Вітаємо учасників міського семінару вихователів- методистів дошкільних навчальних закладів м. Павлоград.
Презентація пріоритетних, змістових напрямів освітньо-виховного процесу у ДНЗ соціально-морального спрямування з урахуванням проблем сь
Головне завдання соціально-морального виховання у ДНЗ - забезпечити моральне становлення дошкільнят
Вплив соціального оточення на оволодіння дитиною моральними нормами і правилами поведінки
Дошкільний вік – початковий період становлення особистості
Вплив соціального оточення на оволодіння дитиною моральними нормами і правилами поведінки
Позитивний приклад для наслідування – обов'язковий засіб соціально-морального виховання
Виставки оформляються інформаційні та тематичні стенди, фотомонтажі; проводяться вечори запитань і відповідей, зустрічі за круглим столо
Завдання соціально-морального розвитку дошкільників
Головні принципи соціально-морального виховання дошкільників
Словесні методи і прийоми
Практичні методи і прийоми
Форми роботи в ДНЗ з соціально-морального розвитку дошкільників
Модель моральної особистості
Скарбниця моралі
Усім, хто опікується дошкільниками, любить дітей і дбає про їхнє зростання, бажаємо успіхів у вихованні морально досконалих маленьких гром
27.19M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Соціально-моральне виховання у дошкільних навчальних закладах

1. Вітаємо учасників міського семінару вихователів- методистів дошкільних навчальних закладів м. Павлоград.

Вітаємо учасників
міського семінару
вихователівметодистів
дошкільних навчальних
закладів
м. Павлоград.

2. Презентація пріоритетних, змістових напрямів освітньо-виховного процесу у ДНЗ соціально-морального спрямування з урахуванням проблем сь

Презентація пріоритетних,
змістових напрямів освітньовиховного процесу у ДНЗ
соціально-морального
спрямування з урахуванням
проблем сьогодення
м. Павлоград
2017 рік

3. Головне завдання соціально-морального виховання у ДНЗ - забезпечити моральне становлення дошкільнят

Головне завдання соціальноморального виховання у ДНЗ забезпечити моральне
становлення дошкільнят

4. Вплив соціального оточення на оволодіння дитиною моральними нормами і правилами поведінки

5. Дошкільний вік – початковий період становлення особистості

- активно
закладаються основи
характеру людини,
її ставлення до
довкілля, оточуючих і
самої себе;
- засвоюються
моральні норми
і
правила поведінки

6. Вплив соціального оточення на оволодіння дитиною моральними нормами і правилами поведінки

Батьки
Інші
люди
Дитина
Вихователі
Однолітки

7.

Якщо дитина здійснює вчинок з примусу чи зі
страху покарання, то моральною її поведінку
назвати не можна

8. Позитивний приклад для наслідування – обов'язковий засіб соціально-морального виховання

9.

Співпраця навчального закладу і сім‘ї
консультації: «Виховання самостійності та відповідальності», «Як
організувати працю дітей вдома»;
спільні конкурси: «Дари Осені», конкурс на найкращій віночок
вироби з природного матеріалу, поробки з овочів.

10.

дозвілля, свята: «День матері», «Тато, мама, я - дружна сім'я»,
«Веселі старти»;
групові і загальні батьківські збори, конференції,

11.

12. Виставки оформляються інформаційні та тематичні стенди, фотомонтажі; проводяться вечори запитань і відповідей, зустрічі за круглим столо

Виставки
оформляються інформаційні та тематичні стенди, фотомонтажі; проводяться
вечори запитань і відповідей, зустрічі за круглим столом.
Також пропагувати знання про соціально-моральному вихованні через систему
наочної агітації:
Інформаційно-ознайомча: через інформаційні стенди ознайомлення батьків з самим
дошкільною установою, особливостями його роботи, з педагогами, які займаються
вихованням дітей. Інформаційно-просвітницька: спрямована на збагачення знань
батьків про особливості розвитку і виховання дітей дошкільного віку.
У групах оформляти "Куточки для батьків", поміщати консультативні матеріали
.

