Презентація на тему: «Соціально вразливі верстви населення»
Актуальність теми:
Соціально вразливі верстви населення – це індивіди або соціальні групи, що мають більшу за інших ймовірність зазнати соціальних збитків в
Соціально вразливими верствами населення, в широкому розумінні є представники вразливих/пригнічених верств населення, а саме: індивіди аб
Категорії СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ:
В умовах перехідної економіки руйнується колишня система соціальних виплат і пільг, які надавалися протягом усього життя кожній людині. З
В наш час в Україні соціальний захист вразливих верств населення здійснюється шляхом таких форм та заходів:
У нормативно-правовій базі чітко описуються права та повноваження соціально незахищеного населення, зокрема права інвалідів, молоді та жі
Висновок
Список використаної літератури:
423.25K
Категория: СоциологияСоциология

Соціально незахищені верстви населення

1. Презентація на тему: «Соціально вразливі верстви населення»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
«СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВІ
ВЕРСТВИ НАСЕЛЕННЯ»
Підготувала:
студентка гр. СР-152
Гакал Анастасія

2. Актуальність теми:

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:
Процеси
соціально-економічних
перетворень
позначаються
передовсім на окремих категоріях соціально вразливих груп
населення. Ситуація у сфері соціального захисту викликає активне
незадоволення більшості громадян України, для яких ціна реформ
виявилась надмірною. Саме тому проблема соціального захисту
передовсім окремих категорій соціально вразливих груп населення
визнана як одна із пріоритетних. Але соціальний захист соціально
вразливих груп населення тільки тоді можна вважати дієвим, коли
він спирається на ефективну економіку. Спад виробництва, його
низькі темпи зменшували можливості для надання матеріальної,
правової підтримки та захисту окремих категорій громадян. Але чим
менша можливість соціальної підтримки, тим слабший людський
фактор взагалі і трудовий потенціал зокрема.

3. Соціально вразливі верстви населення – це індивіди або соціальні групи, що мають більшу за інших ймовірність зазнати соціальних збитків в

СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВІ ВЕРСТВИ НАСЕЛЕННЯ
– ЦЕ ІНДИВІДИ
АБО СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ, ЩО МАЮТЬ БІЛЬШУ ЗА ІНШИХ ЙМОВІРНІСТЬ ЗАЗНАТИ
СОЦІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ ВІД ДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ, ТЕХНОГЕННИХ ТА
ІНШИХ ЧИННИКІВ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ.
90
80
70
60
Восток
Запад
Север
50
40
30
20
10
0
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв

4. Соціально вразливими верствами населення, в широкому розумінні є представники вразливих/пригнічених верств населення, а саме: індивіди аб

СОЦІАЛЬНО
ВРАЗЛИВИМИ
ВЕРСТВАМИ
НАСЕЛЕННЯ,
В
ШИРОКОМУ
РОЗУМІННІ
Є
ПРЕДСТАВНИКИ
ВРАЗЛИВИХ/ПРИГНІЧЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ, А САМЕ:
ІНДИВІДИ АБО СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ, ЩО МАЮТЬ БІЛЬШУ, НІЖ ІНШІ,
ЙМОВІРНІСТЬ ЗАЗНАТИ НЕГАТИВНИХ ВПЛИВІВ СОЦІАЛЬНИХ,
ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ АБО ДІСТАТИ ХВОРОБИ. СИНОНІМОМ
ЦЬОГО ПОНЯТТЯ Є «ГРУПИ РИЗИКУ», ЯКІ Є ОБ’ЄКТОМ ПОСТІЙНОЇ
УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ
СОЦІАЛЬНИХ
СЛУЖБ. ВОНИ
Є
ПОТЕНЦІЙНИМИ КЛІЄНТАМИ ВІДДІЛІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА
МІСЦЕМ ЇХ ПРОЖИВАННЯ. ТОМУ ТАКИМИ КЛІЄНТАМИ
ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ Є РІЗНІ ЗА ВІКОМ ЛЮДИ (ВІД
НЕМОВЛЯТ ДО ПРЕСТАРІЛИХ) І ПРЕДСТАВНИКИ РІЗНИХ РАС,
ЕТНІЧНИХ ГРУП, СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ РІВНІВ, РЕЛІГІЙ.

