Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності
Специфічні відміни міжнародного маркетингу від внутрішнього
Основні причини виходу фірм на зовнішні ринки
Сучасні тенденції розвитку міжнародного маркетингу
Міжнародне маркетингове середовище
Загальна схема міжнародного маркетингового середовища
Види та рівні міжнародного маркетингового середовища
Економічне середовище міжнародного маркетингу
Типи країн світу за соціально-економічним розвитком
Кон’юнктура закордонного ринку як важливий елемент економічного середовища міжнародного маркетингу
909.50K
Категория: МаркетингМаркетинг

Міжнародний маркетинг, як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності

1. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності

Товарообіг,
ризик
Етапи інтернаціоналізації
маркетингу
Поліцент-
рична
Створення
система
та
багатонапридбання
У
ціональної
Експорт дочірніх
Місцевий межах
корпорації
фірм
(ТНК)
країни
(БНК)
Внутрішній
маркетинг
Глобальна
світова
комерційна
діяльність з
використанням
єдиних
стандартів
Експортний Багатонаціональний маркетинг
маркетинг
Міжнародний маркетинг
Глобальний
маркетинг
Час

2. Специфічні відміни міжнародного маркетингу від внутрішнього

1. Робота фірми із зовнішньоторгівельними та валютними
операціями, врахування іноземних законодавств та
міжнародного права.
2. Більш ретельне врахування маркетингових постулатів
завдяки більш високим вимогам зовнішніх ринків до
якості товарів, їх реклами та післяпродажного
обслуговування в умовах більш гострої конкуренції.
3. Більш складний та працемісткий процес вивчення
специфіки зовнішніх ринків та ринкових можливостей
фірми стосовно них.
4. Орієнтація на розробку і виробництво таких товарів, які
протягом декількох років після виходу на зовнішній
ринок зберігали б свою високу
конкуретноспроможність.

3. Основні причини виходу фірм на зовнішні ринки

1. Зміна кон’юнктури на внутрішньому ринку (падіння попиту на
товар, антипідприємницька урядова політика, високі
податки, стимулювання державою виходу підприємств на
ринки інших держав з метою збільшення валютних
надходжень).
2. Нарощування темпів виробництва та повне задоволення
місцевих споживачів (невисока місткість внутрішнього
ринку) дозволяють розширити ринок збуту за допомогою
зарубіжних клієнтів, що здатні забезпечити додаткові значні
прибутки.
Таким чином, не покидаючи внутрішнього ринку, фірма може
знайти вельми привабливі зовнішні ринки, незважаючи на
всі додаткові витрати і проблеми у зв’язку з операціями за
кордоном.

4. Сучасні тенденції розвитку міжнародного маркетингу

1. Високі темпи розвитку інфраструктури міжнародного
маркетингу.
2. Збільшення інвестицій промислових, торгівельних та
сервісних фірм у маркетинг.
3. Удосконалення маркетингового інструментарію.
4. Полегшення планування і контролю маркетингу за рахунок
використання електронних засобів, баз даних, Інтернету.
5. Переміщення акцентів у маркетингу в бік більш «м’яких»
факторів успіху: підприємницька культура, культура
маркетингу, охорона довкілля, особиста безпека тощо.
6. Вивчення попиту з урахуванням більш детальної сегментації
ринків в умовах загострення та ускладнення конкуренції.
7. Виникнення та поширення поняття «якість маркетингу» як
важливого ключа до успіху в бізнесі.

5. Міжнародне маркетингове середовище

Маркетингове середовище містить у собі систему чинників, що
аналізують конкретну ситуацію, в якій діє конкретне
підприємство, що виробляє та реалізує товари як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Крім того, до
системи чинників середовища міжнародного маркетингу
обов’язково додаються і ті, які характеризують комплексну
взаємодію різних світових ринків щодо розвитку виробництва
і просування товарів у світовому масштабі, тобто систему
міжнародного бізнесу в цілому.
Ретельний аналіз середовища міжнародного маркетингу є
першим необхідним етапом при розробці програми виходу
фірми на зовнішні ринки. Здійснення цього аналізу сприяє
підготовці ефективної і зваженої зовнішньоекономічної
діяльності підприємства.

6. Загальна схема міжнародного маркетингового середовища

Зарубіжне середовище
(фактори, що не
контролюються)
Вітчизняне середовище
(фактори, що частково
контролюються)
ціна
Соціальне
середовище
продукт
Фактори, що
контролюються
просування
канали
розподілу
Економічне середовище
Структура
конкуренції

7. Види та рівні міжнародного маркетингового середовища

Види
Рівні
економічне
внутрішнє
політико-правове
зовнішнє
всередині держави
соціокультурне
зовнішнє
за межами держави

8. Економічне середовище міжнародного маркетингу

Економічне середовище міжнародного маркетингу створюється
системою міжнародної торгівлі.
Міжнародна торгівля – сфера міжнародних товарно-грошових
відносин, що являє собою сукупність зовнішньої торгівлі усіх країн
світу.
Зовнішня торгівля – сектор економіки держави, що здійснює
реалізацію частини валового національного продукту на
зарубіжних ринках.
При виході на зовнішні ринки необхідно опанувати інформацію щодо
рівня економічного розвитку країни чи угрупування країн, які
приваблюють фірму з її товаром, та системи регулювання
зовнішньоекономічної діяльності в них. Успішний вихід на ринок
іншої країни значною мірою залежить від того, до якого соціальноекономічного типу країн вона належить. Система критеріїв
типології містить душові показники ВВП, експорту, енерго- та
електроспоживання, галузеву структуру господарства, структуру
зайнятості та рівень освіти населення, рівень урбанізації та ін.

9. Типи країн світу за соціально-економічним розвитком

Розвинуті
індустріальні
країни
• головні (велика
сімка)
• Малі економічно
високорозвинуті
• З середнім рівнем
економічного
розвитку
• “переселенського
типу”
Країни з
перехідною
економікою
• Росія
• Центральна та
Східна Європа
• Кавказ та
Середня Азія
Країни, що
розвиваються
• З високим рівнем
доходів
- нові індустріальні
- нафтоекспортери
- “багаті острови”
• Із середнім рівнем
доходів
• З низьким рівнем
доходів
• Найменш
розвинуті

10. Кон’юнктура закордонного ринку як важливий елемент економічного середовища міжнародного маркетингу

Матеріальне
виробництво
(пропозиція)
Рівень цін
Кон’юнктура
ринку
Валютна
та кредитна
ситуації
Споживання
товарів
(попит)
English     Русский Правила