Analiza pieței asigurărilor în republica moldova în perioada 2010-2015
Mottouri:
Introducere
Cadrul legal de reglementare a activitatii de asigurare
1. Activitatea companiilor de asigurare
Lista Companiilor cu Capital Străin, anul 2015
2. Volumul primelor de asigurare încasate în perioda 2010-2015
Structura și evoluția primelor de asigurare
Structura și ponderea primelor de asigurări încasate în perioada 2010-2015
Analiza polițelor de asigurare în anul 2015
Clasamentul companiilor de asigurări, conform indicatorilor - primele brute subscrise. Anul 2015.
Portofoliul pieţei de brokeraj:
Cota brokerilor pe piaţa asigurărilor
Top-20 Brokeri de asigurare (anul 2015)
3. Gradul de penetrare a asigurărilor
4. Densitatea Asigurarii
Evoluția gradului de penetrare și a densității asigurărilor în Republica Moldova
RM vs Alte State: Penetrare si Densitate
5. Volumul despăgubirilor
6. Rata daunei
7. Active nete
Active nete și capitalul social al societăților de asigurare
8. Rezervele de asigurare ale companiilor de asigurări
Structura activelor care reprezintă rezervele de asigurare şi o treime din marjă de solvabilitate minimă în anul 2015
Categorii de Active admise sa acopere rezervele de asigurare
Investiţiile în capitalul social al asigurătorilor autohtoni efectuate de persoane nerezidente au constituit la finele anului de referință 184,8 mil. lei și s-au majorat cu 51,0 mil. lei faţă de anul 2014
I. Asigurările agricole
Prime brute subscrise şi despăgubiri achitate pentru asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, pe obiecte de asigurare în anul 2015, mil. lei
Prime brute subscrise şi despăgubiri achitate pentru asigurarea subvenţionată de producţie în agricultură în anul 2015, mil. lei
II. Asigurarea bunurilor ce aparțin persoanelor fizice și juridice
Asigurarea CARGO
III. Asigurarea de răspundere civilă
Asigurarea de răspundere civila auto
Asigurarea de răspundere civila auto
IV. Asigurarea Transporturilor
Asigurarea CASCO
Asigurarea CASCO
V. Asigurarea Riscurilor Financiare
Volumul despăgubirilor plătite
VI. Asigurări de Viață
Volumul primelor încasate
Volumul Despăgubirilor
VII. Activitatea de Reasigurare
Numărul asiguratorilor
Volumul Primelor de asigurare și a Despăgubirilor
Activitatea de reasigurare în anul 2015
Concluzii
4.22M
Категория: ПравоПраво

Analiza pieței asigurărilor în republica moldova în perioada 2010-2015

1. Analiza pieței asigurărilor în republica moldova în perioada 2010-2015

ANALIZA PIEȚEI
ASIGURĂRILOR ÎN
REPUBLICA MOLDOVA ÎN
PERIOADA 2010-2015
A U TO R :
STUDENT GR. FB 155
ÎNVĂȚĂMÎNT CU FRECVENȚĂ LA ZI
CRISTINA URMAȘU

2. Mottouri:

MOTTOURI:
Pentru ca viitorul sa arate
mai luminos, trebuie sa
asiguram un fundal cit
mai întunecat.
Viktor Ivanciuc
„New York-ul nu este opera oamenilor, ci a
asiguratorilor… fără asigurări, n-ar exista
zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar
accepta sa lucreze la o asemenea înălţime,
riscând să facă un plonjon mortal si sa-si lase
familia in mizerie; fără asigurări, nici un
capitalist nu ar investi milioane pentru a
construi astfel de clădiri, pe care un singur muc
de țigară le-ar putea transforma în scrum; fără
asigurări, nimeni nu ar circula cu automobilul
pe străzi.
Chiar cu un Ford, un bun șofer este conștient de
faptul ca in fiecare clipa risca sa dea peste un
pieton.”
(Henry FORD)

3. Introducere

INTRODUCERE
Asigurările sunt un sistem de relații menite să protejeze interesele personale şi/sau patrimoniale
prin crearea de fonduri băneşti din contul primelor de asigurare plătite de asigurați, in schimbul
cărora asiguratul îşi asuma obligația să-i plătească despăgubirea sau suma asigurată.
Sectorul asigurărilor din Republica Moldova este caracterizat de ritmuri dinamice de creştere.
Aspectul concurenţial al pieţei, adaptarea cadrului juridic, introducerea unor norme obligatorii
şi majorarea taxelor la serviciile obligatorii existente, precum şi dezvoltarea sectoarelor conexe,
cum este leasingul şi creditarea ipotecară reprezintă factori ce au menirea să asigure dezvoltarea
durabilă şi continuă a sectorului.
Activitatea de asigurare în Republica Moldova se împarte în trei categorii mari:
asigurări generale;
asigurări de viaţă;
reasigurare exclusivă;

4.

Participanţii pe piaţa asigurărilor includ atât participanţii profesionişti ,
stabiliţi prin legislaţie, cât şi alte categorii, şi anume:
asigurătorii/reasigurătorii sau companiile de asigurări/reasigurări;
intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări;
asiguraţii sau persoanele asigurate;
actuarul.
Obiectivul acestui studiu este de a face o analiza
actuală a pieței asigurărilor din RM, prin prisma
indicatorilor
de
bază,
pentru
a
determina
evoluția,dinamica și tendințele pieței de asigurări din
RM pentru perioada 2011-2014.

5. Cadrul legal de reglementare a activitatii de asigurare

CADRUL LEGAL DE REGLEMENTARE A
ACTIVITATII DE ASIGURARE
Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări;
Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
Legea nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor
de producţie în agricultură;
Legea nr.1553-XIII din 25.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători;
Acte normative adoptate de Guvern, CNPF și alte organe competente;

6. 1. Activitatea companiilor de asigurare

1. ACTIVITATEA COMPANIILOR DE
ASIGURARE
Fig.nr.1. Evoluția numărului companiilor de asigurare și
brokerilor de asigurare/reasigurare licențiați în RM
76
80
70
75
63
71
70
66
60
50
40
30
20
20
24
18
16
15
15
10
0
2010
2011
2012
Numărul societăților de asigurare
2013
2014
Numărul brokerilor de asigurare/reasigurare
2015
În anul 2015 au desfășurat activitate de asigurare
15 societăți, inclusiv 13 societăți au desfășurat
activitate de asigurări generale, 1 societate - activitate
compozită şi 1 societate - asigurări de viaţă. Evoluția
numărului asigurătorilor se prezintă în Diagrama nr.1.
Din analiza datelor prezentate în figura 1,
observăm o tendință de creștere a numărului
brokerilor de asigurare, în timp ce numărul
companiilor de asigurare este în descreștere, aceasta
fiind mai vizibil în anul 2012 comparativ cu 2011,
cînd numărul companiilor de asigurare a scăzut cu 4.
Aceasta se datorează faptului că unele companii au
solicitat retragerea benevolă a licenţei, altele însa s-a
înaintat prin instanța de judecată de a fi retrasă
licența şi interzicerea de subscriere a noi contracte de
asigurare, astfel ca in anul 2013, 7 companii de
asigurare îşi încetează activitatea.

