Феофан Прокопович ( 18 червня 1681 - 19 вересня 1736)
Освіта
Педагогічна діяльність
Просвітительська діяльність
Творчість
“Поетика” і “Риторика”
“De arte poetika”
"О риторическом искусстве"
"Духовний регламент"
"Духовний регламент"
"Первое учение отрокам"
"Первое учение отрокам"
Педагогічні погляди
Роль у розвитку педагогіки
"Нехай просвітництво хвилює вік"
2.86M
Категория: БиографииБиографии

Феофан Прокопович (18 червня 1681 - 19 вересня 1736)

1. Феофан Прокопович ( 18 червня 1681 - 19 вересня 1736)

Феофан
Прокопович
( 18 червня
1681 19 вересня
1736)

2.

Український церковний, громадський і
державний діяч, письменник, учений,
педагог, викладач і певний час ректор КиєвоМогилянської академії.

3. Освіта

Закінчив Києво-Могилянську та Римську
католицьку академії. Того самого року
вступає до Володимир-Волинського
уніатського колегіуму, живе у
василіянському монастирі
За викликом Петра І виїхав до Петербурга,
де був радником з питань освіти, науки та
культури та главою Російської православної
церкви.

4. Педагогічна діяльність

У своїй діяльності виступав як палкий
прихильник петровських реформ, боровся
за народну освіту, вважаючи, що суспільний
прогрес залежить передусім від поширення
освіти.

5. Просвітительська діяльність

• Просвітительську діяльність Ф.Прокопович
вважав найважливішою і не шкодував для
неї ні енергії, ні коштів. У своєму будинку
він відкрив школу для дітей-сиріт і бідняків,
дбав про їхню освіту.

6.

Ф.Прокопович – один з
найосвіченіших людей
свого часу. Мав гострий
розум, феноменальну
пам’ять, володів
поетичним, педагогічним
і артистичним хистом.
Про це свідчать передусім
його твори.

7. Творчість

У творі "Володимир" та інших доводить
перевагу знань над "темнотою". П’єса
"Володимир" – зразок шкільної драми. Твір
намітив тенденцію зближення шкільної
академічної піїтики з народним життям.

8. “Поетика” і “Риторика”

• Ці праці справили помітний вплив на
розвиток змісту і методики навчання в
академії. Вони свідчать про широкий
світогляд автора, його педагогічні знання.
Велику увагу в них приділено практичним
заняттям студентів. Ф.Прокопович є
автором першого математичного курсу в
академії.

9. “De arte poetika”

10. "О риторическом искусстве"

"О риторическом искусстве"
Цінними для педагогіки є думки, висловлені
Ф.Прокоповичем у книзі "О риторическом
искусстве" щодо ораторського хисту вчителя,
який розповідаючи про будь-який предмет
повинен, передусім, впливати на почуття своїх
слухачів, зачіпати найтонші струни серця
людини так, щоб образ з’явився перед очима
слухачів. Збереглися згадки, що риторичний
клас, який вів Ф.Прокопович, студенти
відвідували дуже охоче. Це, звичайно,
зумовлювалося і його особистісними
якостями.

11. "Духовний регламент"

"Духовний регламент"
• У ньому автор ставив питання про відкриття
духовних шкіл, шкіл для простого народу,
дав розгорнутий план організації академії і
духовних семінарій, висловив передові
думки щодо методів навчання, режиму
учнів.

12. "Духовний регламент"

"Духовний регламент"

13. "Первое учение отрокам"

"Первое учение отрокам"
Актуальні для того часу педагогічні ідеї
Ф.Прокопович пропагує у написаному ним
букварі "Первое учение отрокам". За яким
багато десятиліть вчилися українці, росіяни,
білоруси, греки, молдавани, серби, грузини,
болгари. Передавався 11 разів.

14. "Первое учение отрокам"

"Первое учение отрокам"

15. Педагогічні погляди

Ф.Прокопович був прихильником
прогресивних методів навчання.
Ввів новий науково-історичний метод
викладання богословської науки, що полягав у
вивченні історії релігії.
Подібно до Я.А.Коменського він вимагав
свідомого, наочного, доступного,
систематичного вивчення матеріалу.
Вважав, що підручники і книги для широкого
загалу читачів повинні бути написані простою,
доступною мовою.

16. Роль у розвитку педагогіки

Глибокий знавець античної та
сучасної йому європейської
культури, Ф.Прокопович був
енциклопедично обізнаним
ученим і залишив глибокий слід в
історії розвитку педагогічної думки
в Україні та Росії.

17. "Нехай просвітництво хвилює вік"

"Нехай просвітництво хвилює вік"
— ці слова Феофана Прокоповича звучать
лейтмотивом усього його життя. Ідеї
просвітництва, які відстоював Прокопович,
були підхоплені і продовжені Татищевим,
Кантеміром, Ломоносовим, Козачинським,
Кониським, Сковородою, цілою плеядою
мислителів-просвітителів другої половини
XVIII століття.

18.

Підготувала
студентка групи ПО 45
Підставка Галина
English     Русский Правила