Адміністративна відповідальність
Ознаки адміністративної відповідальності:
До похідних ознак відносять те, що:
774.50K
Категория: ПравоПраво

Адміністративна відповідальність

1. Адміністративна відповідальність

Будай К.В

2.

• До порушників застосовуються адміністративні стягнення
(попередження, штраф, оплатне вилучення
предмета, конфіскація, позбавлення спеціального
права, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний
арешт). Виняток передбачений ст. 21 КпАП, згідно з якою орган,
уповноважений розглядати справи про адміністративні
правопорушення, з урахуванням характеру вчиненого
правопорушення і особи правопорушника може звільнити його
від А. в., передавши матеріали на розгляд громадськості для
вжиття заходів громадського впливу.

3.

Суб'єктами А. в. можуть бути фізичні особи, які досягли 16річного віку. Законодавством встановлено певні обмеження А. в.
для неповнолітніх, службових осіб, іноземців, які згідно з
міжнародними договорами користуються імунітетом щодо
адміністративної юрисдикції в Україні. На відміну від
кримінального правопорушення за адміністративне
правопорушення не передбачено позбавлення умовних прав
(вступу у виш, права на службу в органах правопорядку та
права на державні посади).

4. Ознаки адміністративної відповідальності:

Виділяють основні та похідні ознаки адміністративної
відповідальності. До основних ознак відносять те, що
адміністративна відповідальність:
1) є засобом охорони встановленого правопорядку;
2) нормативно визначена й полягає в застосуванні
санкцій адміністративних правових норм;
3) супроводжується осудом із боку держави
правопорушника та правопорушення;
4) пов'язана із застосуванням примусу та негативних
для правопорушника наслідків;
5) реалізується у визначених законодавством
процесуальних формах.

5. До похідних ознак відносять те, що:

1) підставою адміністративної відповідальності є не
тільки проступки, передбачені нормами
адміністративного права, а й порушення,
передбачені нормами інших галузей права
(наприклад, житлового, трудового, земельного та
ін.);
2) адміністративна відповідальність полягає в
застосуванні до винних адміністративних стягнень;
3) право притягати до адміністративної
відповідальності належить державним органам та
їхнім посадовим особам;
4) існує особливий порядок притягнення до
адміністративної відповідальності і т. ін.

6.

Адміністративна відповідальність настає з досягненням 16-річного віку (ст. 12 КУпАП).
Вчинення адміністративного проступку неповнолітнім є
обставиною, що пом'якшує адміністративну відповідальність. За
вчинення адміністративних проступків у віці від 16 до 18 років до
неповнолітніх можуть бути застосовані такі заходи впливу: а)
зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення в
потерпілого;
б) застереження;
в) догана або сувора догана;
г) передача неповнолітнього під нагляд батькам чи особам, які їх
замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому
колективу за згодою колективу, а також окремим громадянам на
їх прохання (ст. 24і КУпАП).
English     Русский Правила