7. Lista Companiilor cu Capital Străin, anul 2015

LISTA COMPANIILOR CU CAPITAL STRĂIN,
ANUL 2015
Nr.o
rd
Societăți de
asigurare
Țara de origine a
investitorului
străin
Capitalul
social, mii.lei
Capitalul
străin în
capital social,
mii.lei
Cota parte a capitalului
străin în capitalul social
1
„ASITO” S.A.
Marea Britanie, Cipru
46,5
38,7
83,2258
2
„ALLIANCE
INSURANCE GROUP”
S.A.
Olanda, Marea Britanie
21,5
18,8
87,4419
3
„DONARIS VIENNA
INSURANCE GROUP”
S.A.
Austria
50,7
50,7
99,9869
4
„GRAWE CARAT
ASIGURĂRI” S.A.
Austria
57,4
56,8
99,0920
5
„MOLDASIG” S.A.
Marea Britanie,
Republica Letonia,
Federația Rusă, Scoția
60,0
37,5
62,5000
6
„TRANSELIT” S.A.
Marea Britanie
15,0
0,4
2,6667
Total pe 6 companii
251,1
202,9
x
Total pe piață
525,7
202,9
38,6

8. 2. Volumul primelor de asigurare încasate în perioda 2010-2015

2. VOLUMUL PRIMELOR DE ASIGURARE ÎNCASATE ÎN
PERIODA 2010-2015
Volumul de prime de asigurare încasate arata mărimea reală a pieței de asigurare. Dinamica acestora în
decursul unei perioade de timp evidențiază tendințele pieței de asigurare şi mai ales raporturile acestei cu
ansamblul economiei.
Companii de
asigurare
Brokeri de
asigurare/rea
sigurare
2010
914 715
778
239 168
117
Prime de
asigurare
Prime
transmise în
reasigurare
Prime de
214 327
asigurare/rea 201,2
sigurare
2011
1 006 323
887
241 934
134
2012
1 089
268403
261 239
296
2013
1 198 917
106
238 371 048
2014
1 203 551
146
235 531 368
297 574
620
292 029
424
320 762 124 340 324 718
2015
1 228 461
247
30 546 5877
385 168
216,5
Pentru perioada analizata, volumul primelor de asigurare incasate de companiile de asigurare creste de la 0.9
milioane lei in 2010 pina la 1.2 milione lei in 2015, primele transmise in reasigurare constituie 0.3 milioane lei in
2015. Primele de asigurare/reasigurare incasate de catre brokeri prezinta o tendinta de crestere, astfel incit in
2015 constituie 0.39 milioane lei. Ritmul de creștere a volumului de prime brute subscrise a fost determinat de
majorarea numărului contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, asigurare facultativă
CASCO și de asigurare de sănătate, anume cu valabilitate în afara Republicii Moldova, precum și se datorează
dezvoltării rețelei de distribuție a asigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

9. Structura și evoluția primelor de asigurare

STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA PRIMELOR DE ASIGURARE
Evoluția primelor de asigurare pe perioada anilor 2010-2015
2010
2011
Prime de asigurare
2012
Prime transmise în reasigurare
2013
2014
2015
Prime de asigurare/reasigurare (brokeri)
Variația Primelor:
an 2010-2011: x=(91,608,109 * 100)/914,715,778=10,01%
an 2011-2012: x= (82,944,516 * 100)/1,006,323,887=8,24%
an 2012-2013: x= (109,648,703 * 100)/1,089,268,403=10,07%
an 2013-2014: x= (4,634,040 * 100)/1,198,917,106=0.38%
an 2014-2015: x=(24,910,101 * 100)/ 1,203,551,146=2,06%
Observăm că cel mai mare
volum îl deţin primele de
asigurare directe, urmate de
primele de asigurare încasate
de la brokeri si cel mai mic
volum dețin primele
transmise in reasigurare.
Volumul Primelor de
Asigurare încasate a
înregistrat tendințe de
creștere in 2012 cu 8,24%; in
2013 cu 10,07%; in 2014 cu
0.38%, iar în 2015 doar cu
2,06%

10. Structura și ponderea primelor de asigurări încasate în perioada 2010-2015

STRUCTURA ȘI PONDEREA PRIMELOR DE ASIGURĂRI ÎNCASATE ÎN
PERIOADA 2010-2015
Asigurări Asigurări de
Prime
Asigurări de
de
răspundere încasate prin
bunuri
persoane
civilă
reasigurare
Anul
(mil.lei)
(mil.lei)
(mil.lei)
(mil.lei)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
331,2
354,2
388,8
439,8
419,1
413,5
117,1
131,5
134,9
146,4
167,6
176,7
465,2
517
564,4
597,9
613,4
632,1
Observăm că din numărul
total de prime de asigurare
ponderea cea mai mare o
dețin asigurările de
răspundere civilă pentru
care s-au încasat 632,1
mil.lei (51,5%) în 2015 cu
18,7 mil.lei mai mult decît
în 2014, urmată de
asigurările de bunuri cu
513,5 mil.lei(33,7%) și
asigurările de persoane cu
176,7 mil.lei (14,4%).
Primele încasate prin
reasigurar dețin în anul
2015 6,3mil.lei (0,5%).
1,2
3,6
1,2
15,2
3,5
6,3
Ponderea primelor brute subscrise pe anii 2010-2015
36,2
2010
13,1
0,1
Asigurări de bunuri
2011
12,4
0,4
Asigurări de persoane
2012
34,8
12,2
1,3
0,1
Asigurări de răspundere civiliă
2013
51,5
51,1
49,9
36,7
35,7
35,2
12,8
51,8
51,3
50,9
33,7
13,9
14,4
0,3
Prime încasate prin reasigurare
2014
2015
0,5

11. Analiza polițelor de asigurare în anul 2015

ANALIZA POLIȚELOR DE ASIGURARE ÎN
ANUL 2015
Pe parcursul anului 2015 au fost emise 1,507,733 poliţe de asigurare în baza contractelor încheiate
cu persoane fizice şi cu persoane juridice, numărul fiind în creștere cu 24,454 de polițe eliberate
față de perioada precedentă. Din numărul total de poliţe ponderea cea mai mare o deţin asigurările
de răspundere civilă auto pentru care au fost emise 898,151 poliţe, totodată pentru asigurări de
viaţă au fost eliberate 1,237 poliţe. Ponderea asigurărilor obligatorii în structura primelor brute
subscrise în anul 2015 a constituit 42,9 %, fiind în creștere cu 0,6 % faţă de anul 2014, și respectiv
a asigurărilor facultative – 57,1%, fiind în descreștere cu 0,6 % faţă de anul 2014. Potrivit
obiectului asigurării, în asigurările de răspundere civilă au fost subscrise prime în sumă de 632,1
mil. lei (51,5 %), urmate de asigurările de bunuri – 413,5 mil. lei (33,7 %), asigurările de persoane
– 176,7 mil. lei (14,4 %) şi reasigurările primite – 6,3 mil. lei (0,5 %).

