2.27M
Категория: МаркетингМаркетинг

Комерційна конкуренція та шляхи підвищення конкурентоспроможності торговельного підприєиства

1.

2.

3.

• визначення форм та методів
досягнення комерційного успіху
підприємства;
• дослідження комерційної діяльності
об’єкту дослідження;
• внесення пропозиції щодо
удосконалення роботи підприємства.

4.

5.

6.

7.

8.

Конструкції віконних вітрин, а також автоматичнорозсувні двері для входу виготовлені із сучасних
матеріалів. Також є автостоянка для автомобілів
покупців, що охороняється, розташована поряд з
підприємством. директора. Підприємство складається з
торгівельної зали, складських приміщень, гардеробу для
працівників, їдальні, туалетів, камери схову, постів відео
спостереження, кабінетів комерційних служб, кабінету

9.

Загальна площа підприємства
складає 2300м². Підприємство
має 8 відділів: відділ овочів,
м’ясний відділ, молочний,
кондитерський , побутова хімія,
бакалія, лікеро-горілчаний
відділ ,супутні товари,
тютюнові вироби.
В супермаркеті представлений
широкий асортимент товарів
повсякденного вжитку та
предметів побутової хімії,
трикотажні вироби, також
особливу увагу привертають
відділи дієтичного та дитячого
харчування.

10.

Головною метою створення та
функціонування підприємства ТОВ
ЦТМ «П’ятий Океан» є отримання
максимального прибутку за рахунок
реалізації товарів народного
споживання та продукції власного
виробництва, на основі яких
задовольняються потреби покупців,
соціальні та економічні запити
трудового колективу та власників
виробництва.

11.

Основним цивілізованим засобом
досягнення комерційного успіху для
підприємства будь-якої сфери діяльності
є залучення достатньо широкої клієнтури,
яка забезпечує постійний попит на його
продукцію, товари або послуги.
Це особливо характерно й вагомо в умовах
насиченого ринку тими чи іншими
однорідними товарами різних
підприємства-виробників, тобто при
відсутності монополії на виробництво, в
умовах здорової конкуренції.

12.

В результаті комерційний успіх того
чи іншого підприємства буде вище,
тим в більшому ступені його товари
та послуги будуть відповідати
запитам покупців у порівняні з
іншими підприємствамипродавцями аналогічних товарів.
Саме таким чином ТОВ ЦТМ
“П’ятий Океан” й завоював
прихильність своїх споживачів.

13.

Тож для досягнення вагомого
комерційного успіху
підприємство ТОВ ЦТМ «Пятий
Океан» використало
кваліфікований маркетинг .

14.

Адже саме маркетинг - подає собою систему
організації і збуту продукції, орієнтовану на
задоволення потреб покупців і одержання
прибутку на основі дослідження і прогнозування
ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього
середовища підприємства, розробки заходів
щодо поліпшення товару, його асортименту,
вивчення покупців, конкурентів, цінової
політики, формування попиту, стимулювання
збуту і реклами.

15.

Супермаркет «П’ятий
Океан» розробив і
реалізував
вдалу комерційну стратегію,
яка відіграла важливу роль в
досягнені комерційного
успіху

16.

Правильно організована робота всіх
комерційних служб і їхня злагоджена та
безперебійна робота, дасть змогу
зробити не аби-який крок до успіху та
конкурентоспроможності підприємств,
що і було зроблено ТОВ ЦТМ «П’ятий
Океан».

17.

Ще одним фактором досягнення успіху
підприємства є культура спілкування з клієнтами.
Складовими культури спілкування, які
використовують при спілкуванні з клієнтами ТОВ
ЦТМ «П’ятий Океан» є:
- якісний рівень товарів;
- стан системи товаропостачання;
- етика обслуговування;
- естетика обслуговування;
- культура праці працівників;
- рівень впровадження прогресивних методів
обслуговування;
- стан матеріально технічної бази торгового
підприємства

18.

Досягнення комерційного успіху
характеризується в основному такими
головними факторами, як задоволення
потреб споживачів та отриманням
прибутку, які й визначають
рентабельність підприємства.

19.

Існує безліч рекомендацій, що
дозволяють досягнути успіху. Наприклад,
ефективна рекламна діяльність,
менеджмент, керування персоналом й
так далі, але цього буде замало,
необхідно розробити найбільш
ефективні стратегії комерційної
діяльності, а також перетворити свої
невдачі в нові можливості та шляхи
досягнення успіху на ринку.

20.

Загалом ТОВ ЦТМ «П’ятий Океан» є
досить успішним підприємством і має
змогу конкурувати з іншими великими
супермаркетами міста. Злагоджена
робота комерційних служб, правильно
обрана стратегія, вдала реклама,
правильно створений імідж, все це
загалом і формує комерційний успіх на
підприємстві, що дає змогу отримувати
задовільні прибутки та задовольняти
попити споживачів.

21.

Супермаркет «П’ятий Океан» необхідно
розширюватися та завойовувати нові
ринки збуту задля досягнення більшого
комерційного успіху.
English     Русский Правила