5.57M
Категория: БиологияБиология

Рослини червоної книги

1.

Підготувала Ефіменко В.

2.

3.

1980р. – видано Червону книгу України.
Червона книга України містить відомості про рідкісні та зникаючі
види тварин і рослин.
У цій книзі є різні сторінки: чорні, червоні, жовті, білі, сірі, зелені.
Рослини і тварини, яких ми вже ніколи не побачимо..
Рідкісні рослини і тварини. Їх можна ще побачити, але дуже мало.
Рослини і тварини, кількість яких швидко зменшується.
Численність цих рослин і тварин невелика.
Рослини і тварини маловивчені, місця їх життя малодоступні.
Рослини і тварини, яких вдалося зберегти, врятувати від вимирання.

4.

Невже в майбутньому на світі
Не будуть квітнуть дивні квіти?
Конвалії й фіалки ніжні,
І вісник березня-підсніжник?
Невже ми більше не побачим,
Як сон-трава росою плаче?
Троянда степу, квітка мрії
Жар-цвітом землю не зігріє?

5.

Кожна справа — з користю, інакше — навіщо?
Кожна справа — людям, інакше — навіщо?
Кожна справа — творчо, інакше — навіщо?
Основні завдання
вчителя :
не лише передати учням суму тих чи
інших знань, а й навчити здобувати
ці знання самостійно,
застосовувати для розв'язання нових
пізнавальних і практичних завдань
сприяти школярам у набутті
комунікативних навичок, тобто
здатності працювати в різноманітних
групах, виконуючи будь-які
соціальні ролі
сформувати в учнів уміння
користуватися дослідницькими
прийомами: збирати необхідну
інформацію, аналізувати її з
різних точок зору,
висувати гіпотези, робити
висновки
розширити коло спілкування
дітей, ознайомити їх з
різними поглядами на одну
проблему

6.

Розробле
ння
Презента
ція
Планува
ння
Етапи
проекту:
Оцінюва
ння
Реаліза
ція

7.

І група – «Шукачі інформації»
- знаходять цікаву інформацію
про рослини;
- готують матеріал на тему
Рослини Червоної книги»
- добирають матеріали для
створення слайд-шоу „Рослини
Червоної книги України".
ІІІ група – «Друзі природи»
- створення „банку даних";
- готують слайд-шоу „Рослини
Червоної книги України"
- добирають вірші на
екологічну тему;
- проводять екологічні
дослідження.
ІІ група – «Журналісти»
- добирають загадки про
рослини, трави, кущі
- добирають
ілюстративний матеріал;
- проводять
Бліц – опитування
-складають ключові
запитання, на які
необхідно
шукати відповіді.

8.

«Червона книга рослин України»
В Червону книгу ми занесли
Світ неповторний і красивий
Що поступово вимирає
Давно рятунку в нас благає
Ми просимо вас зберегти
Людино, розумна істото,
Ти можеш усе на Землі!
Людино, людино, людино!

9.

За кількістю
учасників проект:
груповий
За тривалістю
проект:
Учасники проекту:
тривалий
всі діти класу
класний керівник

10.

спостереження
за природою
краєзнавчий
компонент
проекту
літературна і
народна
творчість
народознавчі
особливості
культурологічна
спрямованість

11.

1. Обговорення з дітьми ідеї проекту. Розподіл
на групи.
2. Обговорення того, якими знаннями з
обраної теми учні володіють і про що
хочуть довідатися. Складання ключових
запитань з теми, на які необхідно шукати
відповіді.
3. Обговорення джерел, у яких можна знайти
необхідну інформацію.
4. Обговорення результатів виконаної
роботи, форми представлення проекту.
5. Виконання роботи. Презентація.
6.
Оцінювання виконаної роботи.

12.

Вміння учнів співпрацювати в групах, поважати
думки своїх ровесників, співпереживати за
результат колективної праці.
Очікувані
результат
и
роботи
над
проектом:
Вміння учнів працювати з
додатковою літературою, іншими
джерелами інформації
Залучати всіх учнів до творчої роботи,
розвиваючи пізнавальну активність,
дослідницько-пошукові вміння
Вміння учнів оформлювати результати
праці та презентувати їх
Виховувати патріотичні почуття, любити
та берегти природу.

13.

Мета проекту:
• допомогти усвідомити себе як частинку навколишнього світу;
• формувати уявлення про світ живої природи рідного краю;
• дати поняття "рослини Червоної книги";
• заохочувати помічати і берегти красу навколо себе;
• розвивати допитливість, ініціативність, відповідальність,
наполегливість, вміння працювати з довідковою літературою,
навички самостійної діяльності, самооцінювання, життєві
компетенції;
• виховувати толерантність, естетичні смаки, відчуття прекрасного,
любов до природи.

14.

Форми та методи роботи
над проектом:
Проведення
спостережень, досліджень
Робота з додатковою друкованою
та електронною інформацією
Проведення класних та
інформаційних годин
Індивідуальна творча робота
Створення
інформаційних альбомів
Групова робота

15.

Буду я природі вірним другом.
Не столочу навіть і трави,
А скажу їй: «Зеленій, живи!»
Коли лісом буду я іти,
Теж посію зерна доброти.
Побажаю дереву і пташці,
Щоб вони жили у мирі й щасті.

16.

