ТЕМА 7. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Особливості ринку досконалої конкуренції
Особливості ринку досконалої конкуренції
Особливості ринку досконалої конкуренції
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу
Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу
Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу
Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу
Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу
Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу
ТЕМА 7. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
584.00K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Ринок досконалої конкуренції

1. ТЕМА 7. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

1
ТЕМА 7. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
1.
2.
3.
Особливості ринку досконалої
конкуренції
Поведінка конкурентного
підприємства у короткому
періоді часу
Ринок досконалої конкуренції
у довготривалому періоді
часу

2. Особливості ринку досконалої конкуренції

2
Особливості ринку
досконалої конкуренції
Загальні характеристики ринку досконалої конкуренції
Число продавців
Дуже багато
Продукт
Стандартний
Контроль цін
Відсутній
Вступ/Вихід
Вільний
Нецінова конкуренція
Відсутня

3. Особливості ринку досконалої конкуренції

3
Особливості ринку
досконалої конкуренції
Відсутність контролю за цінами і характер попиту
P
D
P
S
E
PE
PE
S
0
D
D
MR
D
QE
Рис 5.1 Ринкова рівновага
Q
0
Q1
Q2
Q3
Q
Рис 5.2 Попит на продукцію продавця

4. Особливості ринку досконалої конкуренції

4
Особливості ринку
досконалої конкуренції
Показники доходу підприємства на ринку досконалої конкуренції
Сукупний дохід
TR = Pe Q
Середній дохід
TR Pe Q
AR =
=
= Pe
Q
Q
Граничний дохід
ΔTR
MR =
= Pe
ΔQ

5. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

5
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
TC
c
TR,
TC
TR
d
+
e
b
a
-
FC
0
-FC
Q -
+
Q2
Qmax Q3
1
Рис Максимізація прибутку. Сукупний підхід.
Q

6. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

6
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
Максимізація
прибутку.
Q TR Q TC Q
Q 0 TR Q TC Q 0
dTR dTC
0
dQ
dQ
TR TC
0
Q Q
MR MC 0
MC MR

7. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

7
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
π = TR - TC
TC
c
TR,
TC
e
a
FC
TR
-
0
Qmin
Q
-FC
Рис. Мінімізація збитків. Сукупний підхід.

8. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

8
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
π = P - ATC Q
P,
ATC,
AVC,
MC,
MR
PE
f
0
MC = MR
ATC
MC
AVC
D
e
D MR
c
QMAX
Q
Рис. Максимізація прибутку. Граничний підхід

9. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

9
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
π = P - ATC Q
MC = MR
P,
ATC
MC
ATC,
AVC,
AVC
MC,
MR
PE
0
D
c

D
MR
Q
Рис. Відсутність економічного прибутку і збитку

10. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

10
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
Економічні наслідки різних рішень
Залишатися на ринку
Зупинити діяльність
Отримувати мінімальні
збитки
Втрати від виходу з ринку
Y
< FC
Y min= FC
Y
FC
min
min
= FC
Y min> FC
Y
min

11. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

11
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
ATC,
AVC
ATC=AFC+AVC
ATC
AVC
AFC
0
Рис. Визначення величини AFC
Q

12. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

12
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
Y min< FC тому що ec<cd
P,
ATC,
AVC,
MC,
MR
AVC
c
f
PE
ATC
MC
D
e
D
MR
d
0
QMIN
Q
Рис. Необхідність збиткової реалізації продукції

13. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

13
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
Y min= FC тому що ce=cd
P,
ATC,
AVC,
MC,
MR
MC
AVC
c
f
D
PE
0
ATC
D MR
de
QMIN
Q
Рис. Визначення максимально припустимого розміру збитку

14. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

14
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
Y min> FC тому що ce>cd
ATC
MC
AVC
c
f
g
PE
0
d
D
D
MR
e
Q0
Q
Рис. Необхідність призупинення виробництва або виходу з ринку

15. Поведінка конкурентного підприємства у короткому періоді часу

15
Поведінка конкурентного підприємства
у короткому періоді часу
QS=f(P)
MC
ATC
f
P5
MR5
AVC
e
P4
MR4
d
P3
MR3
c
P2
MR2
b
P1
0
Q1 Q2 Q3 Q 4 Q5
Рис. Лінія пропозиції у короткому періоді
MR1
Q

16. Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу

16
Ринок досконалої конкуренції у
довготривалому періоді часу
Pe ATC MC MR AR
MC
P
P
D
S
E
Е
D MR
P
PE
E
S
0
ATC
D
QE
Q
0
qE
Q
Рівновага
ринку
підприємства
Рис. Рівновага у довгостроковому періоді

17. Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу

17
Ринок досконалої конкуренції у
довготривалому періоді часу
D1
P
D
PP11
e1
e
PE
S
S1
MC
P
P1
e
MR
PE
2
е
D1
S
0
ATC
D
S1
QE Q1 Q2 Q
0
q
Q
Рівновага за умови виникнення прибутків
ринку
конкурентної фірми
Рис. Відновлювання рівноваги за рахунок вільного вступу до ринку

18. Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу

18
Ринок досконалої конкуренції у
довготривалому періоді часу
Р
D
D1
e2
PE
e
e1
P1
0
Q2 Q1 QE Q
0
S
ATC
M
C
MR
PE
D
P1
S1
S P
S1
е
D1
q
Q
Рівновага за умови виникнення збитків
ринку
конкурентної фірми
Рис. Відновлювання рівноваги за рахунок вільного виходу з ринку

19. Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу

19
Ринок досконалої конкуренції у
довготривалому періоді часу
P
P
D2 D
S
D1
e2
e
e1
D2
S
РЕ
0
Q2
QE
D2 D
D1
Q1
Q
S
D
e2
D1
e1
e
D2
0
Q2 QE Q1
S
D1
D
Q
Лінія ринкової пропозиції за умови
Постійних витрат на
Змінних витрат на
ресурси
ресурси
Рис. Галузева пропозиція товару

20. Ринок досконалої конкуренції у довготривалому періоді часу

20
Ринок досконалої конкуренції у
довготривалому періоді часу
Умови довгострокової рівноваги
P = ATC = MC = MR = AR
Умова оптимального функціонування підприємств
P = ATC
Умова найкращого розподілу ресурсів в галузі
P = MC

21. ТЕМА 7. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

21
ТЕМА 7. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ
КОНКУРЕНЦІЇ
Дякую за увагу
English     Русский Правила