Презентація на тему: “Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи”
838.50K

Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи

1. Презентація на тему: “Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи”

Презентація на тему:
“Суб’єкти соціальнопедагогічної діяльності
та соціальної роботи”
Підготували:Загура Вікторія і
Шумік Аліна

2.

Суб'єкти соціальнопедагогічної діяльності - це
державні, громадські
організації, фізичні особи,
що реалізують соціальну
політику та надають
соціальну допомогу різним
категоріям дітей та молоді.

3.

Суб'єктами соціальної роботи є:
1) перш за все організації, установи, соціальні
інститути суспільства:
• держава зі своїми структурами у вигляді
законодавчої, виконавчої та судової влади різного
рівня. У цій структурі особливу роль грають
Міністерство праці і соціального розвитку, а також
виконавчі органи управління соціальною роботою на
регіональному рівні (органи соціального захисту
країн, областей, республік, автономних утворень,
міст, місцевих адміністрацій);

4.

Недержавні організації (об'єднання громадян) добровільні громадянські формування, утворені на
основі єдності інтересів громадян з метою спільної
реалізації прав і свобод. Сьогодні громадські
організації залучають додаткові матеріальні та
людські ресурси, створюють інноваційні соціальні
проекти з метою вирішення важливих соціальних
проблем. Значна кількість громадських організацій в
Україні дає підстави визначати їх як третій сектор
держави поряд з органами влади та бізнесом.

5.

• різні соціальні служби: територіальні центри
соціальної допомоги сім'ї і дітям; соціальнореабілітаційні центри для неповнолітніх; центри
допомоги дітям, які залишилися без піклування
батьків; реабілітаційні центри для дітей та підлітків з
обмеженими можливостями; соціальні притулки для
дітей та підлітків; центри психолого-педагогічної
допомоги населенню; центри екстреної психологічної
допомоги по телефону та ін.;
• адміністрації державних підприємств, організацій,
установ, вузів і т.д. та їх підрозділи;

6.

2) громадські, благодійні та інші
організації і установи: профспілки,
відділення Дитячого Фонду,
товариства Червоного Хреста,
приватні соціальні служби,
організації і т.д.
Благодійний громадський фонд різновид некомерційного фонду,
метою якого є залучення різних
матеріальних ресурсів, які не
заборонені законом, для
використання на вирішення окремих
соціальних проблем.

7.

3) люди, що займаються практичною
соціальною роботою професійно чи по
громадських засадах, волонтери. При цьому
їх можна розділити на дві групи: організаториуправлінці та виконавці, практичні соціальні
працівники, які надають безпосередню
допомогу, підтримку, забезпечують
соціальний захист клієнтів, представників уже
розглянутих нами об'єктів соціальної роботи.

8.

Волонтер - людина, яка добровільно надає безоплатну соці-
альну допомогу та послуги інвалідам, хворим, особам і
соціальним групам, що опинилися в складній життєвій ситуації
За належністю до певної організаційної структури серед
волонтерів України можна умовно виокремити волонтерів, які
працюють при центрах соціальних служб для молоді та
волонтерів - членів різних громадських об'єднань. Серед
волонтерів найбільш чисельною групою є учні старших класів
та середніх спеціальних закладів, студенти. Як волонтери
виступають також батьки, пенсіонери та спеціалісти, які
безкоштовно надають різні види соціальних послуг.

9.

4) викладачі, а також ті, хто сприяє
закріпленню знань, навичок, умінь:
керівники студентської практики,
наставники, практичні соціальні
працівники та інші працівники, які
сприяють проходженню практики
студентів (слухачів) у різних
організаціях, установах, підприємствах
соціальної сфери;

10.

Соціальний педагог - спеціаліст, який організовує
соціально-педагогічну діяльність з дітьми, молоддю
та дорослими в різних соціокультурних середовищах
(сім’я, навчальний заклад, трудовий колектив, дитячі
та молодіжні обєднання, клуби тощо) з метою
створення для них сприятливих умов соціалізації.
Соціальний працівник - спеціаліст, що працює в
державних органах соціального захисту та підтримки.
Його діяльність спрямована на надання
індивідуальної допомоги людині, сім'ї чи групі осіб,
що знаходяться у важкій життєвій ситуації шляхом
інформування, консультування, організації різних
форм підтримки та обслуговування хворих чи
одиноких людей.

11.

5) дослідники соціальної роботи. Науковці
аналізують стан соціальної роботи,
використовуючи різні методи, розробляють
наукові програми, фіксують існуючі та
зароджуються тенденції в цій області,
публікують наукові звіти, книги, статті з
проблематики соціальної роботи. Велику роль
у цьому процесі відіграють кафедри
провідних вузів країни, лабораторії, наукові
установи, дисертаційні ради по захисту
докторських і кандидатських дисертацій в
галузі соціальної проблематики.
English     Русский Правила