Підготував студент 13 підгрупи, 4 курсу фвм Рижов А.В. Науковий керівник: к.вет.н. Соболта А.Г.
Дякую за увагу
5.56M
Категория: МедицинаМедицина

Бабезіоз собак

1. Підготував студент 13 підгрупи, 4 курсу фвм Рижов А.В. Науковий керівник: к.вет.н. Соболта А.Г.

Бабезіоз собак (діагностика,
лікування, профілактика) в умовах
притулку для собак “Милосердя”
Підготував студент 13
підгрупи,
4 курсу фвм
Рижов А.В.
Науковий керівник:
к.вет.н. Соболта А.Г.

2.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ
вивчення епізоотичної ситуації по бабезіозу собак в умовах
притулку;
проведення діагностичних досліджень;
вивчення вікової динаміки бабезіозу в собак;
вивчення морфологічних особливостей найпростіших Babesia
canis;
визначення терапевтичної та економічної ефективності
Гамавіту та Піростопу за бабезіозу собак.

3.

• Об’єктами досліджень були безпородні собаки віком 1-5 років,
інтенсивність інвазії у яких становила не менше 10 % бабезій, які
утримувались у притулку. Користувались клінічними,
епізоотичними, акарологічними, гематологічними методами
досліджень на виявлення бабезій собак.
Використовували сучасні
паразитологічні методи досліджень.
Матеріал: (кров собак, еритроцити якої
досліджували на наявність бабезій;
Дослідження
проводились на базі притулку “Милосердя” та на
кафедрі паразитології та їхтіопатології Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького.

4.

5.

Таблиця 1
Епізоотологічні дані дослідження собак на бабезіоз за 20012-2014 рр.
Вікові групи тварин
Досліджено тварин
голів
%
Собаки до одного року
23
15
Дорослі собаки 1-5 річного віку
92
60
Собаки старші 5 років
38
25
Всього
153
100
Таблиця 2
Динаміка захворюваності собак бабезіозом
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
0 голів
0 голів
20 голів
46 голів
37 голів
6 голів
2 голови
1 голова
17 голів
21 голова
12 голів
0 голів
13 %
30 %
24,1 %
3,9 %
1,3 %
0,6 %
11,1 %
17, 7
7,8
-

6.

7.

Таблиця 3
Показники інтенсивності інвазії та ефективності
проведеної обробки у собак після застосування
лікарських препаратів (М±m, n =5)
Групи
досліджуваних
собак
Терміни досліджень
на 1-шу добу
на 5-у добу
на 10-ту добу
Показники
ІІ, бабезій
ІІ, бабезій
ЕЕ, %
ІІ, бабезій
ЕЕ, %
Хворі тварини
82,4±43,2
103,5±76,2
-
102,8±65,3
-
Оброблені
піро-стопом
112,3±23,2
31,2±18,2
72,2
0,0
-
Оброблені гамавітом
121,5±43,3
56,5±31,3
53,4
8,2±3,6
93,2

8.

9.

Таблиця 4
Розрахунки лікувальних доз, ціни та економічного ефекту на 1 грн
витрат гамавіту і піро-стопу за бабезіозу собак
Препарат
Гамавіт
Лікувальна доза
0,3-0,5 мл/кг 2 рази на
Ціна за (мл) у
Ціна лікувальної
На 1 грн
грн
дози, грн
витрат
4,80
14,40 грн
9,05
0,50
13,00 грн
9,11
день протягом 5 днів.
Піро-стоп
0,25 - 0,5 мл на 10 кг
маси тварини
одноразово

10.

•ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
•Притулок собак “Милосердя” є неблагополучним по бабезіозу собак.
Інтенсивність інвазії у собак становила – 15 %.
•Більше бабезіозом хворіють самці собак (56,2 %), аніж самки – 43,7 %; у
віковому аспекті: до одного року 15 % випадків, 1–5 років – (60 %), 5
років і більше - у 25 %. Ураженість собак бабезіозом найбільша у
весняний і осінній періоди.
•Екстенсефективність випробовуваних препаратів згідно з результатами
обробки становила: гамавіту- 93,2 %, піро-стопу– 100 %.
•Дещо нижча собівартість лікувальної дози встановлена у піро-стопу –
13,0 грн, дещо вища у гамавіту – 14,40 грн.
•Економічний ефект від проведення лікувальних заходів на 1грн. витрат
склав для гамавіту - 9,05 грн, для піро-стопу - 9,11 грн.

11. Дякую за увагу

English     Русский Правила