Методика оголошення заказників та пам'яток природи місцевого значення
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ЗАКАЗНИК
ПАМ’ЯТКА ПРИРОДИ
Типи заказників та пам’яток природи
Типи заказників
Типи заказників
Типи заказників
Типи заказників
Типи заказників
Типи заказників
Необхідні документи
Наукове обґрунтування
Наукове обґрунтування
Наукове обґрунтування
Наукове обґрунтування
Карта
маленькі хитрощі
Ключові особи
Аргументи
Що далі?
Серія «Дерева – свідки історії»
Серія «Життя ставка»
Джулайка
Леляківський
6.33M
Категории: БиологияБиология ГеографияГеография

Методика оголошення заказників та пам'яток природи місцевого значення

1. Методика оголошення заказників та пам'яток природи місцевого значення

Анатолій Подобайло
Навчальний центр для працівників
природно-заповідних установ України

2.

Орні землі складають 57% території країни

3.

Природні угруповання збереглись на 15 % земель
Природно-заповідний фонд України займає 6% її території

4. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Категорії територій та об’єктів ПЗФ України
штучно створені об’єкти
природні території та об’єкти
пам’ятки садово-паркового
мистецтва
зоологічні парки
дендрологічні парки
ботанічні сади
заповідні урочища
пам’ятки природи
заказники
регіональні ландшафтні
парки
національні природні парки
біосферні заповідники
природні заповідники

5.

Структура ПЗФ України
Заказники
РЛП
Ботсади
Заповідні урочища
Заповідники
Пам"ятки природи
Нац.парки

6.

7.

А навіщо створювати заказники?
Загальнозоологічний заказник “Леляківський”

8.

9.

10.

Природно-історичні святині: що це таке?

11.

Степанідина кириця
Виток Уборті

12.

Пам'ятка природи
“Тирса”
Курган під с.Гельмязів

13.

Втрачені пам'ятки

14. ЗАКАЗНИК

Заказниками оголошуються природні території (акваторії) з метою збереження і
відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів, видів чи природних
ресурсів, підтримання загального екологічного балансу.
Режим заказника визначається: метою охорони, станом природних комплексів,
впливом ззовні тощо. Тому режим різних заказників може істотно відрізнятись.
Оголошення заказників провадиться без вилучення земельних ділянок у їх
власників або користувачів

15. ПАМ’ЯТКА ПРИРОДИ

Пам’ятками природи оголошуються окремі унікальні природні утворення, що мають
особливе природоохоронне, наукове, естетичне та пізнавальне значення. Режим
пам’яток природи об’єктів охорони може бути різним.
Оголошення пам’яток природи провадиться без вилучення земельних ділянок у їх
власників або користувачів

16. Типи заказників та пам’яток природи

Тип заказників
Тип пам’яток природи
Ландшафтні
Комплексні
Лісові
Ботанічні
Ботанічні
Зоологічні
Загальнозоологічні
Гідрологічні
Орнітологічні
Геологічні
Ентомологічні
Іхтіологічні
Гідрологічні
Загальногеологічні
Палеонтологічні
Карстовоспелеологічні

17. Типи заказників

Тип
Призначення
ландшафтні збереження чи
відновлення особливо
цінних природних
комплексів (природних
ландшафтів)
лісові
збереження чи
відновлення особливо
цінних типових та
унікальних для України та
окремих її регіонів лісових
насаджень, що мають
природоохоронну, наукову
або прикладну цінність.

18. Типи заказників

Тип
Призначення
ботанічні
збереження і відновлення
чисельності цінних у
науковому, господарському і
культурному відношенні, а
також рідкісних і зникаючих
видів рослин і їх угруповань
загальнозоо- збереження і відновлення
логічні
чисельності цінних у
науковому, господарському і
культурному відношенні, а
також рідкісних і зникаючих
видів тварин (підвидів,
популяцій)

