Антигени імунногенність та антигенність
Антигени (корпускулярні)
Антигени (розчинні)
Просторова структура білкових екзотоксинів деяких бактерій
Навіть молекули антитіл можуть проявляти антигенні властивості при введені іншим живим організмам
Імуногенність та антигенність
Прояв антигенності - утворення комплексу АГ-АТ
У відповідь на імунізацію будь-яким антигеном активуються багато клонів В-лімфоцитів. Антитіла різних клонів розпізнають різні ділянки ан
В-епітоп, або антигенна детермінанта
Комплекс антигену з Fab-фрагментом антитіла
Лінійні та конформаційні В-епітопи
Прояв антигенності - утворення комплексу АГ-АТ
Імунодифузія в гелі
Наявність імуногенності, тобто здатності викликати імунну відповідь, залежить від:
Т-залежні і Т-незалежні антигени
Презентація антигену
Т-епітоп
Структура антигенів гістосумісності
Природні антигени
Роль носія у формуванні вторинної імунної відповіді (досліди Клауса Рaєвського)
Т-епітопи лише лінійні
Будова “активних центрів” МНС І і МНС ІІ, в яких розташовуються Т-епітопи
Головною умовою імунногенності антигенів є наявність Т-епітопів
2.89M
Категория: МедицинаМедицина

Антигени. Імунногенність та антигенність

1. Антигени імунногенність та антигенність

Речовини, що здатні викликати імунну відповідь, або
здатні взаємодіяти з рецепторами імунної системи антитілами та рецепторами Т-клітин

2. Антигени (корпускулярні)

віруси
бактерії
чужорідні
клітини крові
пилок

3. Антигени (розчинні)

Чужорідні
полімери
штучного
походження
Білки
(бактерійні
екзотоксини)
ЛПС
(бактерійні
ендотоксини)
Чужорідні
біополімери
природного
походження

4. Просторова структура білкових екзотоксинів деяких бактерій

5. Навіть молекули антитіл можуть проявляти антигенні властивості при введені іншим живим організмам

6. Імуногенність та антигенність

Імуногенність - здатність викликати імунну
відповідь
Антигенність - здатність взаємодіяти з антитілами
Повні антигени
(імуногени)
Антигенність
Імуногенність
+
+
Неповні
антигени
(гаптени)
+
-

7. Прояв антигенності - утворення комплексу АГ-АТ

8. У відповідь на імунізацію будь-яким антигеном активуються багато клонів В-лімфоцитів. Антитіла різних клонів розпізнають різні ділянки ан

У відповідь на імунізацію будь-яким
антигеном активуються багато клонів
В-лімфоцитів. Антитіла різних клонів
розпізнають різні ділянки антигену

9. В-епітоп, або антигенна детермінанта

Частина молекули АГ, що безпосередньо взаємодіє з
активним центром антитіла, називають В-епітоп.
Місце скупчення В-епітопів на молекулі антигену
називають антигенною детермінантою.
В структурі антигенної детермінанти виділяють
імунодомінантні ділянки, які роблять найбільший внесок у
формування комплексу з антитілом
Гаптен, як правило, виступає у ролі антигенної
детермінанти на носії

10. Комплекс антигену з Fab-фрагментом антитіла

11. Лінійні та конформаційні В-епітопи

12. Прояв антигенності - утворення комплексу АГ-АТ

13. Імунодифузія в гелі

14. Наявність імуногенності, тобто здатності викликати імунну відповідь, залежить від:


Молекулярної маси
Нерозчинності
Чужорідності
Періодичності розташування епітопів
(валентності антигенів)
• Шкідливості (патогенності)
• Зниженої швидкості катаболізму і
виведення з організму

15. Т-залежні і Т-незалежні антигени

16. Презентація антигену

17. Т-епітоп

Частина молекули АГ, що безпосередньо взаємодіє з
рецепторами Т-клітин, називають Т-епітопом
Т-епітопи презентуються в комплексі з антигенами МНС
(інша назва Т-епітопів - антигенні пептиди)
Т-епітопи з’являють внаслідок процесінгу антигену в антигенпрезентувальних клітинах
Т-епітопи завжди лише пептидної природи
Т-епітопи завжди лінійні
Розрізняють Т-епітопи, що розпізнаються Т-кілерами
(презентуються разом з МНС І) та Т-епітопи, що розпізнаються
Т-хелперпами (презентуються разом з МНС ІІ)
Розмір Т-епітопів в середньому 8-10 а.к. залишків
Від наявності Т-епітопів залежить імуногенність антигену

18. Структура антигенів гістосумісності

19. Природні антигени

Неповні
пептиди
Т-незалежні
Т-залежні
пептидоглікани Білки
моносахариди Полісахариди
Глікопротеїни
нуклеотиди
ліпіди
Нуклеопротеїни
Ліпопротеїни
НК
ЛПС

20. Роль носія у формуванні вторинної імунної відповіді (досліди Клауса Рaєвського)

І імунізація
Ова-ДНФ
БСА-ДНФ
ІІ іммунізація
Ова-ДНФ
БСА-ДНФ
Імунна відповідь
+++
+++
Ова-ДНФ
Ова-ДНФ, БСА
БСА-ДНФ
БСА-ДНФ
+/+ + ++

21. Т-епітопи лише лінійні

22. Будова “активних центрів” МНС І і МНС ІІ, в яких розташовуються Т-епітопи

МНС І
МНС ІІ

23.

24.

25.

26.

27.

антиген
ДК
Tx2
антиген
В-лімфоцит

28.

Загальна схема
імунної відповіді
Тх2
Дендритн
а клітина
Тх1
В
МФ
Аг
ЦТЛ
Кітинамішень Аг

29.

T-залежна імунна
відповідь
В-кл
Тх2
Аг
Дендритна
клітина
Тх1
Аг
МНС типу ІІ
МНС типу І
TCR
ВCR
МФ
Аг
ЦТЛ
Клітинамішень Аг
Аг
Аг

30. Головною умовою імунногенності антигенів є наявність Т-епітопів

English     Русский Правила