12. Clasamentul companiilor de asigurări, conform indicatorilor - primele brute subscrise. Anul 2015.

Prime brute
subscrise
(MDL)
217415788
Profit (pierderi) pînă
la impozitare
Cota de piață
(MDL)
(%)
27783898
17,70
5.
Asigurător
MOLDASIG SA
GRAWE CARAT
ASIGURARI SA
DONARIS VIENNA
INSURANCE
GROUP SA
ALLIANCE
INSURANCE
GROUP SA
KLASSIKA
ASIGURARI SA
6.
ASTERRA GRUP SA
79997125
4650713
6,51
7.
8.
ACORD-GRUP SA
ASITO SA
68758203
65048860
4500318
-38811280
5,60
5,30
9.
TRANSELIT SA
61321971
4528151
4,99
10.
GALAS SA
53910482
2021392
4,39
11.
MOLDCARGO SA
41693982
1645157
3,39
12.
GARANŢIE SA
MOLDOVAASTROVAZ SA
AUTO-SIGURANȚĂ
SA
SIGUR-ASIGUR SA
TOTAL
32040325
11188029
2,61
11137448
-1887652
0,91
8072036
4607147
1228461247
2052276
1688364
57712699
0,66
0,38
100,00
Nr.
1.
2.
3.
4.
13
14
15
179217107
23952759
14,59
166025539
3009456
13,51
143999374
-2772578
11,72
95215860
14163696
7,75
CL ASAMENTUL COMPANIILOR
DE ASIGURĂRI, CONFORM
INDICATORILOR - PRIMELE
BRUTE SUBSCRISE. ANUL 2015.
În ceea ce privește ierarhia companiilor după
volumul primelor subscrise încasate în anul
2015, cei mai mari asiguratori rămîn a fi:
1. MOLDASIG – 17,7%
2. GRAWE CARAT ASIGURARI – 14,59%
3. DONARIS-GROUP – 13,51
4. ALLIANCE INSURANCE – 11,72%
5. KLASSIKA ASIGURARI- 7,75%
Din rezultatele obtinute in tabel, se poate de
spus ca piata asigurarilor din Republica
Moldova este una concentrata, astfel incit
primele 5 companii detin cota de 65% din total.

13. Portofoliul pieţei de brokeraj:

PORTOFOLIUL PIEŢEI DE BROKERAJ:
A N U L 2 0 1 5 ( %)
A N U L 2 0 1 4 ( %)
1,40 4,96 1,00 2,84
6,66
Autocasco
Carte Verde
35,16
7,29
17,28
23,43
RCA
Asigurări de
sănătate
Asigurări de
viață
Portofoliul pieței de brokeraj a fost
dominat de asigurările auto:
• CASCO – 35,16% sau 119,5 mil. lei
• Carte Verde – 23,43% sau 79,6 mil. lei
• RCA – 17,28% sau 58,7 mil. lei
Nr
.
Tip de asigurare
PBS
(MDL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
RCA
Carte Verde
Autocasco
Asigurări de incendiu
Răspundere civilă generală
Răspundere civilă avia
CMR
Răspunderea transportatorilor
TIR
Aerocasco
CARGO
Asigurări agro
Asigurări de sănătate
Asigurări de accidente
Asigurări de viață
66 561 586
81 241 419
131 327 780
31 154 121
9 772 334
1 294 084
3 857 789
396 324
280 939
631 759
3 489 009
9 146 252
28 657 035
2 508 238
23 743 676
Cota (%)
18,42
22,48
36,34
8,62
2,70
0,36
1,07
0,11
0,08
0,17
0,97
2,53
7,93
0,69
100
Portofoliul pieței de brokeraj a fost dominat de
asigurările auto:
• Autocasco – 36,34% sau 131,32 mil. Lei.
• Carte Verde – 22,48% sau 81,24 mil. lei
• RCA – 18,42% sau 66,56 mil. lei

14. Cota brokerilor pe piaţa asigurărilor

COTA BROKERILOR PE PIAŢA
ASIGURĂRILOR
Cota brokerilor în piaţa internaţională a asigurărilor
este mereu în dinamică şi variază de la un stat la altul.
În ţările anglo-saxone (Marea Britanie, Olanda,
Belgia, Australia) cota lor este foarte înaltă, de obicei
peste 50%, pe cînd în Europa continentală (Franța,
Germania, Polonia, Republica Moldova), ponderea
lor este deseori sub 20% în primele de asigurare
încasate. Brokerii sunt foarte activi în America, dar
serviciile lor sunt puţin populare în cele mai multe
ţări asiatice (China, Japonia).

15. Top-20 Brokeri de asigurare (anul 2015)

TOP-20 BROKERI DE ASIGURARE (ANUL 2015)
Prime intermediate (lei)
Nr/o
1.
Denumirea
B. A. R.
"PRODEVIZ" SRL
B. A. R.
"REGALASIG"
SRL
S. C. "AMP
BROKER" SRL
B. A. R. "ERVAX
GRUP" SRL
2014
28 991 030
5.
2.
2015
26 282 680
Evoluţia
(+/- lei)
(+/-lei)
Cota pe piață (%)
-2 708 350
2014
8,52
2015
6,82
22 531 865
23 730 064
1 198 199
6,62
6,16
12 840 838
16 130 908
3 290 070
3,77
4,19
12 693 355
14 716 484
2 023 129
3,73
3,82
B. A. "EXCLUSIVASIG" SRL
9 309 482
14 440 079
5 130 597
2,74
3,75
6.
B. A. R.
"COVERINS" SRL
6 126 127
13 203 733
7 077 606
1,80
3,43
7.
Î.C.S.B. A. R.
"AXA BROKER"
SRL
B. A. R.
"CONSASIG SERVICE" SRL
13 008 929
12 931 959
-76 970
3,82
3,36
10 632 129
12 387 182
1 755 053
3,12
3,22
9.
B. A. R. "BLAJCO
ASIST" SRL
11 280 756
12 180 543
899 787
3,31
3,16
10.
B. A. R.
"PARTENERBROKER" SRL
Total TOP 10
Total piață
7 691 337
12 001 925
4 310 588
2,26
3,12
135 105 848
158 005 557
22 899 709
340 324 718 385 168 217
39,70
100
41,02
100
3.
4.
8.
Piața de brokeraj în asigurări din
Republica Moldova a încasat în anul
2015 un volum de 385,3 mil. lei de prime
intermediate, cu aproximativ 45 mil. lei
mai mult față de anul precedent. Top 10
brokeri în asigurări au deținut în anul
2015, o cotă pe piața asigurărilor de
41,02%. În anul 2015, cît și în 2014, pe
prima poziție s-a plasat B. A. R.
"PRODEVIZ" SRL, cu o cotă pe piață de
aproximativ 7% în anul 2015.

16. 3. Gradul de penetrare a asigurărilor

3. GRADUL DE PENETRARE A
ASIGURĂRILOR
Este un indicator sintetic care arata contribuția sectorului de asigurare la crearea
PIB.
Gradul de penetrare
=
Volumul primelor încasate *100%
PIB
2010
2011
In urma calculelor, observam ca sectorul asigurărilor
contribuie foarte puțin la formarea PIB-ului, ba chiar este
in descreștere, acest fapt rezultă ca urmare a creșterii PIBului într-un ritm mai rapid decât volumul primelor încasate
si conduce la diminuarea gradului de penetrare. Sectorul
asigurărilor nu a fost influentat evident de criza financiara.
2012
2013
2014
2015
Volumul
primelor
(mil.lei)
917,6
1006,3
1089,2
1198,9
1203,6
1228,5
PIB
(mil.lei)
71 849
82 349
88 228
100 510
112 049
122 563
Gradul de
penetrare
1,277
1,22
1,23
1,19
1,07
1,002

17. 4. Densitatea Asigurarii

4. DENSITATEA ASIGURARII
Reprezintă raportul dintre volumul primelor şi numărul populaţiei.
Densitatea asigurărilor, care reprezintă raportul dintre volumul
primelor şi numărul populaţiei, a înregistrat nivelul de 345,76
lei/locuitor, fiind în creştere cu 7,2 lei faţă de nivelul anului
precedent si cu 88,16 lei fata de anul 2010. Aceasta crestere se
datoreaza cresterii generale a volumului primelor de asigurare, dar
si a scaderii numarului populatiei.
Densitatea asigurării
=
Volumul primelor
Nr. populației
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Volumul primelor
(mil.lei)
917,6
1006,3
1089,2
1198,9
1203,6
1228,5
Nr. Populației
3,562
Densitatea
asigurărilor
257,6
3,553
3,560
3, 559
3,557
3, 555
282,6
306,4
337,05
338,56
345,76
Chiar daca acest indicator este in
creștere, totuși valorile lui sunt destule
de mici, adică din volumul total de
prime achitat companiilor de asigurări,
doar 345,76 lei ii revine fiecărui
locuitor.

