Деректер қоры. Реляциялық деректер қорын басқару жүйелері. Өндірісте, ауыл шаруашылығы мен оқу орындарында, т.б. Салаларда түрлі берілгенд
Реляциялық деректер
Access-тің нұсқалары.
Кестені қолдан құру
Деректер қорын жабу және ашу
147.00K
Категория: Базы данныхБазы данных

Деректер қоры. Реляциялық деректер қорын басқару жүйелері

1.

Орындаған:

2. Деректер қоры. Реляциялық деректер қорын басқару жүйелері. Өндірісте, ауыл шаруашылығы мен оқу орындарында, т.б. Салаларда түрлі берілгенд

Деректер қоры. Реляциялық
деректер қорын басқару жүйелері.
Өндірісте, ауыл шаруашылығы мен оқу
орындарында, т.б. Салаларда түрлі
берілгендерді дайындау, оларды өңдеу,
сақтау жиі кездеседі.
-түрлі бөлімдерде жұмыс істейтін
адамдардың тізімі
-факултеттер, олардың құрамындағы
кафедралар мен кафедра
қызметкерлерінің тізімдері.
-студенттер жөніндегі мәліметтік
тізімдер т.б.

3.

Тораптық
Иерархиялық
Реляциялық

4. Реляциялық деректер

Кесте түрінде дайындалған берілгендер
Р.Д. Қорын құру және онымен жұмыс істеуді
басқару үшін коптеген арнайы программалар
дайындалған
Access
dBase
FoxBase
FoxPro

5. Access-тің нұсқалары.

Access 2.0
Access97
Access2000
Access 7.0
Access , Excel6 Word сияқты күрделі программалар арқылы
дайындалған кестелердің ерекшеліктерінің бірі- олар
біріншісінен екіншісіне жеңіл түрде жіберіле алады

6.

Іске қосу →программалар → MS Access
Access97 –де 22 түрлі аспаптар панелі бар. Оны
ашу үшін :
Түр →аспаптар панелі →бапқа келтіру
қор терезесінде БҚ құрамындағы алты
объектімен жұмысты бастауға арналған алты
қондырма бет бар:
Кестелер, сұраныстар, формалар, есептер,
макростар, модульдер.
Макростар- ол
макрокомандалар жиыны м:
шығу, жою т.б
Модульдер-Visual Basiс
программалау тілінде
жазылған программалар

7. Кестені қолдан құру

1)
2)
3)
4)
кестелер→құру→жаңа кесте
Кестенің 3 режимі бар: -кесте режимі
-кестелер шебері
-конструктор
“жаңа кесте” терезесінен “кесте режимі”
“ОК” “кесте1”
“Өріс1” “өріс 2” ...
Ұяшықтарға жазу элементтерін енгізу
“жабу” құрылымын басып сақтаймыз

8. Деректер қорын жабу және ашу

-Ашу немесе Жабу пернесін шертеміз
Файл →Ашу, Файл →жабу
Терезеде орынждалуы мүмкін іәәрекеттер:
“файлдар типі” өрісінен Д-типін таңдау
“бума” өрісінен ДК файлы енгізілген
буманы таңдау
Терезеде көрінген файл атауын іске қосу
English     Русский Правила