5. Категорії СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ:

КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ:
· бездомні;
· родини, в яких є проблеми дитячої занедбаності, сексуальних фізичних зловживань
стосовно дитини або одного з партнерів;
· подружні пари, які мають серйозні подружні конфлікти;
· родини, в яких дитину виховує лише один із батьків та в яких мають місце серйозні
конфлікти;
· ВІЛ-інфіковані люди та їхні родини;
· особи, які мають низькі доходи через безробіття, відсутність годувальника, фізичні
вади, низький рівень професійної підготовки тощо;
· особи, які порушили закон і були за це покарані;
· вагітні дівчата-підлітки;
· гомосексуалісти/лесбіянки, які мають особисті або сімейні проблеми;
· особи, які мають соматичні (тілесні) чи психічні захворювання або інвалідність;

6. В умовах перехідної економіки руйнується колишня система соціальних виплат і пільг, які надавалися протягом усього життя кожній людині. З

В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ РУЙНУЄТЬСЯ КОЛИШНЯ СИСТЕМА
СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ І ПІЛЬГ, ЯКІ НАДАВАЛИСЯ ПРОТЯГОМ УСЬОГО
ЖИТТЯ КОЖНІЙ ЛЮДИНІ. ЗАМІСТЬ НЕЇ СТВОРЮЄТЬСЯ НОВА СИСТЕМА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, В ОСНОВУ ЯКОЇ
ВСТАНОВЛЕНІ РИНКОВІ ПРИНЦИПИ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКИХ ДОПОМОГА
НАДАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ТИМ, ХТО ДІЙСНО В НІЙ МАЄ ПОТРЕБУ. СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ ПОВИННІ БУТИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ДОХОДУ, МІРИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ, А В ОКРЕМИХ
ВИПАДКАХ – ЗА ПРИНЦИПОМ ЗАЙНЯТОСТІ В СУСПІЛЬНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ
ПОВИННІ БУТИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ДОХОДУ,
МІРИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ, А В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ – ЗА ПРИНЦИПОМ
ЗАЙНЯТОСТІ В СУСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ.

7. В наш час в Україні соціальний захист вразливих верств населення здійснюється шляхом таких форм та заходів:

В НАШ ЧАС В УКРАЇНІ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ
ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ТАКИХ
ФОРМ ТА ЗАХОДІВ:
виплати пенсій за віком, з інвалідності, в разі втрати годувальника, за
вислугу років, за особливі заслуги перед Україною, соціальних пенсій;
виплати державних допомог (трудові допомоги, соціальні допомоги,
допомога тим, хто доглядає психічно хворих; допомоги при
малозабезпеченості);
виплати адресної соціальної допомоги (житлово-комунальні субсидії;
адресна допомога малозабезпеченим сім’ям);
соціальне обслуговування непрацездатних (стаціонарне обслуговування,
обслуговування на дому тощо);
надання пільг ветеранам війни, інвалідам, особам, що мають особливі
заслуги перед Україною і ін

8. У нормативно-правовій базі чітко описуються права та повноваження соціально незахищеного населення, зокрема права інвалідів, молоді та жі

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ БАЗІ ЧІТКО ОПИСУЮТЬСЯ ПРАВА ТА
ПОВНОВАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНОГО НАСЕЛЕННЯ,
ЗОКРЕМА ПРАВА ІНВАЛІДІВ, МОЛОДІ ТА ЖІНОК. АЛЕ,
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЧИСЛЕННУ КІЛЬКІСТЬ ПРАВОВИХ
ДОКУМЕНТІВ,ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ОДНІЄЮ З ВАЖЛИВІШИХ ПРОБЛЕМ
СУЧАСНОСТІ.

9. Висновок

ВИСНОВОК
Сучаснесоціальна держава являє собою особливий тип
високорозвиненоїдержави, в якому забезпечується високий рівень
соціальної захищеност івсіх громадян за допомогою активної
діяльності держави по регулюванню соціальної, економічної та
інших сфер життєдіяльності суспільства, встановленню в ньому
соціальної справедливості та солідарності. Робота з бездоглядними
та безпритульними неповнолітніми в спеціалізованих установах
починається з адаптації їх до життя в самій установі, яка є однією з
сходинок адаптації в суспільстві. Від успішності процесусоціальної
адаптації залежить подальша доля дитини: чи повернеться він
навулицю, здійснить, чи протиправні дії, чи буде вести асоціальний
спосібжиття.

10. Список використаної літератури:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1) https://www.kazedu.kz
2) http://ukrbukva.net
3) http://ua-referat.com
4) http://www.studfiles.ru
5) http://bukvar.su
English     Русский Правила