Қорытынды
7.27M
Категория: ХимияХимия

Оттекті органикалық қосылыстар» тақырыбын пәнаралық байланыс арқылы оқыту әдістемесі

1.

Harvard Step Test
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық
Университеті
5В011200-Химия мамандығы
4-курс студенті
Серікбол Айжан
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы: «Оттекті органикалық қосылыстар»
тақырыбын пәнаралық байланыс арқылы оқыту
әдістемесі
Ғылыми жетекшісі:
доцент Назарымбетова Х.А

2.

ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ:
Химия пәнін басқа ғылымдармен байланыстыру
арқылы
оқушылар
білімінің
мазмұндарын
жетілдіру, осы ғылыми саладағы ұғымдарды
саралап, ғылыми – теориялық тұрғыдан қарастыру.

3.

Зерттеу жұмысының
негізгі міндеттері:
1) Химиядан заттардың химиялық қасиеттерін зерттеу,
қоршаған ортаға тигізетін әсері мен мәнісін түсіндіруге
химия мен биологияның зерттеу әдістерін, іс жүзінде
қолдануға дағдыландыру.
2) Оқушыларға химия пәнінің басқа пәндермен
жүйелі байланысын терең ашып көрсету.
3) Өтілген сабақ бойынша оқушылардың білім
деңгейлерін бағалап, зерттеу нәтижелерін талдау.

4.

Зерттеу
объектісі:
орта мектептегі
процесі..
химияны
оқыту

5.

Зерттеудің
өзектілігі:
Бұрынырақта жалпы білім беруде оқудың
мазмұнын құрастыруға ден қойған болса,
қазіргі кезеңде пәндердің интеграциялық
негізінде кең ауқымды жан-жақты білім беру
мәселесінің өзектілігі артуда. Бұл талап білім
саласында барлық пәндер арасындағы
интеграция
негізінде
іске
асатынын
бағдарлауға болады.
Яғни, қазіргі таңда Қазақстандық білім беру
жағдайында химия мен биологияны оқыту
процесінің технологияларын, мазмұны мен
әдістерін жаңарту, кіріктірілген курстар
арқылы
химиялық
және
биологиялық,
экологиялық білім беруді үздіксіз қамтамасыз
ету,
химия
және
биология
пәндері
мұғалімдерін топтастыру және олардың кәсіби
тұрғыда қатынасуы мен тәжірибе алмасуы
үшін жағдайлар жасау.

6.

Әртүрлі пәндерді оқытуды келістіруден оларды терең өзара
кіріктіруге көшіру әр түрлі деңгейде жүзеге асырылады:
•пәнішілік интеграция, пәнаралық интеграция, пәндер
мазмұнын жақындастыру, жаңа түзілім пайда болуына
әкелетін мүшеленген бөліктердің толық бірігуі – синтез
деп аталады;
•бастапқы деңгейі: бір пән бойынша ұғымдарды,
бейнелерді басқа пәндерден алу, яғни «басқа аймаққа кіру»
принципі;
•тереңірек деңгей: қазіргі жаратылыстану, мәдениеттану,
т.б. әдіснамалық негізін құрайтын жалпы принциптерді әр
түрлі пәндер бойынша сабақтарда қолдану;
•өз ерекшеліктері бойынша әр түрлі пәндік білімдерді
қажет ететін мәселелер мен құбылыстардың кешенін
қарастыру.

7.

Пәнаралық интеграция түрлері
Пәнаралық интеграция түрлері.
Өтілген
интеграция
пәнаралық Белгілі оқу курсының материалын түсіндіру үшін
студенттердің бұрын оқыған курстардан алған
білімдеріне сүйенуге болады.
Ілеспелі
интеграция
пәнаралық Оқу материалын өту кезінде қатар, болмаса бір
мезгілде оқытылатын курс материалдарын
пайдалануды айтады.
Перспективалы
Тақырыптағы болмаса тараудағы ұғымдардың
(мақсатты)
пәнаралық мәнін ашуда өзге курстардың таяудағы немесе
интеграция
келешектегі оқу материалына бейімдейтін,
ойландыратын байланыс түрі.
Қарама-қарсы пәнаралық Қатар
оқытылатын
екі
курстың
оқу
интеграция
материалдарын бір-біріне пайдалануды айтады.

8.

Оттекті органикалық
қосылыстар. Спирттер.
Қаныққан бір атомды
спирттер. Спирттердің
қасиеттері, қолданылуы

9.

Жалпы бақылау тобы мен эксперименттік топтардан
алған бағаларының нәтижесі
Реті
1
2
Сыныптар
Сабақ Оқушы
саны
бағалар
сапа
5
4
3
2
Бақылау
сыныбы
1
25
1
10 14
0
44
2
25
1
11 13
0
48
Эксперимент
сыныбы
1
25
4
12
9
0
64
2
25
3
17
5
0
80

10.

80
70
60
50
40
Бақылау тобы
30
Эксперимент
20
10
0
1
2
11-сынып оқушыларының химиялық білімді меңгеру деңгейі
көрсеткіштерінің салыстырмалы нәтижесі

11. Қорытынды

Зерттеу
жұмысымда
мынандай
маңызды
мәселелер
қарастырылды:
1) оқыту үрдісінде оқушыларға химия пәнін кіріктірілген оқыту
әдісін қолдана отырып, сабақтар жүргізілді;
2) оқушыларға химия пәнінің басқа пәндермен жүйелі
байланысын терең ашып көрсетілді;
3) өтілген сабақ бойынша оқушылардың білім деңгейлерін
бағалап, зерттеу нәтижелерін талдау жасалды.
Сонымен, зерттеу жұмысымыздың міндеттерінің орындалуы
біздің алға қойған ғылыми болжамымызды дәлелдеді, дегенмен
ғылыми-техниканың, оқыту әдістемесінің дамуына, ірі өндіріс
орындарының жұмыс істеу қарқынына байланысты зерттеу
жұмыстары әлі де жалғасын табады деп, төмендегідей
ұсыныстар жасауымызға мүмкіндік береді.

12.

Назар қойып
тыңдағандарыңызда
рахмет
English     Русский Правила