Забезпечення пожежної безпеки загальноосвітньої школи №10 м. Покровськ Донецької області
1.81M
Категория: БЖДБЖД

Забезпечення пожежної безпеки загальноосвітньої школи

1. Забезпечення пожежної безпеки загальноосвітньої школи №10 м. Покровськ Донецької області

Тема:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ №10
М. ПОКРОВСЬК
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконав: курсант 4-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил
Костюк В.А.
Керівник: викладач кафедри ІтаАРТ
підполковник служби цивільного захисту Бєляєв В.Ю.

2.

Актуальність теми
За даними територіальних органів управління ДСНС України протягом 2016 року в Україні зареєстровано 74221 пожежа.
Матеріальні втрати від пожеж склали 5 млрд 166 млн 8 72 тис. грн (з них прямі матеріальні збитки становлять 1 млрд 626
млн 531 тис. грн , а побічні – 3 млрд 540 млн 341 тис. грн ). Унаслідок пожеж загинуло 1872 людини, у тому числі 57 дітей;
1351 людина отримала травми, з них 121 дитина.
Мета: розробка заходів по поліпшенню організації і тактики гасіння пожежі і ліквідації можливих аварій.
Завдання:
- Аналіз пожежної небезпеки об'єкту з точки зору можливості виникнення і поширення пожежі;
- Аналіз питань пов'язаних з безпечною евакуацією людей при пожежі:
- Розробка рекомендацій по гасінню пожежі і порятунку людей при пожежі ЗОШ №10.

3.

Таблиця визначення ступеня вогнестійкості будівлі
Вимагається по
За проектом
№ з/п
Найменування конструкції
REIф,
Мф, см
ФСВБ
нормам
REIн, хв.
Мн, см
Висновок
ВСВБ
сті
хв.
1
1
2
3
2
Стіни несучих та сходових
кліток
Стіни зовнішні ненесучі
стіни внутрішні не несучі
(перегородки)
відповідно
3
4
5
6
7
8
9
REI 120
M0
ІІ
REI 120
M0
ІІІ
Відповідає
E 15
M0
II
E 15
M0
IIІ
Відповідає
EI 15
M1
IІІ
EI 15
M1
IІI
Відповідає
R 60
M0
I
R 60
M0
IІI
Відповідає
сходові площадки, косоури,
4
сходи, балки, марші
сходових кліток
5
перекриття міжповерхові
REI 45
M1
IIІ
REI 45
M1
IІI
Відповідає
6
Сходові площадки
R60
M0
II
R60
M0
IIІ
Відповідає

4.

Ситуаційний план

5.

План евакуації 1-го поверху

6.

План евакуації 2-го поверху

7.

План евакуації 3-го поверху

8.

План евакуації 4-го поверху

9.

10.

Висновки:
В дипломній роботі вирішили наступні задачі:
- аналіз стану пожежної безпеки об’єкту;
- розробка заходів щодо покращення стану пожежної безпеки;
- розрахункок сил та засобів на гасіння умовної пожежі;
- розробка пропозицій для керівника гасіння пожежі щодо
організації ведення оперативних - - дій підрозділами ДСНС
України під час гасіння пожежі.
Дякую за увагу!
English     Русский Правила