2.03M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки

1.

Україна і світове господарство.
Зовнішні економічні зв’язки.
Робота Мудрової Інни
9-А

2.

Зовнішні зв’язки (ЗЗ) – це взаємообмін з іншими
країнами світу продуктами матеріального виробництва,
енергією, інформацією, послугами на основі
міжнародного поділу праці; співробітництво політичних
органів, спрямоване на ефективне розв’язання
глобальних проблем людства; здійснення культурних,
освітянських та інших громадських та особистих
контактів.

3.

Національні господарства взаємодіють у системі
світового господарства за законами міжнародного
географічного поділу праці. Географічний поділ праці
проявляється: а) у формуванні господарської
спеціалізації територій, тобто виробництві певної
продукції, призначеної для вивозу на інші території.

4.

Світові економічні зв'язки необхідні Україні для
стабільного і швидкого розвитку продуктивних сил
і зростання на цій основі життєвого рівня
населення.Країна яка не провадить зовнішню
торгівлю, не має господарських зв'язків з іншими
державами світу, змушена збільшувати витрати
виробництва приблизно у півтора-два рази.
У минулому Україна мала економічні зв'язки із 123
країнами світу. Те саме стосувалося зовнішньоекономічної діяльності майже 1400 її підприємств.

5.

У міжнародному поділі праці Україна
виділяється, насамперед, сировинними,
капітало- та матеріаломісткими галузями а тому
структура її експорту недосконала — понад 4/5 в
ній складають сировинні товари та продукція
первинної переробки.
Основу експорту складають чорні метали та
вироби з них, продукція хімічної та пов'язаних з
нею галузей промисловості , мінеральні
продукти .

6.

Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків з ЄС і
навіть у вступі до нього, однак це — віддалена у
часі перспектива. Наразі Україна співпрацює з
Європейським союзом на основі спеціальної
угоди про партнерство.
Значного поширення в Європі набуває
прикордонне співробітництво.

7.

Останнім часом Україна стала значним
постачальником робочої сили постсоціалістичні
країни Центральної Європи економічно розвинені
країни Південної і Західної Європи. Як трудові
мігранти, немало громадян України потрапляють в
США, Канаду, Австралію тощо. За офіційними
даними за межами країни на заробітках перебуває
понад 5 мільйонів українців: багато з них нелегально
і без гарантованого робочого місця.

8.

Ставши учасником міжнародного поділу праці,
Україна прагне зайняти гідне місце, розвивати з
іншими країнами взаємовигідні партнерські
стосунки, активніше інтегруватися у світове
господарство.. Україна вже є членом
Міжнародного валютного фонду, Світового банку,
а також подала заявку на вступ до (СОТ). Участь у
ній дає можливість бути рівноправним партнером
на світових ринках товарів і послуг.

9.

Перспективні галузі, що допоможуть розвитку
економіки України.

10.

За даними Держкомстату України, республіка
експортувала в інші країни більше половини
виробленої продукції. Однак попереднє
підвищення попиту на продукцію українських
підприємств на світовому ринку та експортна
орієнтація машинобудівного комплексу країни в
2015-му змінилося стагнацією галузі. Ж/Д
транспорт (08 млрд $).Автомобільний транспорт
(03 млрд $).Авіатранспорт (02 млрд $).

11.

Таким чином, національне господарство
України поки що недостатньо залучене до
регіонального економічного співробітництва.
Отже,якщо Україна буде розвивати
промисловість, то зможе підняти свою
економіку.

12.

Дякую за увагу!!!
English     Русский Правила