Дошкільний навчальний заклад — заклад освіти дітей від двох місяців до шести (семи) років, який здійснює догляд, оздоровлення, виховання і
2.46M
Категория: ОбразованиеОбразование

Типи дошкільних закладів та їх функції

1.

2. Дошкільний навчальний заклад — заклад освіти дітей від двох місяців до шести (семи) років, який здійснює догляд, оздоровлення, виховання і

• Дошкільний навчальний заклад
— заклад освіти дітей від двох
місяців до шести (семи) років, який
здійснює догляд, оздоровлення,
виховання і навчання дітей.

3.

Завдання
дошкільного
навчального закладу
передбачає реалізацію права
дитини на здобуття дошкільної
освіти, її фізичний, розумовий і
духовний розвиток, соціальну
адаптацію, готовність
продовжувати освіту.

4.

Закон передбачає такі типи
дошкільних навчальних закладів:
1. Дитячі ясла — для дітей віком від
двох місяців до трьох років.

5.

2. Дитячі садки — від трьох до шести
(семи) років.

6.

3. Дитячі ясла-садки — для дітей віком
від двох місяців до шести (семи)
років.

7.

4. Дошкільні навчальні заклади
сімейного типу. У них виховують дітей
віком від двох місяців до шести (семи)
років, які перебувають у родинних
стосунках.

8.

5. Дошкільні навчальні заклади (ясласадки) комбінованого типу для дітей
віком від двох місяців до шести (семи)
років. У них функціонують групи
загального розвитку, компенсуючого
типу, сімейні, прогулянкові, з метою
здійснення дошкільної освіти з
урахуванням стану здоров'я,
розумового, фізичного і психічного
розвитку дітей.

9.

6. Дошкільні навчальні заклади (дитячі
будинки) інтернатного типу. Вони
забезпечують розвиток, виховання, навчання
та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського спілкування, дітей
дошкільного і шкільного віку, які
перебувають у родинних стосунках і
утримуються за рахунок держави.

10.

Спеціальні та санаторні дошкільні
навчальні заклади компенсуючого
типу для дітей віком від двох до семи
(восьми) років. Призначені для
виховання дітей, які потребують
корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, тривалого
лікування й реабілітації.
7.

11.

8. Центри розвитку дитини.
Забезпечують фізичний, розумовий,
психологічний розвиток і його
корекцію, оздоровлення дітей, які
відвідують інші навчальні заклади чи
виховуються вдома.

12.

9. Будинки дитини. Створені для
медико-соціального захисту дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від народження до
трьох років.

13.

10. Дитячі будинки сімейного типу. У
них виховують дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського спілкування,
віком від двох до вісімнадцяти років.

14.

Формують групи ДНЗ за віковими ознаками:
а) ясельні групи в дитячих яслах і дитячих яслах-садках, до
яких належать:
— перша група раннього віку — від двох місяців до року (до 10
осіб);
— друга група раннього віку — від 1-го до 2-х років (до 15
осіб);
— перша молодша група — від 2-х до 3-х років (до 15 осіб);
б) дошкільні групи в дитячих садках і яслах-садках. У їх складі
діють:
— друга молодша група — від 3-х до 4-х років (до 20 осіб);
— середня група — від 4-х до 5-ти років (до 20 осіб);
— старша група — від 5-ти до 6-ти років (до 20 осіб);
— підготовча до школи група — від 6-ти до 7-ми років (до 20
осіб).
Функціонують також різновікові групи з наповнюваністю до
15 осіб.

15.

Дошкільні заклади працюють
переважно 9—12 годин. В
окремих дошкільних закладах
діти перебувають цілодобово.

16.

На дошкільний навчальний заклад покладено виконання
таких завдань:
— забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти
вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
— створення сприятливих умов розвитку, виховання та
навчання дітей (режим роботи, умови фізичного розвитку і
зміцнення здоров'я повинні відповідати санітарногігієнічним вимогам);
— формування у дітей гігієнічних навичок та основ
здорового способу життя, привчання їх до безпечної
поведінки;
— сприяння збереженню і зміцненню здоров'я, розумового,
психологічного і фізичного розвитку дітей;
— здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії
із сім'єю, поширення психолого-педагогічних знань.
English     Русский Правила