілостомід

25. Вугриця кишкова Strongyloides stercoralis – збудник стронгілоїдозу

26.

Трихінелла спіральна Trichinella spiralis –
збудник трихінельозу
Трихинелли spiralis - збудник
трихінельоз. Розповсюдження
в усьому світі, особливо в
Східній Європі і Західній
Африці.
Морфологія: 1) дорослі самки
до 3-4 х 0,6 мм; дорослі самці
до 1,5 х 0,04 мм, 2)
інкапсульовані личинки (1
мм).

27. Dracunculus medinensis

Дракункульоз

28. Філярії

29.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила