Система освіти в Польщі
Не залежно від форми власності польських начальних закладів (державної чи приватної) для них характерний високий рівень
Список використаних джерел:
5.11M
Категория: ОбразованиеОбразование

Система освіти в Польщі

1. Система освіти в Польщі

2.

Реформа дошкільної овіти в
Польщі, розпочалася в кінці
90-х рр. ХХ століття,
охопила всі її ланки –
структуру, зміст, управління,
фінансування, підготовку
вихователів…

3.

У Польщі дошкільна система освіти
формується такими закладами:
ясла -садки ,
орієнтовані на
неповний або
повний день
перебування;
Дитячі садки
двотижневі
дитячі садки;
сімейні мікросадки ,
які, як правило ,
розташовуються в
квартирах
багатоповерхових
будинків .

4.

Дитячі садки можуть відвідувати діти від 3 до 6
років. Річна дошкільна підготовка є обов'язковою
для всіх дітей, а ось відвідування садка дітьми
віку 3-5 років залежить тільки від рішення
батьків.
Більшість польських дитсадків є муніципальними.
Освіта в них знаходиться на дуже високому рівні,
оскільки держава величезну увагу приділяє цій
сфері

5.

Польське
законодавство
передбачає обов'язкове
відвідування дитячого
садка протягом року
перед школою. Це
стосується як дітей
поляків, так і дітей не
громадян Польщі.
Більшість дитячих
садків у Польщі –
муніципальні. Рівень їх,
тим не менш, досить
високий, оскільки
держава приділяє
багато уваги цій сфері.
Запис дітей у державні
дитсадки зазвичай
починається вже в
березні ( на навчальний
рік, що починається 1
вересня) .

6.

Приватні дитячі сади в Польщі відрізняються
великою кількістю вихователів, меншою
кількістю дітей у групах і, звичайно ж, великою
увагою й матеріальною базою. Приватні дитячі
садки відвідують діти дуже заможних громадян.
Середній клас задовольняється муніципальними
гарної якості .

7.

Вища педагогічна освіта будується на засадах професіограми
вихователя. Професіограма є своєрідним паспортом, який містить
сукупність особистісних якостей, педагогічних і спеціальних знань і
умінь, необхідних для вихователя.
У професіограмі відбиті морально-психологічні риси, які є
необхідними для майбутньої навчальної і виховної роботи з дітьми і
які слід розвивати в процесі самовиховання і виховання у стінах
вузу.
Сучасні вимоги до вихователя висвітлені у законі “Про дошкільну
освіту”: “Педагогічним працівником повинна бути особа з високими
моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту,
належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну
діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи,
фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати
професійні обов’язки в навчальних закладах середньої освіти”.

8.

Шкільна освіта в Польщі

9.

Структура шкільної освіти
Польщі у 1920-х рр.

10.

Польська шкільна освіта вважається однією з найякісніших в
Східній Європі. Вона поділена на два рівні: початкова школа і
середня школа.
Початкова освіта триває 6 років і є безкоштовною для усіх учнів.
Навчання починається з нульового класу (перший рік у школі),
завданням якого є підготовка дітей до основного навчання. Діти
вчаться спілкуватися між собою, вивчають арифметику і основу
природничих наук. В кінці 6-го класу діти здають тестування, воно
має інформативний характер.

11.

Після закінчення початкової школи дітей переводять до
середньої школи. У Польщі таких шкіл є декілька типів:
Молодші класи
середньої школи
(обов’язкові для
всіх дітей)
Старші класи
середньої школи
Заклади
післяшкільної
освіти

12.

Після закінчення початкової
школи дітей переводять до
середньої школи. У Польщі таких
шкіл є декілька типів:
·Молодші класи середньої школи
(обов’язкові для всіх дітей)
- трирічне навчання в
гімназії (gimnazjum). Учні здають
зовнішній стандартний іспит,
який дає можливість
продовжити навчання в старших
класах і є обов’язковим для всіх
учнів. За результатами цих
іспитів приймається рішення, де
учень може продовжити своє
навчання: в коледжі, ліцеї чи
професійно-технічному училищі.

13.

·Старші класи середньої школи
- 3 класи ліцею, після закінчення
випускник здає випускний іспит і
отримує атестат зрілості.
Іспити проходять в два етапи:
внутрішні іспити в школі та
іспит незалежної комісії.
- 3 класи професійної школи,
після закінчення випускник
отримує диплом, який
підтверджує присвоїну їм
професійну кваліфікацію.
- 4 роки навчання в технікумі ,
випускники можуть здати
екзамен для отримання
атестату зрілості, а також,
разом з ним, отримати
професійну кваліфікацію.

14.

Після закінчення ліцею випускник може вступити в ВНЗ без
здачі вступних іспитів.
· Заклади післяшкільної освіти
- 2,5 роки — програма для тих, хто має середню освіту, після
закінчення випускники отримують диплом про професійну
кваліфікацію.

15.

Специфіка педагогічної діяльності ставить, як ми вже зазначали,
перед учителем ряд вимог до особистості педагога, які в
педагогічній науці визначаються як професійно значимі особистісні
якості. Останні характеризують інтелектуальну і емоційновольову сторони особистості, суттєво впливають на результат
професійно-педагогічної діяльності і визначають індивідуальний
стиль педагога.

16.

17.

Вища освіта в Польщі
Вища освіта Польщі зародилась ще в
середньовіччі, в далекому1364 року. Саме
тоді в Кракові був відкритий перший в
країні і другий в центральній Європі
Ягелонський Університет. В даний час
польська освіта складає невід’ємну частину
сучасної європейської наукової системи.

18.

Навчання в Польщі проходить
з Болонською системою, що
дає можливість студентам
продовжувати здобування
освіти у будь-якій європейській
країні. Навчальні заклади
Польщі є учасниками
різноманітних програм по
обміну студентами, а також
складають договори про
проведення спільних
навчальних компаній з
багатьма університетами
країн Європи, США і Канади.
Стати студентом польського
університету можна зразу після
закінчення школи.

19.

Випускники польських коледжів та університетів можуть
отримати наступні ступені:
·бакалавра (BA, licencjat) — тривалість навчання
·бакалавра (BSc, inzynier) - тривалість навчання
3-3,5 роки;
3,5-4 роки
за технічними, економічними чи сільськогосподарськими
напрямками;
·магістра (MA, MSc, magister) або ідентичний степінь
(магістр мистецтв, магістр інженерної справи, магістр
архітектури, лікар, зубний хірург, ветеринар тривалість
навчання 5-6 років в унівеситеті). MSc можна отримати після
отримання бакалавра, тривалість навчання 2-2,5 роки
·доктора наук (PhD, doktor) — для отримання ступеня
доктора наук потрібно здати іспит і успішно захистити
дисертацію.
·МВА тривалість навчання в середньому 2 роки.

20.

Коледж
Університет
Вищі навчальні
заклади у
Польщі
діляться на
чотири типи:
Політехніка
Академія

21. Не залежно від форми власності польських начальних закладів (державної чи приватної) для них характерний високий рівень

Не залежно від форми власності польських
начальних закладів (державної чи
приватної) для них характерний високий
рівень освітніх послуг. У студентів є
можливість обирати форму навчання: денна,
заочна, вечірня, екстерн.

22.

Навчання має академічний характер, реалізований
в рамках одного предмета спеціалізації і доповнене
педагогічною підготовкою (270 годин) з психології,
педагогіки і дидактики, а також 150 годинами
педагогічної практики.
В деяких вищих навчальних
закладах – згідно з європейськими вимогами –
починає вводитися двопредметна підготовка. Можна
сказати, що основним стандартом підготовки
педагогів у Польщі став рівень п’ятирічного
навчання у вищих навчальних закладах.

23.

Двоступеневість освіти, що
випливає з реалізації умов
Болонського процесу,
уможливлює майбутнім
педагогам початок роботи
після закінчених навчання
першого ступеня (3 роки) з
дипломом бакалавра.

24.

• Професійне удосконалення педагогів є
безперервним процесом, що триває до
моменту виходу на пенсію, полягає в
безперервному пошуку нових рішень і
можливостей, розширенні своїх
професійних компетенцій, а також
удосконаленні психолого – педагогічного
знання

25. Список використаних джерел:

Василюк Стан і тенденції дошкільної освіти в Польщі /
А. Василюк // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту
ім. М. Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки. –
Ніжин, 2006. – № 5. – С. 171–175.
Василюк А.В. Шкільні реформи у Польщі: історія і
сучасність. Монографія. – Ніжин, 2007.
Майорек Ч., Майснер А. Польша / Педагогика народов
мира: История и современность”. – М., 2001.
English     Русский Правила