ТЕМА 6 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
Економічні витрати
Витрати короткого періоду часу
Витрати короткого періоду часу
Витрати короткого періоду часу
Витрати довготривалого періоду
Витрати довготривалого періоду
Оптимальний обсяг виробництва
Оптимальний обсяг виробництва
Оптимальний обсяг виробництва
Оптимальний обсяг виробництва
Середні витрати у довгостроковому періоді
Середні витрати у довгостроковому періоді
Середні витрати у довгостроковому періоді
ТЕМА 6 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
509.50K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Витрати виробництва

1. ТЕМА 6 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

1
ТЕМА 6 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
1.
2.
3.
4.
Економічні витрати
Витрати короткого періоду часу
Витрати довготривалого періоду.
Оптимальний обсяг
виробництва.
Середні витрати довготривалого
періоду.

2. Економічні витрати

2
Економічні витрати
Економічні
витрати
=
Явні
(зовнішні)
+
Неявні
(внутрішні)
Загальна виручка фірми
Економічні витрати
Явні
Собівартість
продукції
Бухгалтерські витрати
Економічний
прибуток
Неявні
% на власний капітал
Зарплата підприємця
Нормальний прибуток
Бухгалтерський прибуток

3. Витрати короткого періоду часу

3
Витрати короткого періоду
часу
Загальні витрати короткого періоду часу
У короткому періоді загальні (TC) витрати складаються з
постійних (FC) та змінних витрат (VC)
TC Q FC VC Q
TC, 450
VC, 400
FC
350
300
250
FC
VC
TC
200
150
100
50
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Обсяг виробництва, од. Q
Рис. Динаміка зміни витрат у короткому періоді часу

4. Витрати короткого періоду часу

4
Витрати короткого періоду
часу
Середні сукупні витрати
ATC
TC
FC
VC
Q
Q
Q
Середні змінні витрати
AVC
VC
Q
Середні постійні витрати
AFC
FC
Q
Сума середніх постійних і
середніх змінних витрат
Граничні витрати
ATC = AFC + AVC
MC
TC
Q

5. Витрати короткого періоду часу

5
Витрати короткого періоду
часу
100
ATC,
AVC,
90
AFC,
MC
I
II
III
AFC
AVC
ATC
MC
IV
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обсяг виробництва, од., Q
Рис. Графіки середніх та граничних витрат

6. Витрати довготривалого періоду

6
Витрати довготривалого
періоду
Загальні витрати при застосуванні
двох факторів виробництва
TC K P L P
k
l
TC=900 000; Pk=30 000; Pl=15 000
Інвестовано грошових
засобів у капітал, TC
900 000
0
600 000
300 000
Залучено одиниць Залишок початкового Залучено одиниць
капіталу, K
бюджету
праці, L
30
0
20
10
0
900 000
300 000
600 000
0
60
20
40

7. Витрати довготривалого періоду

7
Капітал К
Витрати довготривалого
періоду
Тангенс куту нахилу
ізокости
Ізокоста
30
20
ТС
10
α
0
0
20
40 Праця L60
TC
PK
PL
tgα =
TC
PK
PL

8. Оптимальний обсяг виробництва

8
Оптимальний обсяг виробництва
K
max Q
A
K ,L
C
TC const
E
KE
Q4
D
0
LE
Q3
Q2
B
Q1
L
Рис. Максимізація обсягу продукції при даному рівні витрат

9. Оптимальний обсяг виробництва

9
Оптимальний обсяг виробництва
A
K
min TC
K ,L
C
KE
Q const
E
0
D
LE
B
Q
L
Рис. Мінімізація витрат при даному обсягу виробництва

10. Оптимальний обсяг виробництва

10
Оптимальний обсяг виробництва
Умови оптимального використання
виробничих можливостей підприємства
MPl
Pl
MRTS
tg
MPk
Pk
ОПТИМАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА
ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР ПІДПРИЄМСТВА

11. Оптимальний обсяг виробництва

11
Оптимальний обсяг виробництва
K
Лінія експансії
c
K3
b
K2
a
K1
0
L1
L2
L3
L
Рис. Траєкторія росширення діяльності підприємства

12. Середні витрати у довгостроковому періоді

12
Середні витрати у
довгостроковому періоді
SATC
LATC
0
SATC1
SATC2
Q1
SATC3
Q2
SATC4
Q3
SATC5
Q4
Q5
Q
Рис. Сукупність короткострокових витрат протягом довгого періоду

13. Середні витрати у довгостроковому періоді

13
Середні витрати у
довгостроковому періоді
SATC
LATC
SATC1
SATC2
SATC3
SATC4
SATC5
LATC
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Рис. Середні витрати у довгостроковому періоді
Q

14. Середні витрати у довгостроковому періоді

14
Середні витрати у
довгостроковому періоді
Спадний ефект масштабу
LATC1
C
0
Q
Зростаючий ефект масштабу
C
LATC2
0
Q
Постійний ефект масштабу
C
LATC3
0
Q

15. ТЕМА 6 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

15
ТЕМА 6 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
Дякую за увагу
English     Русский Правила