19. Типи заказників

Тип
Призначення
орнітологічні
збереження і відновлення
чисельності цінних у
науковому, господарському і
культурному відношенні, а
також рідкісних і зникаючих
видів птахів, створення
сприятливих умов для птахів
під час гніздування, линяння
та зимівлі, міграцій
ентомологічні
збереження і відновлення
чисельності цінних у
науковому, господарському і
культурному відношенні, а
також рідкісних і зникаючих
видів комах

20. Типи заказників

Тип
Призначення
іхтіологічні
збереження і відновлення
чисельності цінних у
науковому, господарському і
культурному відношенні, а
також рідкісних і зникаючих
видів риб в місцях їх нересту,
нагулу і зимівлі
гідрологічні збереження і відновлення
цінних водних об'єктів і
природних комплексів
(болотних, озерних, річкових,
морських)

21. Типи заказників

Тип
Призначення
загальногеологічні
збереження цінних об'єктів і
комплексів неживої природи
(геологічних відслонень,
виходів кристалічних порід,
родовищ мінералів і інших
корисних копалин, примітних
форм рельєфу і пов'язаних з
ним елементів ландшафту
палеонтологічні
збереження місць знахідок і
скупчень решток або
скам'янілих зразків викопної
флори і фауни, що мають
особливе наукове значення

22. Типи заказників

Тип
Призначення
карстовоспелеологічні
збереження цінних у
науковому та рекреаційному
відношенні печер,
поверхневих карстовоспелеологічних утворень,
печерних видів флори і
фауни

23. Необхідні документи

Наукове
обґрунтування;
Карта-схема;
Погодження землекористувачів;
Рішення сільських рад;
Рішення районної ради;

24. Наукове обґрунтування

25. Наукове обґрунтування

26. Наукове обґрунтування

27. Наукове обґрунтування

28. Карта

1:10000 – для точкових об'єктів;
1:25000 – для заказників великої
площі.

29. маленькі хитрощі

Краще оминути проблемних
землекористувачів;
Межі слід проводити за
схемами землекористування.

30.

Погодження землекористувачів

31.

маленькі хитрощі
Поступився
в режимі – виграв заказник

32.

Погодження сільських рад

33.

маленькі хитрощі
Деколи
один.
легше зробити 2 заказники, ніж

34.

Погодження районної ради

35.

Рішення обласної ради

36. Ключові особи

Начальник
райекоінспекції;
Землевпорядник;
Вчителі;
Краєзнавці.

37.

Режим
•Визначається метою;
•Важливо “не переборщити”

38. Аргументи

Такої
гарної криниці я ніде не бачив;
Ця рослина в Червоній книзі, а у Вас
вона росте;
Ми напишемо про Вас статтю;
В сусідній сільраді є пам'ятка природи;
Це залишиться Вашим дітям;
Не відберуть “київські”.

39. Що далі?

Охоронне
зобов'язання;
Облаштування;
Природокористування.

40. Серія «Дерева – свідки історії»

Інформаційне облаштування

41. Серія «Життя ставка»

Інформаційне облаштування

42. Джулайка

Тарасові обрії

43. Леляківський

44.

Рекомендована література
Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник. / За загальною редакцією
М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: 2003. - 306 с.
Борейко В.Є., Подобайло А.В., Руденко В.Х. Захист місцевих природноісторичних святинь.- Київ, 2003.- Київський еколого-культурний центр.- 136 с.
Методика оголошення заказників, пам”яток природи та заповідних урочищ.
Методичні вказівки до вивчення заповідної справи. Упорядн. Подобайло
А.В..- К.: Український фітосоціологічний центр, 2001.- 28 с.
Положення про порядок оголошення заказників, пам’яток природи та
заповідних урочищ для працівників установ природно-заповідного фонду,
установ Мінекоресурсів України, науковців, природо охоронців. Автори:
М.П.Стеценко, В.Є.Борейко, О.В.Гуцал, Л.В.Пархисенко, А.В.Подобайло,
В.А.Сесін. Затверджено Наказом Державної служби заповідної справи №30
від 25.12.2003р.
Закон України “Про природно-заповідний фонд України”.
Загальнодержавна програма про формування Національної екологічної
мережі України на 2000-2015 рр.
English     Русский Правила