18. Evoluția gradului de penetrare și a densității asigurărilor în Republica Moldova

EVOLUȚIA GRADULUI DE PENETRARE ȘI A
DENSITĂȚII ASIGURĂRILOR ÎN REPUBLICA
MOLDOVA
Gradul de penetrare a asigurărilor, exprimat ca raport între primele brute
subscrise şi PIB, a înregistrat nivelul de 1,01 %, fapt ce atestă descreșterea
acestui indicator în raport cu anul 2014 cu 0,07 puncte procentuale.

19. RM vs Alte State: Penetrare si Densitate

RM VS ALTE STATE:
PENETRARE SI DENSITATE
Penetrarea asigurărilor, anul
2013 (%)
Marea Britanie
Italia
Germania
Slovenia
Polonia
Bulgaria
Estonia
România
R. Moldova
Letonia
Densitatea asigurării, anul
2013 (€/cap loc.)
12,7
7,6
6,8
5,5
4
2,2
1,7
1,3
1,2
0,9
0
5
10
15
Marea Britanie
Germania
Italia
Slovenia
Polonia
Estonia
Letonia
Bulgaria
România
R. Moldova
3703
2284
1990
941
357
240
155
121
91
20
0 10002000 3000 4000
In urma analizei dinamicii, observam ca Republica Moldova se plasează pe ultimele
poziții in comparație cu alte state, privind gradul de penetrare depăşeşte doar Letonia.

20. 5. Volumul despăgubirilor

5. VOLUMUL DESPĂGUBIRILOR
Este suma totala a despagubirilor achitată de toți asiguratorii într-o
perioada de timp (un an).
Volumul
primelor
Volumul
despăgubirilor
Abaterea
2010
914 715 778
3 226 94155
2011
2012
1 006 323
1 089 268
887
403
348422668
430513366
2013
2014
2015
1 198 917 12 035 511 146
122 861 247
106
432445743
513614811
386553372
592021623
657901219
766471363
658755037
689936335
841907875
(profit brut)
Calcule:
2010-2011: (65879596*100%)/592021623 = 11,12%
2011-2012: ( 853 818*100%) / 657901219 = 12,98
2012-2013: (107716326 * 100%) / 658755037 = 16,35
2013-2014: (-76 505 028*100%)/766471363= -9,98
2014-2015: (151 971 540*100%)/689936335=22,02
Catre finele anului 2015 s-a inregistrat o pondere mai mare față de anul 2014, în marime de 22,02
la suta, ceea ce denota ca volumul primelor a crescut intr-un ritm mai rapid decit volumul
despăgubirilor.

21. 6. Rata daunei

Rata Daunei
=
Despăgubirile
Volumul primelor
6. RATA DAUNEI
Arată eficiența asigurării din punct de vedere a asiguratorului. Rata daunei exprima
numărul de persoane care au fost despăgubite la 100 de asigurați.
Volumul
primelor
Volumul
despăgubiri
lor
Rata daunei
(%)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
914 715 778
1 006 323 887
1 089 268 403
1 198 917 106
1 203 551 146
1 228 461 247
322 694 155
348 422 668
430 513 366
432 445 743
513 614 811
386 553 372
35,28
34,62
39,52
36,07
42,67
31,47
Conform calculelor, am determinat ca în decursul perioadei 2010-2015 cea mai mare rata a daunei
s-a înregistrat in 2014, fiind de 42,67%, ceea ce înseamnă ca la fiecare 100 de cazuri asigurate au
fost despăgubite de asiguratori doar 43 de asigurați. În anul 2015 rata daunei a constituit 31,47 %
cu 11,2% mai puțin ca în anul 2015, ceea ce înseamnă că la 100 persoane asigurate au fost
despăgubiți 31 de asigurați.
Calcule:
2015: (386,553,372/1,228,461,247) * 100=31,47 %

22. 7. Active nete

7. ACTIVE NETE
Active
nete
2010
1 081 748
647,00
2011
2012
2013
1 192 357 948,00
1 241 786 206,00
1 068 927 094,00
Evoluția activelor nete pe perioada anilor
2010-2015
1 241 786 206,00
1 192 357 948,00
1 154 318 896,00
1 131 461 891,00
1 081 748 647,00
2010
1 068 927 094,00
2011
2012
2013
2014
2015
2014
2015
1 131 461 891,00 1 154 318 896,00
Observăm că pe parcursul perioadei 2010-2015,
activele nete ale companiilor de asigurări au
înregistrat anumite fluctuații, astfel în anii 20112014 acestea s-au diminuat de la 1192 mil. lei la
1131 mil. lei. Descreșterea activelor nete se
datorează micșorării numărului participanților
profesioniști pe piața asigurărilor ca urmare a
neconformării la cerințele de capitalizare,
solvabilitate și lichiditate, precum şi a ajustărilor
efectuate de asiguratori în cadrul trecerii la SIRF.
În anul 2015 activele nete constituie 1154 mil.lei,
cu 72 mil. lei mai mult ca în anul 2011.
Creșterea activelor nete se datorează în primul rînd
majorării capitalului social al societăților de
asigurare.

23. Active nete și capitalul social al societăților de asigurare

ACTIVE NETE ȘI CAPITALUL SOCIAL AL
SOCIETĂȚILOR DE ASIGURARE
Active nete și capitalul social al societăților de
asigurare pentru anul 2010-2015
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2010
2011
2012
Active nete
2013
Capitalul social
2014
2015
Valoarea totală a capitalului
social înregistrat la finele
anului
2015
de
către
societăţile de asigurare a
constituit 525,7 mil. lei,
majorîndu-se cu 20,2 mil. lei
sau cu 4,0 % faţă de valoarea
acestuia la finele anului
precedent.

24. 8. Rezervele de asigurare ale companiilor de asigurări

8. REZERVELE DE ASIGURARE ALE
COMPANIILOR DE ASIGURĂRI
Rezerve de
asigurări
2010
2011
2012
2013
515 642 779
722 751 820
842 499 991
1 042 192 683
Pe parcursul perioadei analizate, 2010 - 2015, rezervele
de asigurare ale companiilor de asigurari exprima o
evolutie pozitiva. Creșterea se datorează modificărilor
aduse cadrului de reglementare a modului de formare a
rezervelor de asigurare, astfel încît asiguratorul
raportează rezervele de asigurare brute, cota
reasiguratorului în aceste rezerve fiind evidențiată
separat. Conform datelor înregistrate în rapoartele
specializate ale asigurătorilor pentru anul 2015,
valoarea totală a rezervelor de asigurare a constituit
1430,5 mil. lei, înregistrînd o creştere cu 286,9 mil. lei
sau cu 25,1 % faţă de indicatorul anului precedent.
2014
2015
1 143 564 050 1 430 510 560
Evoluția rezervelor de asigurarea în
perioada 2010-2015
1 430 510 560
1 143 564 050
1 042 192 683
842 499 991
722 751 820
515 642 779
2010
2011
2012
2013
2014
2015

25. Structura activelor care reprezintă rezervele de asigurare şi o treime din marjă de solvabilitate minimă în anul 2015

STRUCTURA ACTIVELOR CARE REPREZINTĂ
REZERVELE DE ASIGURARE ŞI O TREIME DIN MARJĂ
DE SOLVABILITATE MINIMĂ ÎN ANUL 2015
Conform cadrului normativ în vigoare aferent modului de garantare a solvabilității, asigurătorii sînt
obligați să acopere cu active admise rezervele de asigurare şi o treime din mărimea marjei de
solvabilitate minime. Astfel, activele admise să reprezinte Fondul asiguraților trebuie să corespundă
principiilor de diversitate, rambursabilitate, rentabilitate şi lichiditate. Cea mai mare pondere o dețin
valorile mobiliare 33,2% (703,6 mil.lei), urmate de depozite bancare 28,2% (598,1 mil.lei).

