Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Фізико-хім
Розчини у природі
Розчини у природі
Розчини супроводжують нас усюди і не лише водні
Дослід №1
Суть процесу розчинення.
Суть процесу розчинення.
Кристалогідрати
Розв’яжіть задачі
  Домашнє завдання:
6.58M
Категории: ФизикаФизика ХимияХимия

Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок

1. Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Фізико-хім

Урок № 2
LOGO
Розчин та його
компоненти:
розчинник, розчинена
речовина. Вода як
розчинник. Будова
молекули води,
поняття про водневий
зв’язок. Фізикохімічна суть процесу
розчинення.
Кристалогідрати.

2. Розчини у природі

LOGO
Розчини у природі
Вода в річці, морях, озерах ґрунтах містить розчинні
речовини.

3. Розчини у природі

LOGO
Розчини у природі
В середині нас: у кожній клітині є рідини, кров, лімфа.
Вміст води:
Головний мозок – 83%
Серце – 79%
Скелет – 25 – 46%
Сеча – 83%
Плазма крові – 92%
Слина – 99,4%

4. Розчини супроводжують нас усюди і не лише водні

LOGO
Розчини супроводжують нас
усюди і не лише водні
розчини
Тверді
Рідкі
чавун,
питна вода,
сталь
сік рослин
Газоподібні
повітря

5. Дослід №1

LOGO
Дослід №1

6.

LOGO
Розчин – це однорідна система змінного складу, що
містить два або кілька компонентів
Компоненти розчину
Розчинник
Компонент розчину, який
перебуває в тому самому
агрегатному стані, що й розчин.
Якщо речовини в однорідному
стані, то розчинник той
компонент, якого в системі
більше.
Н2О – завжди розчинник.
Розчинювана речовина
Може бути тверда, рідка,
газоподібна (напр., цукор,
оцтова кислота, вуглекислий
газ)
В одному розчині може бути
кілька розчинених речовин
(напр., морська вода)

7.

LOGO
Найважливіший розчинник – вода.
Що ви знаєте про воду?
Без запаху і смаку
Безбарвна
рідина
Може бути в 3-х
агрегатних станах
Н2О
tзам = 0°С
tкип = 100°С
ρ = 1 г/см3
Необхідна для
життя всіх
організмів

8.

LOGO
Водневий зв’язок – хімічний зв’язок, що виникає між атомами
Гідрогену і атомами сильно
електронегативних елементів (F, O, N)
Водневий зв’язок позначається крапками
Слабший за ковалентний зв’язок
Легко розривається при випаровуванні води.

9. Суть процесу розчинення.

LOGO
Суть процесу розчинення.
Що відбувається під час
розчинення речовини?
Частинки однієї речовини
розподіляються між
частинками іншої.
Розчинення – це фізичний чи
хімічний процес?

10. Суть процесу розчинення.

LOGO
Суть процесу розчинення.

11.

LOGO
Отже, розчинення – це складний фізико-хімічний процес,
під час якого відбувається взаємодія між частинками
розчинника та розчинюваної речовини.
Розчин – це однорідна (гомогенна) система
змінного складу, що містить
розчинювану речовину, розчинник та
продукти їх взаємодії

12. Кристалогідрати

LOGO
Кристалогідрати
Кристалогідрати – це кристалічні речовини, до складу яких
входять молекули води
Вода, що утримується в кристалах називається кристалізаційною .

13.

LOGO
Мідний купорос

14.

LOGO
Залізний купорос

15.

LOGO
Глауберова сіль

16.

LOGO
Кристалічна сода

17.

LOGO
СаSO4∙2H 2O
Гіпс

18. Розв’яжіть задачі

LOGO
Розв’яжіть задачі
Задача 1.
Обчисліть молярну масу залізного купоросу.
Задача 2.
Визначте масову частку води у мідному купоросі.
.

19.   Домашнє завдання:

LOGO
Домашнє завдання:
§ 32
с. 152 провести досліди із сіллю та
яйцем (по можливості зафіксувати),
провести дослід з цукром дати
письмово пояснення в зошиті.
English     Русский Правила