Рецептори системи вродженого імунітету
Порівняння системи вродженого і набутого імунітетів
Що розпізнає система вродженого імунітету?
Як вона розпізнає ці форми?
Pathogen Associated Molecular Patterns:
Damage Associated Molecular Patterns:
Некроптоз – запрограмований некроз?
PRR-рецептори бувають:
PRR types and localization (за Вікі)
Мембранні PRR-рецептори:
Лектинові рецептори макрофагів
Toll-like рецептори
Катерпіллер - гусінь
Charlie Janeway і Руслан Меджитов
Toll-like рецептори
Scavenger рецептори
Ліганди для scavenger-рецепторів
Секреторні PRR-рецептори:
Структура окремої субодиниці колектинів
Субодинична будова різних представників колектинів:
Фіколінові рецептори
Структура пентраксинів на прикладі С-реактивного білка
Цитоплазматичні PRR-рецептори:
Розчинна та мембранна форма рецептора RAGE та імуноглобуліну
Сигнали, що можуть індукувати імунну відповідь
7.60M
Категория: МедицинаМедицина

Рецептори системи вродженого імунітету

1. Рецептори системи вродженого імунітету

Механізми розпізнавання “чужого”
системою вродженого імунітету

2.

Імунна
система
Вроджена
(Неспецифічна)
Клітинна
складова
Гуморальна
складова
Набута
(Специфічна)
Клітинна
складова
Гуморальна
складова

3. Порівняння системи вродженого і набутого імунітетів

Вроджений імунітет
Набутий імунітет
без lag-періоду
є lag-період
неспецифічний
антиген-специфічний
нема пам'яті
формує пам'ять

4.

Імунна
система
Вроджена
Клітинна
складова
Набута
Гуморальна
складова
Клітинна
складова
нейтрофіли
комплемент
В-лімфоцити
макрофаги
інтерферони
Т-лімфоцити
ДК
лізоцим
НК
дефензіни
Розчинні
рецептори
Гуморальна
складова
Антитіла

5. Що розпізнає система вродженого імунітету?

• PAMPs – Pathogen Associated Molecular
Patterns – Асоційовані з патогенами
молекулярні зразки
• DAMPs – Damage Associated Molecular
Patterns – Асоційовані з пошкодженням
молекулярні зразки

6. Як вона розпізнає ці форми?

• За допомогою рецепторів PRRs
• PRRs – Pattern Recognition Receptors
– рецептори, що розпізнають за шаблоном
(зразок-розпізнавальні рецептори)

7. Pathogen Associated Molecular Patterns:

• Клітинні стінки мікроорганізмів
• Вірусні капсиди
• Біополімери клітинних стінок – пептидоглікан,
ЛПС, ТК тощо
• Джгутики
• Дволанцюгова РНК (вірусна)
• Прокаріотичні паттерни глікозилювання білків
• N-форміл метіонін
• Інше (дуже багато))))

8. Damage Associated Molecular Patterns:

• Білки теплового шоку
• Білки хроматину, наприклад,
HMGB1(high-mobility group box 1)
Білок S100
АТФ
Гепарин сульфат
ДНК і РНК

9.

10. Некроптоз – запрограмований некроз?

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761313000587

11.

12.

13.

Пептидоглікани

14.

15.

16.

Тейхоєві та ліпотейхоєві кислоти

17.

Ліпополісахариди

18.

Ліпополісахариди

19.

Джгутики (флагелли)

20. PRR-рецептори бувають:

• Мембранні
• Розчинні (секреторні)
• Цитоплазматичні :))))

21. PRR types and localization (за Вікі)


1 Membrane-bound PRRs
1.1 Receptor kinases
1.2 Toll-like receptors (TLR)
1.3 C-type lectin Receptors (CLR)
1.3.1 Group I CLRs: The mannose receptors
1.3.2 Group II CLRs: asialoglycoprotein receptor family
2 Cytoplasmic PRRs
2.1 NOD-like receptors (NLR)
2.2 RIG-I-like receptors (RLR)
2.3 Plant PRRs
3 Secreted PRRs
http://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_recognition_receptor

22.