26. Categorii de Active admise sa acopere rezervele de asigurare

CATEGORII DE ACTIVE ADMISE SA ACOPERE
REZERVELE DE ASIGURARE
Indicatori
2010
mil.lei
%
Valori mobiliare
68,40
Depozite bancare 249,00
Disponibilități
bănești în contur și
în caserie
49,00
Terenuri și
construcții
106,90
Creanțe de la
asigurați
36,60
Depozite de la
societăți cedente
Cota
reasiguratorului
Total
2011
mil.lei
%
2012
mil.lei
%
2013
mil.lei
%
2014
mil.lei
%
2015
mil.lei
%
13,27
48,29
203,20
184,80
25,98
23,63
152,90
317,50
16,96
35,23
284,30
323,00
26,14
29,70
398,40
308,80
32,87
25,48
705,70
598,10
33,23
28,17
9,50
74,70
9,55
60,90
6,76
89,30
8,21
67,50
5,57
158,70
7,47
20,73
160,00
20,46
185,60
20,59
199,90
18,38
226,90
18,72
355,20
16,73
7,10
44,40
5,68
54,00
5,99
63,80
5,87
68,40
5,64
125,90
5,93
5,70
1,11
515,60
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,10 14,71 130,40 14,47 127,30 11,70 142,00 11,72 179,80 8,47
782,20 100,00 901,30 100,00 1087,60 100,00 1212,00 100,00 2123,40 100,00
Din categoria activelor admise să acopere rezervele de asigurare cea mai mare pondere în anul 2015
o constituie valorile mobiliare 33,23% (705,7 mil.lei) cu 0,36% mai mult față de anul 2014. Valorile
mobiliare sunt urmate de depozitele bancare cu o pondere de 28,17% în creștere cu 2,7% față de anul
2014.

27. Investiţiile în capitalul social al asigurătorilor autohtoni efectuate de persoane nerezidente au constituit la finele anului de referință 184,8 mil. lei și s-au majorat cu 51,0 mil. lei faţă de anul 2014

I NVEST IŢ IIL E Î N CA P I TA LUL SO CI A L A L A SI G UR Ă T ORI LOR A UT O H T O NI EFECT UAT E
DE P ER SOANE NER EZI DENT E A U CO NST I T UI T L A FI NEL E A NUL UI DE R EFER I NȚ Ă
1 84,8 M IL . L EI ȘI S- A U M A JO R AT CU 51 , 0 M I L . L EI FA Ţ Ă DE A NUL 2 0 1 4
Tara
Federația Rusă
Austria
Marea Britanie
Leichestein
Olanda
Italia
Israel
Ucraina
Cipru
România
Republica
Letonă
Scoția
Total
2010
48,4
41,7
22,5
18
4,8
2,4
2,4
0,3
0
2011
48
41,7
22,9
36,6
19,7
3,7
3,7
0,02
2012
56,8
22,9
14,1
12,3
3,7
3,7
0,02
2013
56,8
22,9
14,1
12,3
0,02
140,5
176,3
143,4
106,1
92,2
22,9
2015
3
107,6
43,4
18,7
12,3
0,02
15,3
0,02
Evoluția
2015 față de 2014
3
15,4
20,5
0
-6,4
0
0
0
15,3
0
133,8
3
0,2
184,82
3
0,2
51,02
2014
Cota în
2015 %
1,62
58,22
23,48
0,00
6,66
0,00
0,00
0,00
8,28
0,01
1,62
0,11
100
Cele mai mari investiții în capitalul social al asiguratorilor au fost efectuate de către Austria, în valoare de 107,6
mil.lei, pe cînd investițiile efectuate de către România au constituit doar 0,02 %.

28. I. Asigurările agricole

I. ASIGURĂRILE AGRICOLE
Asigurările subvenționate în agricultură se realizează
în conformitate cu prevederile Legii nr.243-XV din
08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a
riscurilor de producţie în agricultură, potrivit cărora
de subvenţionarea primelor de asigurare beneficiază
producătorii agricoli care au înregistrat la primărie
culturile agricole, precum şi animale, păsări, familii
de albine şi peşti care le aparţin şi cei care întreţin
culturi agricole, animale, păsări, familii de albine şi
care produc peşti conform tehnologiilor aprobate, iau
măsuri de prevenire a bolilor şi atacului dăunătorilor
şi ţin evidenţa lucrărilor efectuate, și au ca scop
principal garantarea unei producții stabile în sectorul
agricol prin asigurarea riscurilor de producție în
agricultură. Astfel, cuantumul subvenţiei se stabilește
în baza primelor de asigurare calculate conform
tarifelor de asigurare prevăzute în condițiile speciale
de asigurare a riscurilor de producție în agricultură și
constituie 50 % din valoarea acestora pentru toți
producătorii agricoli.

29. Prime brute subscrise şi despăgubiri achitate pentru asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, pe obiecte de asigurare în anul 2015, mil. lei

P R I M E B R U T E S U B S C R I S E Ş I D E S P Ă G U B I R I A C H I TAT E P E N T R U A S I G U R A R E A
S U B V E N Ţ I O N AT Ă A R I S C U R I L O R D E P R O D U C Ţ I E Î N A G R I C U LT U R Ă , P E O B I E C T E
DE ASIGURARE ÎN ANUL 2015, MIL. LEI
Despăgubi
Prima
Ponderea
ri de
Ponderea în
totală de
în totalul asigurare total
asigurare Inclusiv achitată încasărilo achitate depăgubiri
Obiecte asigurate (mil.lei)
de
r%
mil.lei %
Producăt
orul
agricol Stat
Recolta
38,1
19,05
19,05
87,2
5
87,7
Plantații
2,2
1,1
1,1
5
0,6
10,5
Animale
3,4
1,7
1,7
7,8
0,1
1,8
Total
43,7
21,85
21,85
100
5,7
100
Prime brute subscrise şi despăgubiri achitate pentru
asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în
agricultură pentru anii 2010-2015, mil.lei
120
100,2
100
80
60
40
91
74,6
58,3
43,7
42,3
39,6
23,9
27,3
23,9
20
6,7
5,7
0
2010
2011
2012
Prime brute subscrise
2013
Despăgubiri achitate
2014
2015
În anul 2015 8 societăţi de asigurare
au desfăşurat activitate în domeniul
asigurării subvenţionate a riscurilor
de producţie în agricultură.
Conform datelor a celor opt
societăţi de asigurare acreditate să
desfăşoare activitate în domeniu, în
2015 au fost emise 650 polițe de
asigurare subvenţionată a riscurilor
de producţie în agricultură cu suma
asigurată de 589,1 mil. lei. Valoarea
cumulativă a primelor brute
subscrise a constituit 43,7 mil. lei în
anul 2015, înregistrînd o scădere cu
14,6 mil. lei faţă de valoarea
înregistrată în anul precedent.

