Дипломна робота на тему: «Облік, аналіз і аудит товарів на підприємстві роздрібної торгівлі»
Організаційна структура ПП «Укркапіталінвест-С»
Техніко-економічні показники ПП «Укркапіталінвест-С»
Показники фінансової стійкості ПП «Укркапіталінвест-С»
Аналіз продажу продовольчих товарів у торговій мережі
Аналіз продажу непродовольчих товарів у торговій мережі ПП «Укркапіталінвест-С»
Аналіз запасів продовольчих товарів на ПП «Укркапіталінвест-С»
Аналіз запасів не продовольчих товарів на ПП «Укркапіталінвест-С»
Графік документообігу на ПП «Укркапіталінвест-С»
117.45K
Категория: ФинансыФинансы

Облік, аналіз і аудит товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

1. Дипломна робота на тему: «Облік, аналіз і аудит товарів на підприємстві роздрібної торгівлі»

Виконала студентка:
Групи СпЗОА-16л
Прибіш О.С

2.

Найбільш вагому роль для підприємств роздрібної торгівлі
відіграють товари, оскільки організація роздрібної реалізації
товарів є основною функцією розподілу матеріальних благ в
сфері споживання. В свою чергу методичну та інформаційну базу
для прийняття управлінських рішень щодо збільшення обсягів
реалізації та доходів роздрібного підприємства складає
бухгалтерський облік.
Метою дипломної роботи є розробка можливих пропозицій
стосовно удосконалення на ПП «Укркапіталінвест-С» .
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні
завдання:
• розкрити економічну сутність, товарів в роздрібній торгівлі:
сутність товарів їх оцінка, нормативне регулювання товарів в
Україні;
• охарактеризувати організацію бухгалтерського обліку на ПП
«Укркапіталінвест-С».

3. Організаційна структура ПП «Укркапіталінвест-С»

Охорона
(3)
Директор
Прибиральник
(2)
Управляющий
магазином
Торговий
представник
Власник
Бухгалтер
Головний
бухгалтер
Менеджер з
маркетингу і
реклами
Бухгалтероператор
Продавець касир (6)
Товарознавиць

4. Техніко-економічні показники ПП «Укркапіталінвест-С»

Роки
Абсолютне відхилення (+,-)
Показник
2014
2015
2016
2016р. 2014р.
2016р.
2015р.
Дохід від реалізації, тис. грн.
1098
1050
1104
+55,00
+7,00
Собівартість реалізації, тис.
грн.
576
565
677
+101,00
+12,00
Чистий прибуток, тис. грн.
63
159
19
-44,00
-140,00
Продуктивність праці, тис.грн
52,29
52,50
4,04
-4,25
-4,46
Рентабельність підприємства,
%
1,91
1,58
1,63
-0,28
+0,05

5. Показники фінансової стійкості ПП «Укркапіталінвест-С»

Показник
Норматив
не
значення
Абсолютне
відхилення (+/-)
Роки
2014
2015
2016
2015 р.
2014 р.
2016 р.
2015 р.
Коефіцієнт автономії
0,6
0,78
0,84
0,95
+0,06
+0,11
Коефіцієнт маневреності
< 0,6
0,82
0,88
0,120
+0,06
+0,32
Коефіцієнт співвідношеня
позикових і власних коштів
< 0,2
0,42
0,28
0,19
-0,14
-0,09
Коефіцієнт ефективності
використання власних
коштів
< 0,5
0,49
0,27
0,56
-0,22
+0,29
Коефіцієнт використання
фінансових ресурсів
-
0,36
0,20
0,52
-0,16
+0,32

6. Аналіз продажу продовольчих товарів у торговій мережі


з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Найменування товарних
груп
Роздрібний товаро-оборот –
усього, тис.грн.
Абсолютне
відхилення (+,-)
2015 р.
2016 р.
2014 р.
2015 р.
-48,12
-48,05
-9,37
-2,00
-0,70
-2,70
+1,27
-12,30
+0,10
-0,43
Продовольчі товари
2014р.
2015р.
2016р.
Всього:
Алкогольні напої
Бакалія
Безалкогольні напої
Дитяче харчування
Ковбасні вироби та
копченості
Кондитерська сировина
Кондитерські вироби
Консерви
Масло жир
Молочна продукція
Плоди, овочі, фрукти
Напівфабрикати кулінарія
Риба та морепродукти
Спеції приправи
Сухі сніданки
Табачні вироби
1075,11
112,17
41,90
86,33
1,53
1026,99
102,80
41,20
87,60
1,63
978,93
100,80
38,50
75,30
1,20
25,53
25,12
20,69
-0,41
-4,43
44,13
158,17
47,83
36,70
150,30
15,23
3,20
1,00
25,33
8,93
83,20
34,53
155,60
48,90
30,80
146,90
13,43
2,33
1,03
23,53
9,37
80,20
38,52
135,21
47,10
35,60
143,51
12,47
2,56
0,98
20,67
8,30
81,57
-9,60
-2,57
+1,07
-5,90
-3,40
-1,80
-0,87
+0,03
-1,80
+0,43
-3,00
+3,99
-20,39
-1,80
+4,80
-3,39
-0,96
+0,23
-0,05
-2,86
-1,07
+1,37

7. Аналіз продажу непродовольчих товарів у торговій мережі ПП «Укркапіталінвест-С»