13. Завдання соціально-морального розвитку дошкільників

Забезпечення
умов для
соціальноморального
розвитку
дошкільників
Формування
позитивного
ставлення до
дотримання
моральних норм
поведінки і
негативного - до їх
порушень
Формування у
дошкільників
моральних
якостей
Вироблення звички
до дотримання
моральних правил
і норм поведінки,
виховання культури
спілкування та
спільної діяльності

14. Головні принципи соціально-морального виховання дошкільників

єдність вимог
усіх дорослих
прояв любові
і поваги до
дітей
демонстрація
власного
прикладу
моральної
поведінки
Принципи:
надання
допомоги
у вирішенні
моральних
ситуацій
заохочення
дитини

15.

Методи і прийоми реалізації завдань
соціально-морального розвитку дошкільників
Наочні методи
і прийоми
Спостереження
Театралізована
діяльність
Розгляд
ілюстрацій
та картин
Наочні
Демонстрування
взірців поведінки
Перегляд слайдів,
мультфільмів

16. Словесні методи і прийоми

Обговорення
життєвих
ситуацій
морального
змісту
Прослуховування аудіо
записів
Моральноетичні бесіди
Словесні
Моральні
діалоги
Розучування
віршів та
прислів’їв
Розповіді
Складання
тематичних
оповідань
Читання
творів
дитячої
літератури
Роз'яснення,
переконання,
заохочення

17. Практичні методи і прийоми

Дидактичні
ігри
Сюжетнорольові ігри
Вправляння
Ігри-змагання
Привчання
Програвання
моральних
ситуацій
Практичноігрові
Вирішення
моральних
задач
Моделювання
казок
Постановка
п'єс, ігридраматизації

18. Форми роботи в ДНЗ з соціально-морального розвитку дошкільників

Форми роботи в ДНЗ з соціальноморального розвитку дошкільників
Участь у
благодійних
акціях
Майстер класи
Тематичні
свята і
розваги,кон
курси
Заняття
Форми
роботи
Образотворча
діяльність
Організова
не
спостережен
ня
Екскурсії
Бесіди
у дружнім
колі
Трудова
діяльність
дітей

19.

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У ГРІ
Одним з ефективних засобів морального виховання є гра,
оскільки вона відповідає потребам та інтересам дітей, сприяє
вияву їхньої самостійності, ініціативи, творчості, імпровізації,
перевірці себе. У грі дитина активно пізнає навколишній світ,
стосунки між людьми, правила і норми поведінки, себе, свої
можливості, усвідомлює свої зв'язки з іншими. Цілеспрямований
характер гри дає їй змогу добирати потрібні засоби, іграшки,
товаришів по грі, здійснювати ігровий задум, вступати в
стосунки з однолітками, а її творчий характер допомагає
реалізувати свої уявлення про оточення, ставлення до нього
тощо.
Тому гра у педагогічному процесі дитячого садка
використовується як засіб не тільки формування певних знань,
а й для виховання моральних уявлень і почуттів, розвитку
самостійності, ініціативи, відповідальності. Адже дитина у своїх
іграх демонструє власне духовне життя.
В ранньому віці перейти до гри від предметної діяльності
може лише дитина, яка вміє спілкуватися з дорослими.
Реалізуючи у грі прагнення прилучитися до життя дорослих,
дитина здійснює своє бажання бути такою, як вони. У процесі
гри вона без прямих педагогічних впливів вихователя засвоює

20. Модель моральної особистості

21. Скарбниця моралі

Мета програми:
• виконання вимог БКДО, що
стосуються розвитку моральної
сфери особистості дошкільника;
• визначення завдань і змісту
морального виховання дітей
молодшого, середнього, старшого
дошкільного віку

22. Усім, хто опікується дошкільниками, любить дітей і дбає про їхнє зростання, бажаємо успіхів у вихованні морально досконалих маленьких гром

Усім, хто опікується дошкільниками, любить дітей і дбає
про їхнє зростання, бажаємо успіхів у вихованні морально
досконалих маленьких громадян нашої незалежної, єдиної і
неподільної України
.
English     Русский Правила