30. Prime brute subscrise şi despăgubiri achitate pentru asigurarea subvenţionată de producţie în agricultură în anul 2015, mil. lei

PRIME BRUTE SUBSCRISE ŞI DESPĂGUBIRI ACHITATE
PENTRU ASIGURAREA SUBVENŢIONATĂ DE PRODUCŢIE ÎN
AGRICULTURĂ ÎN ANUL 2015, MIL . LEI
Ponderea primelor achitate pentru
asigurarea culturilor date în totalul
primelor de asigurare subvenţionată în
agricultură constituie 80,9 %. Totodată,
cel mai mare volum de despăgubiri
pentru culturile asigurate a fost achitat
producătorilor sfeclei de zahăr, după care
urmează proprietarii livezilor și cei ce au
asigurat rapița de toamnă. Ponderea
despăgubirilor pentru aceste culturi în
volumul total al despăgubirilor achitate
pentru riscurile în agricultura constituie
85,3 %.

31. II. Asigurarea bunurilor ce aparțin persoanelor fizice și juridice

II. ASIGURAREA BUNURILOR CE APARȚIN
PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE
Volumul primelor de asigurare încasate în
dependență de statutul juridic al asiguratului
În baza datelor
prezentate, observăm
că în anul 2014 atît
volumul primelor de
asigurare încasate, cît
și volumul
despăgubirilor plătite
s-a diminuat față de
anul precedent.
Observăm că o
pondere mare în acești
indicatori o dețin
societățile
nefinanciare,
persoanele fizice și
societățile financiare.
Prime brute încasate (lei)
Inclusiv:
Anul
2011
2012
2013
2014
Total
41171285
40856004
41134190
31697390
Societăţi Societăţi Administraţi Persoane
nefinanciare financiare a publică
fizice
31905319
34902456
30458808
29059360
2804708
1885458
2843580
587433
4575
178984
963785
599473
Altele
1822693 4625405
3647311 229030
1577888 298909
1072504 347436
Primite în
reasigurare
8585
12765
4991220
31184
Volumul despăgubirilor plătite în dependență de
statutul juridic al asiguratului
Despăgubiri plătite (lei)
Inclusiv:
Anul
2011
2012
2013
2014
Total
7590167
1769830
2206450
1866501
Societăţi
Societăţi Administraţi Persoane
În
Altele
nefinanciare financiare a publică
fizice
reasigurare
6870192
1521756
1130307
1789664
2065
144410
847175
44708
12200
0
4197
0
34223
100215
217893
29126
67148
7
2000
6878
3003
0
1449
0
0

32. Asigurarea CARGO

ASIGURAREA CARGO
Cota de piață
Primele încasate (lei) Evoluția
(%)
Nr/o Compania de asigurare
(+/- lei)
2013
2014
2013 2014
1 MOLDASIG SA
3049564 2200963
-848601 31,23 28,58
KLASSIKA ASIGURĂRI
2 SA
1247541 1171770
-75771 12,78 15,22
3 TRANSELIT SA
17759 1150267
1132508
0,18 14,94
4 ASITO SA
1786172 900308
-885864 18,29 11,69
5 ASTERRA GRUP SA
109833 736812
626979
1,12
9,57
6 DONARIS-GROUP SA
715707 370150
-345557
7,33
4,81
VICTORIA ASIGURARI
7 SA
1578800 355388 -1223412 16,17
4,62
8 MOLDCARGO SA
372832 295052
-77780
3,82
3,83
9 ACORD-GRUP SA
186226 252558
66332
1,91
3,28
10 GARANŢIE SA
592162 172907
-419255
6,06
2,25
11 GALAS SA
30136
77514
47378
0,31
1,01
12
13
14
15
16
17
GRAWE CARAT
ASIGURĂRI SA
AUTO-SIGURANTA SA
EXIM-ASINT SA
MOLDOVA-ASTROVAZ
SA
SIGUR-ASIGUR SA
EUROASIG SA
Total
57844
0
3732
16806
0
0
-41038
0
-3732
0,59
0
0,04
0,22
0
0
0
0
0
0
15801
X
9764109 7700495
0
0
-15801
-2063614
0
0
0,16
100
0
0
X
100
Observăm că cea mai mare
cotă de piață privind
asigurarea bunurilor în
tranzit în 2014 o dețin:
1.
Moldasig
2.
Klassika Asigurări
3.
Transelit
4.
Asito
5.
Asterra Grup
care în total dețin o cotă a
subscrierilor de 80%, ceea
ce denotă faptul că piața
asigurărilor CARGO este
concentrată.

33. III. Asigurarea de răspundere civilă

III. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE
CIVILĂ
Primele de asigurare încasate
Asigurar
e de răspundere
civilă:
auto
avia
generală
Asigurar
e de răspundere
civilă:
auto
avia
generală
2012
2011
lei
2013
abaterea
%
445260014 464159942 18899928 4,24
50912757 70275552 19362795 38,03
16337155 21846629 5509474 33,72
lei
abaterea
2014
%
513835527 49675585 10,70
65644452 -4631100 -6,59
19402287 -2444342 -11,19
Despăgubirile plătite
2012
2011
lei
148132279 167907202
52075
0
1231817
267540
abaterea
lei
lei
abaterea
%
530845644 17010117 3,31
51886710 -13757742 -20,96
30667243 11264956 58,06
2013
%
abaterea
2014
%
lei
abaterea
%
19774923 13,35 158910322 -8996880 -5,36 166426561 7516239
4,73
-52075 -100
28534
28534
100
1273567 1245033 4363,33
-964277 -78,28
715183
447643 167,32
186829 -528354 -73,88
În baza datelor prezentate, observăm că primele de asigurare încasate din răspunderea civilă auto s-au
majorat anual, din ARC avia s-au diminuat în ultimii 2 ani iar din ARC generală s-au majorat în 2014
față de 2013 cu 58%. În ceea ce privește despăgubirile plătite, despăgubirile din ARC auto s-au majorat în
2014 cu 4,73% iar cele din ARC generală s-au diminuat în 2014 cu 73,88%. Referitor la ARC avia,
acestea s-au majorat semnificativ în 2014 față de 2013 cu 1,25 mil. lei.

34. Asigurarea de răspundere civila auto

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILA AUTO
Structura primelor de asigurare
încasate în 2014 (%)
0,9 2,6 1,5
Structura despăgubirilor plătite în
2014 (%)
Asigurarea internă
obligatorie
0,004
0 0,8
Carte Verde
45,4
49,6
A transportatorilor față de
călători
A transportatorilor și
expeditorilor în baza carnet
TIR
A transportatorilor și
expeditorilor în baza
Convenției CMR
44,4
54,8
În baza figurilor prezentate, observăm că în anul 2014 cele mai multe prime s-au
încasat din Cartea Verde, urmate de cele din asigurarea internă obligatorie, pe cînd
cele mai multe despăgubiri s-au achitat pentru asigurarea internă obligatorie,
urmate de Cartea Verde.