Закінчіть одне із
запропонованих
речень.
-Мені цікаво було
дізнатися про...
-Після уроку я
обов'язково прочитаю...
- Найбільшим відкриттям
для мене було...
Пояснити, чому це відбувається.
1.Викопування дикорослих декоративних рослин у
лісах, на луках, у степах.
2. Збирання дикорослих ягід, горіхів та інших дарів
природи.
3.Зривання дикорослих рослин для букетів.
4. Заготівля надмірної кількості рослин як лікарської
сировини.
5. Пожежі та навмисне випалювання трав'яного
покриву з метою знищення бур'янів.
6.Витоптування трав'яного покриву в степах, на
луках, у лісах під час відпочинку.
7. Осушення боліт та інші види господарської
діяльності людини, які призводять до пересихання
водойм.
8.Розорювання степів, лук з метою їх
господарського освоєння.
9.Руйнування ґрунтів.
10.Господарська діяльність людини, наслідком якої
є забруднення повітря.
11.Випасання худоби в степах, на луках, у лісах.

17.

18.

Латаття біле використовується в
народній медицині.
Слід зазначити, що в останні
роки ці чудові квіти все більше
винищуються. Любителі наживи
заготовляють величезні
оберемки квітів латаття для
продажу їх у місцях масового
літнього відпочинку. Тому ця
чудова водяна рослина потребує
охорони.

19.

Чисельність скорочується через
вирубування лісів, господарську
діяльність людини, збирання на букети
і викопування рослин, витоптування
худобою.
Треба пам’ятати, що зацвітає ця
чарівна орхідея лише на 16-17-й рік, і
як буває прикро, коли її квітку зриває
байдужа рука.
Охороняється в природних
заповідниках: Кримському і Медобори,
у Шацькому та Карпатському
національних природних парках, у
заказнику Совий Яр. Вирощується у
Національному ботанічному саду.

20.

Горицвіт – важлива
лікарська рослина, чудова
декоративна рослина і
гарний медонос.
Поновлюється дуже
поволі. З насіння
розвивається протягом
десяти і більше років!
Потреба у сировині цієї
лікарської рослини
величезна, а природні
запаси її, внаслідок
надмірної заготівлі,
значно зменшилися. Тому
горицвіт розводять на
спеціальних плантаціях.

21.

Чисельність вовчих ягід
пахучих скорочується
через надмірну кількість
відпочиваючих,
вирубування лісів,
зривання на букети для
продажу.
Ця рослина охороняється
в Русько-Полянському
заказнику (Черкаська
обл.) та на деяких інших
територіях природнозаповідного фонду.
Вирощується в
ботанічних садах.

22.

Занесено до Червоної книги
Української РСР (1980).
Охороняється у заказниках
загальнодержавного значення.
Слід вивчити стан популяцій,
створити заказники в місцях
зростання та збільшити площі
насаджень виду у ботанічних
садах.

23.

Багаторічна трав`яниста
рослина заввишки 40-70
см, з бульбовидним
коренем. Занесено до
Червоної книги Української
РСР (1980). Охороняється
у природних заповідниках .
Вирощують у ботанічних
садах. Рекомендується
дослідити динаміку
популяцій. Росте поодинці
або невеликими групами,
кількість рослин
зменшується.

24.

Підсніжник білосніжний –
найбільш поширений в Україні
вид роду Підсніжник.
Основними причинами
зменшення чисельності виду є
масове зривання на букети,
викопування цибулин,
рекреаційне навантаження. ІІ
категорія охорони у Червоній
книзі України.
Бережіть природу України! Не
знищуйте даремно її красу і
неповторність! Світ такий
чарівний і загадковий. Залиште
його таким для майбутніх
поколінь.

25.

Лі́лія лісова́ — багаторічна
цибулинна рослина.
Останніми роками чисельність
Лілії лісової помітно зменшується.
Це результат не лише зривання
рослини на букети. Значної
шкоди завдає виду випасання в
лісах худоби, витоптування під
час відпочинку. В народі значно
перебільшуються лікарські
властивості цієї рослини. Це
призводить до масового
викопування цибулин.

26.

Нарцис вузьколистий.
— рідкісний вид,
охороняється,
його занесено до Червоної
книги України у 1980 році.
Найвідомішим місцем в
Україні, де він трапляється,
є Долина нарцисів на Хустщині.
Долина нарцисів — єдине місце
у світі, де нарциси ростуть у
природі на висоті 180 метрів
над рівнем моря. Нарцисів існує
приблизно 60 видів, 12 тисяч
декоративних сортів.
Всі види отруйні.

27.

Чисельність ковили скорочується
через господарську діяльність
людини, адже ці рослини мають
чудові декоративні якості, і тому їх
зривають для сухих букетів.
Охороняється у заповідниках
Хомутівський степ, Кам’яні Могили,
Азово-Сиваський.

28.

• Дбайливо стався до рідкісних рослин. Не виривай їх із
корінням. Кожна зірвана квітка — це комашка, яка
залишилася без їжі, це насіння, з якого не виросла рослина.
Через нашу звичку бездумно зривати гарні рослини, багато з
них опинилися під загрозою зникнення.
• Не розводь вогонь на луках чи у лісі. Пожежа, яка може
виникнути від залишеного багаття, знищує рослини і тварин,
спричиняючи іноді стихійні лиха.
• Розчищай джерельця.
• Не ламай, не рубай кущів та дерев. Рослина — жива істота,
кожен її листочок виділяє кисень, необхідний для дихання
людям і тваринам.
• Не пошкоджуй кору дерев. Із рани у корі витікає сік, через
неї у дерево потрапляють шкідники.
• Не залишай сміття на природі. Не викидай його у водойми.
Це не тільки забруднює воду, а й загрожує здоров'ю людей,
які можуть отримати травми під час купання.
English     Русский Правила