23. Мембранні PRR-рецептори:


Лектинові рецептори
Toll-like рецептори
Scavenger-рецептори
Інші…
*Допомагають фагоцитам та іншим клітинам ІС
розпізнавати патоген. Індукують фагоцитоз або
синтез медіаторів запалення.

24. Лектинові рецептори макрофагів

25.

26. Toll-like рецептори

27.

Сhristiane Nüsslein-Volhard, 1942 р.н.

28. Катерпіллер - гусінь

29.

2011
Брюс Бётлер
Жюль Альфо́нс Хо́ффман
«За дослідження активації вродженого імунітету»

30.

2011
Ральф Ма́рвин Шта́йнман
«За відкриття дендритних клітин і
вивчення їх значення для набутого
імунітету»

31.

32. Charlie Janeway і Руслан Меджитов

33.

Immunobiology,
2001
Janeway’s
Immunobiology,
2012

34. Toll-like рецептори

35.

PAMP
Lipoproteins of
Gram+ bacteria
Yeast cell wall
components
PRR
TLR-2 (Toll-like
receptor 2)
Biological
Consequence of
Interaction
Macrophage
activation;
Secretion of
inflammatory
cytokines

36.

PAMP
Double stranded
RNA
PRR
TLR-3
LPS
TLR-4
(lipopolysaccharide
of Gram– bacteria
Flagellin (bacterial TLR-5
flagella)
Biological
Consequence of
Interaction
Production of
interferon
(antiviral)
Macrophage
activation;
Secretion of
inflammatory
cytokines
Macrophage
activation;
Secretion of
inflammatory
cytokines

37.

PAMP
PRR
Biological
Consequence of
Interaction
U-rich single
TLR-7
stranded viral RNA
Production of
interferon
(antiviral)
CpG containing
DNA
Macrophage
activation;
Secretion of
inflammatory
cytokines
TLR-9

38. Scavenger рецептори

• Характерний
домен Scavenger
рецептора M2bp

39.

Scavenger рецептори

40.

41. Ліганди для scavenger-рецепторів


Acetylated LDL
Oxidised LDL
Maleylated LDL
Advanced glycation end-product (AGE) proteins
Dextran Sulphate
Poly I
Lipopolysaccharide
Lipoteichoic acid

42.

43.

44.

45.

46. Секреторні PRR-рецептори:


Колектинові рецептори
Фіколінові рецептори
Пентраксини
Інші…
• *Опсонізують (мітять) патогенів, активують
фагоцитоз і систему комплементу.
Нейтралізують інфекційних агентів

47. Структура окремої субодиниці колектинів

48. Субодинична будова різних представників колектинів:

• Асироватковий
білок, що зв’язує
маннозу (МВР);
• б - сурфактант
легень SP-D.

49.

50.

http://www.glycoforum.gr.jp/science/word/lectin/LEA06E.html

51.

52. Фіколінові рецептори

• Схема будови
фіколінів

53. Структура пентраксинів на прикладі С-реактивного білка

54. Цитоплазматичні PRR-рецептори:


NOD-like рецептори
РНК-хеликази
Деякі Toll-like рецептори (???)
Інші…
• *Розпізнають патогенів, що опинилися в
середині клітин. Активують системи захисту
клітин

55.

56.

57.

58.

• PRR-рецептори можна поділити за
функцією на сигнальні і ефекторні
• Сигнальні – розпізнають патоген і
активують клітини
• Ефекторні – самі протидіють патогену –
активують фагоцитоз, комплемент,
нейтралізують патогенів

59. Розчинна та мембранна форма рецептора RAGE та імуноглобуліну

http://en.wikipedia.org/wiki/File:IgG-RAGE.jpg

60.

• Саме PRR-рецептори на клітинах імунної
системи (в першу чергу, на Дендритних
клітинах), визначають “бути чи не бути”
імунній відповіді

61.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761313000587

62.

Власні
антигени
толерантність
PAMPs
рецептори
Дендритна
клітина
імунна відповідь

63. Сигнали, що можуть індукувати імунну відповідь

• The SOS Signals
–N-formyl methioninecontaining peptides
–Clotting system peptides
–Complement products
–Cytokines released by tissue
macrophages
English     Русский Правила