35. Asigurarea de răspundere civila auto

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILA
AUTO
Nr/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Compania de asigurare
MOLDASIG SA
ASITO SA
DONARIS-GROUP SA
MOLDCARGO SA
ASTERRA GRUP SA
GRAWE CARAT
ASIGURĂRI SA
AUTO-SIGURANTA SA
TRANSELIT SA
GARANŢIE SA
ACORD-GRUP SA
KLASSIKA ASIGURĂRI
SA
GALAS SA
MOLDOVA-ASTROVAZ
SA
VICTORIA ASIGURARI SA
EXIM-ASINT SA
SIGUR-ASIGUR SA
EUROASIG SA
Total
Primele încasate (lei)
Evoluția
(+/- lei)
Cota de piață
(%)
2013 2014
23,61 24,65
22,09 21,82
9,18 9,64
8,13 8,40
3,68 6,98
2013
58647973
54863539
22802909
20207675
9140282
2014
59408796
52581190
23231604
20234142
16817882
14881905
11488385
15214840
8066146
1849063
14248798
12199822
12102796
9344920
6616611
-633107
711437
-3112044
1278774
4767548
5,99
4,62
6,12
3,25
0,74
5,91
5,06
5,02
3,88
2,75
14881905
3907172
5833333
3303070
-9048572
-604102
5,99
1,57
2,42
1,37
2811591
2612609
-198982
1,13
1,08
2688380
1876089
0
5080432
248408286
2461889
517
0
X
240997979
-226491
-1875572
0
-5080432
-7410307
1,08
0,76
0
2,05
100
1,02
0
0
X
100
760823
-2282349
428695
26467
7677600
Observăm că cea
mai mare cotă de
piață privind
AORCA în 2014 o
dețin:
1. Moldasig
2. Asito
3. Donaris Group
4. Moldcargo
5. Asterra Group
care în total dețin o
cotă a subscrierilor
pe piața AORCA de
71,49 %.

36. IV. Asigurarea Transporturilor

IV. ASIGURAREA TRANSPORTURILOR
Volumul primelor de asigurare încasate (lei)
2011
Asigurări de
vehicule terestre 192623536
Asigurări de
vehicule de cale
ferată
0
Asigurări de
nave aeriene
37129779
2012
2013
2014
192629054
218647605
234571943
0
59719
23989
34517585
39482434
31354673
Volumul despăgubirilor plătite (lei)
2011
Asigurări de
vehicule terestre 123775622
Asigurări de
vehicule de cale
ferată
0
Asigurări de
nave aeriene
10043
2012
2013
2014
121754899
124560942
132958977
0
0
0
885576
3493664
36033
Conform datelor, observăm că pe
parcursul perioadei 2011-2014,
cele mai multe prime de
asigurare s-au încasat din
asigurările de vehicule terestre,
urmate de nave aeriene si de
asigurările de vehicule de cale
ferată ce se practică din anul
2013, însă într-un volum foarte
mic. De asemenea cele mai
multe despăgubiri sînt plătite
pentru asigurările de vehicule
terestre si asigurările de nave
aeriene.

37. Asigurarea CASCO

ASIGURAREA CASCO
Indicatori
Volumul primelor
Volumul despăgubirilor
Anul
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Abaterea față de anul precedent
absolută (+/-)
relativă (%)
5518
0,003
26018551
13,51
15924338
7,28
-2020723
-1,63
2806043
2,30
8398035
6,74
In perioada 2011-2014 volumul primelor s-a majorat, cea mai mare
creștere a avut in anul 2013 fata de anul 2012 cu 13,51 la suta si in
anul 2014 cu 7,28 %. Însa volumul despăgubirilor achitate s-au
redus in anul 2012 fata de 2011 cu 1,63 la suta, dar s-a majorat in
următorii ani cu 2,30 % (2013) si respectiv 6,74 %(2014).

38. Asigurarea CASCO

ASIGURAREA CASCO
Nr/o
Compania de asigurare
Primele încasate (lei)
2013
Cota de piață
(%)
Evoluția
(+/- lei)
2014
2013
2014
1
MOLDASIG SA
42257622
45224961
2967339
19,33
19,28
2
ASTERRA GRUP SA
18467561
29093046
10625485
8,45
12,40
3
GRAWE CARAT ASIGURĂRI
SA
14907512
28928591
14021079
6,82
12,33
4
DONARIS-GROUP SA
24420624
26431091
2010467
11,17
11,27
5
MOLDCARGO SA
28944679
25069844
-3874836
13,24
10,69
6
ASITO SA
21284534
17333659
-3950875
9,73
7,39
7
GARANŢIE SA
10930787
14182241
3251454
5,00
6,05
8
ACORD-GRUP SA
5149201
12938420
7789219
2,36
5,52
9
VICTORIA ASIGURARI SA
20521762
11647149
-8874613
9,39
4,97
12646612
8911394
-3735218
5,78
3,80
11 GALAS SA
5473696
6882409
1408713
2,50
2,93
12 KLASSIKA ASIGURĂRI SA
5283709
5886874
603165
2,42
2,51
13 AUTO-SIGURANTA SA
1259769
1168700
-91069
0,58
0,50
265579
834382
568803
0,12
0,36
1743993
39183
-1704810
0,80
0,02
0
0
0
0
0
5089965
X
-5089965
2,33
X
10 TRANSELIT SA
14 MOLDOVA-ASTROVAZ SA
15 EXIM-ASINT SA
16 SIGUR-ASIGUR SA
17 EUROASIG SA
Total
218647605
234571943
15924338
100
100
Observăm că cea
mai mare cotă de
piață privind
asigurarea CASCO
în 2014 o dețin:
1. Moldasig
2. Asterra Grup
3. Grawe Carat
Asigurări
4. DonarisGrup
5. Moldcargo
care în total dețin o
cotă a subscrierilor
pe piața
asigurărilor
CASCO de 65,97
%.

39. V. Asigurarea Riscurilor Financiare

V. ASIGURAREA RISCURILOR
FINANCIARE
Volumul primelor de asigurare (lei)
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Asigurarea creditelor
Asigurarea garanțiilor
Asigurarea de pierderi
financiare
2011
1445
145624
2012
0
286012
2013
20000
77212
2014
363268
54033
4590644
7442945
8843781
7901024
În baza datelor prezentate, observăm că în perioada 2011-2014, cel
mai mare volum de prime de asigurare se încasează din asigurarea
de pierderi financiare.

40. Volumul despăgubirilor plătite

VOLUMUL DESPĂGUBIRILOR PLĂTITE
180000000
160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
Asigurarea creditelor
Asigurarea garanțiilor
Asigurarea de pierderi
financiare
2011
34547
0
2012
0
0
2013
0
0
2014
1843156
0
17787
1476587
76331827
153287095
În baza datelor prezentate, observăm că un volum mare de despăgubiri
în perioada 2011-2014 se plătesc în ultimii 2 ani pentru riscul asigurat
de pierderi financiare. Garanțiile asigurate nu se despăgubesc.

41. VI. Asigurări de Viață

VI. ASIGURĂRI DE VIAȚĂ
Nr. asiguratorilor
5
4
4
3
3
3
2012
2013
2014
3
2
1
0
2011
Compania de asigurare
Capitalul minim
ASITO SA
GRAWE CARAT ASIGURĂRI SA
SIGUR-ASIGUR SA
Observăm ca
în perioada
2012-2014 doar 3 companii de
asigurare au practicat asigurări
de viață:
1. ASITO SA
2. GRAWE
CARAT
ASIGURĂRI SA
3. SIGUR-ASIGUR SA
În anul 2011, pe lîngă aceste 3
companii a mai practicat
activitate de asigurări de viață
și ASTERRA – GROUP SA.
Capitalul social
46 515 340
22 500 000
57 378 000
674 000 000

42. Volumul primelor încasate

VOLUMUL PRIMELOR ÎNCASATE
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
Asigurări de viaţă (fără
asigurarea cu pensii şi fără
anuităţi)
Asigurări de pensii şi
anuităţi
Asigurări de accidente şi
boală, suplimentare la
asigurarea de viaţă
2011
2012
2013
2014
61615236
64646756
69468395
75892730
343452
322409
315441
294085
3560649
3601935
3754710
3845336
Din
datele
prezentate,
observăm că cel mai mare
volum de prime se încasează
din asigurarea de viață, după
care urmează un volum
foarte mic de prime încasate
din asigurări de accidente si
de boală și un volum
nesemnificativ de prime din
asigurări de pensii și
anuități.

