Жоспары:
Радиовизиограф
Ортопантомограф
Интраоральді камералар
Диагностиканың интраоральді видеокамераны қолданудағы негізгі артықшылықтары:
3D-технология Рентгендік детектор
Метод компьютерной графики (3D визуализация)
Микроэндоскопия
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
2.45M
Категория: МедицинаМедицина

Балалар стоматологиясындағы визуализацияның заманауи әдістері

1.

Казахский Национальный Медицинский
Университет имени С.Д. Асфендиярова
Балалар стоматологиясындағы
визуализацияның заманауи
әдістері.
Орындаған: Даулеталиев Ғ,Н,
Факультет: стоматология
Группа:4-2
Тексерген:Оңайбекова Н.М.
Алматы - 2017

2. Жоспары:

Кіріспе
Стоматологиядағы микроскоп
Радиовизиограф
Ортопантомограф
Интраоральді камералар
Рентген детектор
Компьютерлі графика әдісі (3D
визуализация)
Микроэндоскопия
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

3.

Кіріспе
Медициналық визуализация – бұл ғылым мен
техниканың жақсы дамыған саласы.Ішкі
және сыртқы органдардың көрінісін
қалыптастыру,адам денесінің анатомиялық
құрлысын және функциясын қалыптастыру
медицина ғылымының фундаменті болып
табылады.
Аурудың диагностикасы,емі және
медициналық процедурамен басқару
медициналық визуализацияның
қорытындысына негізделеді.

4.

Бүгінгі танда стоматология сапалы ем көрсету
үшін әр түрлі материалдармен және жоғары
дәл құрал жабдықтармен қамтылған.
Стоматологиялық ем қандайда болмасын
оның емін жүргізу дәл операциялық алаңды
талап етеді.
Бұл мәселе заманауи оптикалық
құралдарды қолдану арқылы
шешіледі. Дәрігер қаншалықты
өзінің обьектісін дәл көре білсе
соншалықты емдеу жолы да
эффективті және нәтижелі болады.

5.

Стоматологиядағы микроскоп
Заманауи операциялық
микроскоппен 25есе және
одан да ұлғайтып көруге
болады.
Бұндай ұлғайту арқылы
дәрігер тістің
структурасын,түбір
өзектерінің анатомиялық
ерекшеліктерін, пломбаның
жиектік жабысуын,
ортопедиялық
конструкцияларды анық көре
алады.

6. Радиовизиограф

– рентгенодиагностиканың сандық
аппараты, арнайы матрицада
тіркелетін және қиындықсыз
компьютер экранына шығатын
бейнелерді алуға болады және сол
жерде анализденеді. Бұл анализ
негізінде дәрігер оптимальді ем
жүргізу тактикасын таңдайды.
рентгенографияға қарағанда радиовизиографтың рентген сәулесі
пленкаға емес көптеген детекторлардан тұратын датчикке түседі.
Компьютер, сәйкесінше барлық информацияларды детекторлардан
сұрастыру арқылы датчик аландарынан жинайды және суретін
экранға шығарады.

7. Ортопантомограф

–Заманауи сандық рентген аппараты–
стоматологияда тіс қатарын,мұрын
қуысын,сүйектің қалындығын және
тығыздығын , сонымен қатар самай төменгі
жақ буынының патологиясын диагностикалау
және визуализациялау үшін арналған .
Белгілі бір секундтан кейін ортопантомограф
панорамды суретті шығарады, ол арқылы
дәрігер кез келген тістердің топографиясын
анықтай алады және пломбылаудың
сапалығын бақылай алады,емдеу жоспарын
,нәтижелігін болжай алады.

8. Интраоральді камералар

Науқастың ауыз қуысын түсіруге мүмкіндік береді және тек көрін
тісті анықтап ғана қоймай жоғары сапалы видео көріністі де алу ға
болады. Миниатюрлі камера тістің бетін және ауыз қуысыны ң
шырышты қабатын визуализациялау және ұлғайту (в 100 рет!)үшін
арналған.Бұл стоматологияда ауыздан тыс және ауыз ішілік көрініс
алу арқылы дұрыс диагноз қоюға мүмкіндік береді. USB-порты
арқылы камера кез келген заманауи компьютерлерге қосыла алады,
ол өз кезегінде көріністермен жоғары жылдамдықта жұмыс жасауға
көмектеседі.

9. Диагностиканың интраоральді видеокамераны қолданудағы негізгі артықшылықтары:

• Тіс жегінің бстапқы кезеңің диагностикалауға
мүмкіндік.
• Дәрігердің жұмысын науқасқа және басқа да
дәрігерлерге көрсете алу.
Ем жүргізер алдың түсірілім жасап және
нәтижесін науқасқа көрсету.
• Айнамен көрінбейтін қиын қол жетімсіз
жерлерді түсіру.

10. 3D-технология Рентгендік детектор

Рентген түсірілімі бір рет тісіріп 3
өлшемдегі кескінді экранға
шығарып береді
3 өлщемді диагностика сүиек
тіндерінің барлық анатомиялық
құрылымға анық анализ жасайды

11. Метод компьютерной графики (3D визуализация)

.
Методы лучевой диагностики позволили
врачам существенно
повысить точность диагностики до и в процессе хирургической
операции. Быстрое развитие методов компьютерной графики
обеспечило высококачественную 3D визуализацию анатомических
структур пациента, при этом хирурги и члены хирургических бригад
получили возможность точно позиционировать хирургический
инструмент в анатомическом поле и наблюдать его визуальное
отображение. В результате оказалось возможным последовательно и
непрерывно наращивать сложность и точность хирургических
операций, сокращать время хирургического вмешательства и
повышать его эффективность.
Возможности достаточно точных 3D моделей и методов
визуализации прижизненной анатомии пациента и патологических
процессов позволили разработать ряд методик и программных
средств по предоперационному и интраоперационному
планированию хирургического вмешательства [1] и обеспечить
поддержку принятия решений при подготовке хирургических
операций.

12. Микроэндоскопия

При микроэндоскопии прекрасная визуализация зоны
хирургического вмешательства позволяет
осуществить оперативное вмешательство только на
пораженных анатомических структурах и участках
слизистой оболочки. Операции в полости носа и
околоносовых пазухах стали малотравматичны и
малокровны. Радикальные органоразрушаюшие
операции, которые были основными при
хирургическом лечении заболеваний околоносовых
пазух, окончательно перешли на второй план, уступив
место функциональным эндоназальным операциям,
выполняемым под микро- или эндоскопическим
контролем.

13. Қорытынды

Стоматологияда және басқа да медицина саласында сапалы ж әне
нәтижелі ем көрсету мұқият диагностикалаумен
басталады.Стоматологиялық практикадағы кең таралған
диагностикалық әдіс рентгенография болып табылады.Бұрын
рентген аппараты бір максимум екі үш тістерді көрсетуге мүмкіндік
беретін, көп кешікпей жақтың панорамды көрінісін алуға қол
жеткіздік.Бұл деген,стоматология практикасындағы визуализация
әдістерінің тоқтаусыз даму үстінде екенін көрсетеді.Халқымызға
стоматологиялық көмекті эффективті сапалы ем жүргізу үшін
заманауи визуализация өз септігін тигізеді.

14. Қолданылған әдебиеттер

С.И.Вольвач, «Обзор новых разработок и модификаций
известных технологий»,// Новое в стоматологии -2003
http://www.sirona.ru/products/roentgen_systems/intraoral_roe
ntgen/heliodent_plus/
English     Русский Правила