№ з/п
Найменування товарних
груп
Роздрібний товаро-оборот
– усього, тис.грн.
Абсолютне
відхилення (+,-)
Непродовольчі товари
2014р.
2015р.
2016р.
2015 р.
2014 р.
2016 р.
2015 р.
1
2
Всього:
Концтовари
Одяг
22,89
0,48
0,07
23,01
0,45
0,15
25,07
0,51
0,18
+0,12
-0,03
+0,08
+2,05
+0,06
+0,03
3
Парфюмерія,косметика
1,85
1,84
1,97
-0,01
+0,13
4
5
Побутова хімія
Посуд
18,41
0,33
18,56
0,27
19,79
0,47
+0,15
-0,06
+1,23
+0,19
6
Товари медичного
призначення
1,75
1,74
2,16
-0,01
+0,42

8. Аналіз запасів продовольчих товарів на ПП «Укркапіталінвест-С»


з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Найменування товарних груп
Товарні запаси – усього,
тис.грн.
Продовольчі товари
2014р.
2015р.
2016р.
Всього:
Алкогольні напої
Бакалія
Безалкогольні напої
Дитяче харчування
Ковбасні вироби та копченості
Кондитерська сировина
Кондитерські вироби
Консерви
Масло жир
Молочна продукція
Плоди, овочі, фрукти
Напівфабрикати кулінарія
Риба и морепродукти
Спеції приправи
Сухі сніданки
Табачні вироби
185.02
11.38
4.69
10.88
0.38
4.34
1.78
7.73
2.63
8.63
3.35
0.25
6.33
2.23
8.35
11.31
1.92
186.02
11.35
4.7
11
0.41
4.35
1.79
7.74
2.65
8.7
3.36
0.35
6.35
2.25
8.52
11.3
2
187.56
11.73
4.74
11.03
0.43
4.44
1.88
7.76
2.73
8.78
3.38
0.36
6.36
2.3
8.8
11.32
2.01
Абсолютне
відхилення (+,-)
2015 р. 2016 р.
2014 р. 2015 р.
+1,00
+1.54
-0.03
+0.38
+0.01
+0.04
+0.12
+0.03
+0.03
+0.02
+0.01
+0.09
+0.01
+0.09
+0.01
+0.02
+0.02
+0.08
+0.07
+0.08
+0.01
+0.02
+0.10
+0.01
+0.02
+0.01
+0.02
+0.05
+0.17
+0.28
-0.01
+0.02
+0.08
+0.01

9. Аналіз запасів не продовольчих товарів на ПП «Укркапіталінвест-С»

№ Найменування товарних
з/п
груп
Роздрібний товаро-оборот –
усього, тис.грн.
Абсолютне
відхилення (+,-)
Непродовольчі товари
2014р.
2015р.
2016р.
2015 р.
2014 р.
2016 р.
2015 р.
Всього:
8.81
9.14
9.49
+0.33
+0.35
1
Концтовари
0.1
0.11
0.11
+0.01
0
2
Одяг
0.4
0.3
0.52
-0.10
+0.22
3
Парфюмерія.косметика
1.45
1.5
1.59
+0.05
+0.09
4
Побутова хімія
5.46
5.8
5.82
+0.34
+0.02
5
Посуд
0.25
0.25
0.26
0
+0.01
6
Товари медичного
призначення
1.15
1.18
1.19
+0.03
+0.01

10. Графік документообігу на ПП «Укркапіталінвест-С»


з/
п
Створення документа
Документ
Відповідальний Відповідальний
за виписку
за оформлення
Прибутковий,
Бухгалтер.
Бухгалтер.
1
видатковий
Мезенцова І.А. Мезенцова І.А.
касовий ордер
Термін
виконання
Обробка докумен
Термін
та
виконання
Відповідальний за
Щодня
обробку
Щодня
Бухгалтер.
Дудник С.Г.
Щодня
Бухгалтер.
Дудник С.Г.
Щодня
2
Авансовий
звіт
Бухгалтер.
Бухгалтер.
Мезенцова І.А. Мезенцова І.А.
У міру
витрачання
готівкових
грошових
коштів
3
Платіжне
доручення
Бухгалтер.
Бухгалтер.
Мезенцова І.А. Мезенцова І.А.
Щодня
Бухгалтер.
Дудник С.Г.
Щодня
4
Рахунокфактура
Бухгалтер.
Бухгалтер.
Мезенцова І.А. Мезенцова І.А.
5 днів з
моменту
відвантаження
Бухгалтер.
Дудник С.Г.
До 5 числа
наступного
місяця
Рахунок на
оплату
Акт
виконаних
Бухгалтер.
Бухгалтер.
Мезенцова І.А. Мезенцова І.А.
Щодня
Бухгалтер.
Дудник С.Г.
Щодня
Бухгалтер.
Бухгалтер.
Мезенцова І.А. Мезенцова І.А.
Щодня
Бухгалтер.
Дудник С.Г.
Щодня
5
6

11.

Для обліку руху ТМЦ, що надійшли на
підприємство з метою продажу ПП «Укркапіталінвест-С»
використовує рахунок 28 «Товари».
Рахунок 28 «Товари» має наступні субрахунки:
• 281 «Товари на складі»;
• 282 «Товари в торгівлі»;
• 284 «Тара під товарами»;
• 285 «Торговельна націнка»;
• 289 «Транспортно-заготівельні видатки».

12.

Дякую за увагу
English     Русский Правила