43. Volumul Despăgubirilor

VOLUMUL DESPĂGUBIRILOR
Volumul despăgubirilor plătite (lei)
2011
2012
2013
2014
4232275
3165088
3276900
3381953
5520007
5880569
3493496
192786
22098
9774380
179293
9224950
104226
6874622
137605
3712344
Asigurări de viaţă
Asigurări de pensii şi
anuităţi
Asigurări de
accidente şi boală
Total
În perioada 2011-2014 volumul despăgubirilor plătite a scăzut de la 9774380 lei în anul
2011 la 3712344 lei în anul 2014 ca urmare a micșorării despăgubirilor pentru asigurări de
viață și de pensii și anuități. Totodată s-au majorat despăgubirile pentru asigurări de
accidente și boală.

44. VII. Activitatea de Reasigurare

VII. ACTIVITATEA DE REASIGURARE
Reasigurarea, ca instrument de transfer al riscurilor unei societăţi de
asigurare către o societate de reasigurare, conduce la îmbunătăţirea situaţiei
financiare a cedentului prin reducerea riscurilor tehnice, diversifică şi
omogenizează portofoliul de asigurări şi creează capacitate suplimentară de
asigurare.
Conform normelor legale în vigoare, în cazul efectuării reasigurării la
asigurătorul (reasigurătorul) nerezident al Republicii Moldova, reţinerea
proprie a asigurătorului (reasigurătorului) rezident al Republicii Moldova
trebuie să constituie cel puţin 20% din volumul total al obligaţiilor, cu
condiţia respectării cerinţelor cînd limita maximă a răspunderii asigurătorului
(reasigurătorului) pentru un risc asigurat sau preluat în reasigurare nu poate
depăşi 25% din valoarea capitalului propriu şi a rezervelor tehnice.

45. Numărul asiguratorilor

NUMĂRUL ASIGURATORILOR
20
18
17
15
15
10
13
9
8
6
5
5
Nr. CA care au
cedat prime în
reasigurare
Nr. CA care au
încasat prime pe
riscurile primite în
reasigurare
0
2011
2012
2013
2014
Compania de asigurare
Capitalul minim
În perioada analizată, numărul
companiilor de asigurare care
practică activitatea de reasigurări
s-a redus. Aceasta s-a datorat
cerinței implimentate prin Legea
nr. 407 care prevede majoarea
capitalului social minim pentru
societățile de asigurări care
practică reasigurarea pînă la 30
mil. lei.
Capitalul social
ACORD-GRUP SA
37 000 075
ASITO SA
46 515 340
KLASSIKA ASIGURĂRI SA
30 000 000
21 651 000
MOLDASIG SA
60 000 000
MOLDCARGO SA
30 000 000

46. Volumul Primelor de asigurare și a Despăgubirilor

VOLUMUL PRIMELOR DE ASIGURARE ȘI A
DESPĂGUBIRILOR
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2011
2012
2013
2014
Prime încasate pe
riscurile primite în 3591816
reasigurare
1168709 15201260 3449094
Despăgubiri a
pagubelor pe
riscurile primite în
reasigurare
1008535
425818
1435898
1867797
În baza datelor prezentate, observăm că în
perioada 2011-2014, volumul primelor
încasate pe riscurile primite în reasigurare
au variat de la un an la altul. Cel mai mare
volum de prime s-a încasat în anul 2013,
constituind 15,2 mil. lei iar în anul 2014
acestea s-au diminuat cu aproximativ 12
mil. lei, ajungînd la 3,4 mil. lei. Pe cînd,
volumul despăgubirilor plătite pentru
riscurile primite în reasigurare au
înregistrat în perioada de creștere,
ajungînd de la 425,818 lei în 2011 la
1,867,797 lei în 2014.

47. Activitatea de reasigurare în anul 2015

ACTIVITATEA DE REASIGURARE ÎN ANUL 2015
Indicatori
Prime brute subscrise
Prime cedate în
reasigurare
Prime încasate pe
riscurile primite în
reasigurare
Asigurări
generale
Asigurări
de viață
Total
1134,7
87,5
1222,2
301,9
3,6
305,5
3,6
0
6,3
Valoarea totală a primelor cedate în reasigurare în anul 2015 a
alcătuit 305,5 mil. lei, din care 301,9 mil. lei - prime aferente
asigurărilor generale şi 3,6 mil. lei - prime aferente asigurărilor
de viaţă. Creșterea nominală a primelor cedate faţă de anul 2014
a constituit 70,1 mil. lei, iar ponderea primelor cedate în
reasigurare în volumul total de prime brute subscrise în anul
2015 a constituit 24,9 %. Principalii indicatori ai activităţii de
reasigurare se prezintă în tabelul ce urmează:
Structura primelor cedate în reasigurare la
finele anului 2015 include: - volumul
primelor cedate în reasigurare pentru
categoria asigurări generale în sumă de
301,9 mil. lei (26,6 %), respectiv gradul
reţinerii proprii raportat la asigurătorii
autohtoni constituie 73,4 % (832,8 mil. lei)
din volumul primelor brute subscrise
pentru asigurări generale; - volumul
primelor cedate în reasigurare pentru
categoria asigurări de viaţă în sumă de 3,6
mil. lei (4,1 %), respectiv gradul reţinerii
proprii constituie 95,9 % (83,9 mil. lei). La
nivel naţional 7 societăţi de asigurare au
acumulat un volum al primelor primite în
reasigurare de la societăţile de asigurare în
mărime de 6,3 mil. lei, ce reprezintă 0,5 %
din volumul primelor brute subscrise pe
piaţă.

48. Concluzii

CONCLUZII
Piaţa asigurărilor din Republica Moldova este ca volum cea mai mică din regiunea Europei Centrale şi de
Est. De altfel, avînd în vedere numărul scăzut de locuitori (3,56 mil. locuitori), precum şi dimensiunile
reduse ale ţării, piaţa de asigurări nu se va ridica niciodată la mărimea celor din statele europene cu tradiţie
în domeniul economic per ansamblu.
În anul 2015, subscrierile companiilor de asigurare s-au majorat cu 2,07%, pana la 1,228.46 milioane lei
fata de rezultatele anului 2014, potrivit datelor oficiale finale publicate de comisia de supraveghere –
CNPF.In perioada raportata, valoarea daunelor platite de asiguratorii moldoveni a scazut pana la 386.55
milioane lei, sau cu aproape 25% comparativ cu 2014.Potrivit datelor CNPF, primele 5 companii de
asigurare dupa volumul de prime brute subscrise au fost MOLDASIG, cu o cota de piata de 17,70%,
urmata de GRAWE CARAT Asigurari (14,59%), DONARIS VIG (13,51%), ALLIANCE Insurance Group
(11,72%) si KLASSIKA Asigurari (7,75%). Insumat, acestia au generat circa 65.27% din totalul
subscrierilor pietei.
În același timp, valoarea despăgubirilor plătite de asiguratori s-a cifrat la 386553372 milioane lei, în
creștere cu 22,02 % comparativ cu anul 2014 Totuși amplificarea pieţei asigurărilor în Republica Moldova
este în plină evoluţie. Tendinţele de valorificare a potenţialului acesteia produc noi platforme pentru
optimizarea protecţiei acordate, diversificarea produselor şi dezvoltarea capacităţii riscurilor asigurate.
English     Русский Правила