План уроку
Опорні поняття
Статус українських земель у складі Польщі.
Статус українських земель у складі Польщі.
Економічний розвиток українських земель.
Політична ситуація. «Пацифікація».
Розгортання українського націоналістичного руху
Закріплення:
2.85M
Категория: ИсторияИстория

Західноукраїнські землі у складі Польщі в 1921 – 1939рр

1.

Розділ VIІ. Західноукраїнські землі
в 1920-1939рр
Тема1.Західноукраїнс
ькі землі у складі
Польщі в 1921 –
1939рр.
Творча група вчителів
Історії м. Черкаси

2. План уроку

1. Статус українських земель у складі
Польщі.
2. Економічний розвиток українських
земель.
3. Політична ситуація. «Пацифікація».
4. Розгортання українського
націоналістичного руху

3. Опорні поняття

Пацифікація
Полонізація
Асиміляція

4.

ПОЛЬЩА
загарбання Східної
Галичини;
Рішенням ради
Антанти (
14.03.1923р.)
Сх.Галичина включена
у склад Польщі
Поглинання
території ЗУНР
різними країнами
ЗУНР
Закарпаття за
умовами Сен –
Жерменського
договору
10.09.1919р.
включене до складу
ЧЕХО - СЛОВАЧЧИНИ
Північна Буковина за умовами
Сен – Жерменського договору
10.09.1919р. Включене до
складу РУМУНІЇ

5. Статус українських земель у складі Польщі.

Територія східної Галичини
поділялася на три воєводства:
Львівське, Тернопільське,
Станіславське.
80
60
40
20
0
67
33
%
решта
українські
землі
На основі даних діаграм зробіть висновки про роль
українських земель в складі Польщі

6.

Територія і населення західноукраїнських
земель (початок 1930-х pp.)
На основі діаграми
«Полонізація народної
освіти в Галичині»:
1. Яку політику проводила
Польща на українських
землях в галузі освіти?
2. До яких наслідків це
могло привести?

7. Статус українських земель у складі Польщі.

І
За рішенням Ради
послів від 14.03.1923р.
Східна Галичина
визнавалася частиною
Польщі з наданням їй
статусу автономії.
ІІ
Польща стосовно
українських земель
здійснювала політику
полонізації та асиміляції,
нехтування прав і свобод,
заборони культури і мови.

8.

ІІІ
Українцям
заборонялося
займати керівні
посади в органах
управління, в
армії, поліції,
судах.
1920р. Східна Галичина офіційно
називалася «Східна
Малопольща».
Прийняття «кресового» закону
1924р. та поширення
V
«утраквістичних» шкіл
ІV
Польський уряд
штучно поділяв
українців на
лемків, бойків,
поліщуків,
волинян, гуцулів,
русинів,
старорусинів.

9.

Між української стороною та польською
адміністрацією протягом 1919 – 1933 років
стосунки залишались напруженими, деякі
історики характеризують цей період як
«взаємне невизнання»

10. Економічний розвиток українських земель.

Польща «А»
Польща «Б»
Корінні польські землі
Західноукраїнські та
західнобілоруські землі
Підтримка розвитку
економіки
Гальмування розвитку
економіки
85% підприємств були
дрібними
Засилля іноземного
капіталу
Високі залізничні тарифи
Розвиток кооперативного
руху

11. Політична ситуація. «Пацифікація».

Пацифікація - умиротворення
Закриття
українських громад
Домашній арешт
українських
депутатів
Переслідування
лідерів
українського руху
Посилення «взаємного невизнання»;
Посилення українського націоналістичного руху

12.

На основі даних карти:
1. Визначте, яка кількість українців емігрувала із Східної Галичини?
2. Визначте, яка кількість українців емігрувала із Західної Волині та
Західного Полісся?
3. Скільки поляків осіло на українських землях за міжвоєнний період?
4. Зробіть висновки.

13.

Питома вага поляків на
західноукраїнських землях
На основі даних діаграм
зробіть висновок про
еміграційні та
колонізаційні процеси на
західноукраїнських землях
у міжвоєнний період.

14. Розгортання українського націоналістичного руху

Партії
Лідери
Провідна ідея
УНДО ( Українське
національно – демократичне
об'єднання , 1925
Д.Левицький
Самостійність
України
Радикальна партія
Л.Бачинський
І.Марчук
Незалежність,
самостійність
України
КПЗУ ( Компартія Західної
України), 1919 - 1938
Від ідеї
возз»єднання з УРСР
до самостійності
ОУН ( Організація
українських націоналістів),
1929
Є.Коновалець
«інтегральний»
націоналізм» досягнення
незалежності будь –
якими методами
Український союз хліборобів
- державників
В.Липинський
Незалежна монархічна
українська держава

15.

Висновки:
Східна Галичина у міжвоєний період перебувала у
складі Польщі.
Східна Галичина була аграрно – сировинним придатком
Польщі.
Суспільно – політичне життя характеризувалось
наростанням конфронтації між українцями та
польською владою.

16. Закріплення:

В чому проявилися особливості
економічного та політичного розвитку
західноукраїнських земель у складі Польщі
у міжвоєнний період?

17.

Список використаних джерел
1. Історія України 10 клас
Ф.Г. Турченко. Київ “Генеза” 2002 р.
2. uk.wikipedia.org/wik
3. Історія України у схемах і таблицях
10-11 клас І.Е. Щедріна “Академія”
2002 р.
Дякую за увагу
English     Русский Правила