Застосування солей і оксидів
867.82K
Категория: ХимияХимия

Застосування солей і оксидів

1. Застосування солей і оксидів

2.

Загальні способи добування
оксидів. Використання оксидів
Оксиди добувають
при горінні
простих і
складних
речовин
основними способами
при
розкладанні
складних
речовин
(нерозчинних
основ, кислот і
солей).

3.

Розглянемо приклади рівнянь хімічних реакцій, які
підтверджують зазначені способи добування оксидів.
Горіння:
• а) прості речовини:S + O2 = SO2
• б)складні речовини:2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3 H2O
Розкладання:
• а) нерозчинні основи: 2Al(OH)=3Al2O3 + 3 H2O
• б) кислоти: H2SiO3=SiO2 + H2O
• в)солі:MgCO3=MgO + CO2

4.

Велике значення в природі, промисловості та побуті
має найважливіший природний оксид вода H2O.

5.

Вода використовується
в усіх галузях
господарської
діяльності людини.
Практично неможливо
назвати жодний
виробничий процес, у
якому б не
застовувалась вода.

6.

Широко застосовуються також багато інших
оксидів. Оксиди активно використовуються у
виробництві будівельних матеріалів, скла,
фарфору, фаянсу, магнітних матеріалів. Оксиди
металів (Феруму, Ніколу, Алюмінію, Стануму та
інших) є сировиною у виробництві металів.
Оксиди неметалів (Сульфуру, Фосфору,
Нітрогену) застосовуються у виробництві
відповідних кислот.

7.

Загальні
способи
добування
солей.
Поширення
солей у
природі та їх
практичне
значення

8.

загальні способи добування солей.
1. Взаємодія металів з неметалами: 2Na + S = Na2S
2. Взаємодія кислот з металами (розташованими у ряді напруг до
водню), основними оскидами та основами: Mg + 2HCl2 + H2
Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O
Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O
3. Взаємодія кислотних оксидів з основними оксидами та лугами:
SO3 + K2O = K2SO4
N2O5 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O
4. Взаємодія солей з металами, кислотами, лугами та іншими
солями.
CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu
FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S
AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3¯ + 3NaCl
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 ¯ + 2NaCl

9.

Солі широко розповсюджені у природі та відіграють
важливу роль у процесах обміну речовин у рослинних і
тваринних організмах. Солі містяться в клітинному соку
живих організмів, входять до складу різних тканей:
кісткової, нервової, м’язової та інших.

10.

Також солі містяться в питній воді.

11.

Солі використовуються в промисловості та побуті. Вони необхідні
для добування багатьох металів, мінеральних добрив, скла,
мінеральних фарб, мийних засобів. Наприклад, натрій карбонат
Na2CO3 використовують у виробництві скла. Природний кальцій
ортофосфат Ca3(PO4)2 застосовують для одержання фосфорних
добрив. Калій хлорид KCl використовують як калійне добриво та
як вихідну речовину для добування інших солей Калію. Натрій
хлорид NaCl є вихідною сировиною для добування соди, хлору та
інших речовин.

12.

Над проектом працювала:
Іванова Валерія
8-Б клас
English     Русский Правила