1.99M
Категория: БиографииБиографии

Феофан Прокопович

1.

Міністерство освіти і науки
Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад
«Харківська гуманітарно - педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Презентація на тему
«Феофан Прокопович»
Перевірив:
Викладач з політології
Яценко Валентина Володимирівна
Виконав:
Студент 211-Ан групи
Пономаренко Юрій Сергійович
Харків 2016

2.

Виконав самостійно
Зміст
1 Життєвий шлях
2 Творчий доробок
2.1 Прокопович про світобудову
2.2 Прокопович — автор теорії
«регулярної держави»

3.

► Феофан
(Єлеазар)
Прокопович
(також: Теофан
Прокопович;
народився 18 червня
1681, Київ

4.

► Феофан
Прокопович — визначний
український діяч епохи бароко.
Різносторонність обдарувань,
енциклопедичність знань, видатні досягнення
в галузі науки, політики, без сумніву
дозволяють поставити його в ряд геніїв
людства.

5.

► Праці
Ф. Прокоповича
торкаються фізики,
філософії, математики,
астрономії, логіки,
наук про державу і
право, теології.

6.


Єлеазар Прокопович
народився у Києві 7
червня 1681 року в
родині крамаря
Церейського. Після
смерті батька й матері
його опікуном став
дядько по матері
Феофан Прокопович,
намісник київського
Братського
Богоявленського
монастиря, професор і
ректор КиєвоМогилянського
колегіуму.

7.

Дядько віддав Єлеазара до початкової школи
при монастирі. Після її закінчення, Єлеазар
стає студентом Києво-Могилянського
колегіуму. В роки навчання був одним з
найкращих учнів, добре опанував
церковнослов'янську, грецьку та латинську
мови.

8.

1698 року Єлеазар
закінчує КиєвоМогилянський колегіум і
вирішує продовжити
освіту. Того самого року
вступає до ВолодимирВолинського уніатського
колегіуму, живе у
василіянському
монастирі, де приймає
унію й постригається у
ченці під іменем Єлисея.

9.

►У
Римі Єлисей користувався ватиканською
бібліотекою, крім богословських наук вивчав
твори древніх латинських та грецьких
філософів, істориків, пам'ятки старого й нового
Риму, засади католицької віри та організації
папської церкви, знайомився з творами Томмазо
Кампанелли, Галілео Галілея, Джордано Бруно,
Миколая Коперника.

10.

► 28
жовтня 1701 року
залишає Рим, не
закінчивши повного
курсу академії. Пішки
проходить Францію,
Швейцарію, Німеччину,
деякий час студіює в
місті Галле, де
знайомиться з ідеями
реформаторства.

11.

► 1704
року повертається
в Україну, спершу в
Почаївський монастир,
потім у Київ, зрікається
католицької віри,
проходить єпітимію і
постригається у
православні ченці,
прийнявши ім'я
Феофана в пам'ять про
свого дядька.

12.

►З
1705 року викладав
риторику, піїтику та
філософію у КиєвоМогилянському
колегіумі, уклав курс
піїтики та риторики,
написав трагікомедію
«Володимир»,
присвятивши її гетьману
Івану Мазепі.

13.

► 1724
року Феофан за наказом царя пише указ
про устрій чернецтва, який упорядковував і
регламентував монастирське життя за
взірцем давніх монастирських статутів,
спрямовував чернече життя на користь
суспільству, бере активну участь у здійсненні
реформ у Росії.

14.

► Феофан
Прокопович був
основним ідеологом
реформ Петра І. Критичне
вістря своєї теорії держави
Ф.Прокопович спрямовує
на князівсько-боярську
опозицію процесу
централізації держави і
проти зверхності і
автономії влади церкви
стосовно держави.

15.

► Ф.Прокопович
пише ряд суспільно-політичних
праць: «Слово о правде и чести царской», «Правда
воли монаршей» та ін. де викладає основи ідеї
міцної держави і застосовує їх безпосередньо до
тогочасної Росії. По суті сам Ф.Прокопович і його
теорія стають промотором реформ у цій країні і
головною причиною її зміцнення. Без практичного
застосування теорії «регулярної держави» за часів
Петра І і продовження цієї політики після нього не
було б тієї Росії яку ми знаємо.

16.

► Помер
на Гетьманщині — 19 вересня 1736)

17.

Список літератури
1. Ф. Прокопович. Філософські твори. І — ІІІ тт. — К.: Наукова думка. — 1979.
2.Рогович М. Д. Основні віхи життя та діяльності Ф. Прокоповича. Там же, с.
11-17.
УРЕС, т. ІІІ, с. 31.
3.Компан О. Під опікою Кліо// Вітчизна, 1981, No 6, с.171-183.
4.Нічик В. М. Думки Ф.Прокоповича про Бога й природу, матерію і рух.
Суспільно-політичні погляди Ф. Прокоповича//Ф. Прокопович. Філософські
твори. І — ІІІ тт. — К.: Наукова думка. — 1979, с. 17-35; с. 77-100.
5.Чистович И. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868, с.576.
6.Прокопович Ф. Відділ рукописів ЦНБ НАНУ, шифр ДА/П 43 «Філ…».
7.Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. СПб., 1914, с.162.
8.Спиноза Б. Переписка. М., 1932, с. 63-64.

18.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила