ОСНОВНІ СЕРВІСИ INTERNET
Інтернет - структура, що складається з тисяч різноманітних комп'ютерних мереж (домашніх, корпоративних, наукових та ін.) і є основою глобаль
Основні сервіси діляться на дві категорії: - Відкладені, з тимчасовою перервою між запитом та отриманням інформації; - Прямі, за допомогою я
Найпопулярніші пошукові системи internet
РОБОТА ЗІ СПИСКАМИ WORD
Види списків у Microsoft Word
Списки бувають трьох видів:
Однорівневі та багаторівневі списки
Якщо маркер або номер не з'являється автоматично
Перетворення однорівневого списку на багаторівневий
Форматування та редагування списків
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ТА ОБМОРОЖЕННЯХ
Опіки
Ступеня ураження при опіках
Ускладнення після опіку
Лікування опіків
Обмороження
Ступені обмороження
Правила першої допомоги при обмороженнях
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
1.67M
Категория: ИнтернетИнтернет

Основні сервіси Internet

1. ОСНОВНІ СЕРВІСИ INTERNET

Виконав
учень групи №20
Кущ Ярослав

2. Інтернет - структура, що складається з тисяч різноманітних комп'ютерних мереж (домашніх, корпоративних, наукових та ін.) і є основою глобаль

Інтернет - структура, що складається з тисяч різноманітних комп'ютерних
мереж (домашніх, корпоративних, наукових та ін.) і є основою глобальної
інформаційної середовища. Щоб успішно користуватися всіма її перевагами,
необхідно розуміти основні принципи її функціонування.

3. Основні сервіси діляться на дві категорії: - Відкладені, з тимчасовою перервою між запитом та отриманням інформації; - Прямі, за допомогою я

Основні сервіси діляться на дві категорії:
- Відкладені, з тимчасовою перервою між запитом та отриманням інформації;
- Прямі, за допомогою яких інформація з запиту повертається негайно.
Електронна пошта або е-пошта — спосіб обміну цифровими повідомленнями
між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні
телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові
документи, аудіо - відеофайли, архіви, програми).
Найпоширенішим сервісом є електронна пошта (e-mail). Це сервіс
відкладеного читання. Вже зараз їй користуються більше половини компаній і
фірм у всьому світі.

4.

FTP(File Transfer Protocol) - протокол передачі файлів, але при розгляді FTP як
сервісу Інтернет мається на увазі не просто протокол, а саме сервис - доступ до
файлів у файлових архівах. FTP - сервіс прямого доступу, що вимагає
повноцінного підключення до Інтернет.
Сервіс IRC (Internet Relay Chat) - система розмовних кімнат Інтернет. Це
інтерактивний сервіс, що сприяє спілкуванню людей через Інтернет.
Система гіпермедіа WWW (World Wide Web) - сервіс прямого доступу, що
вимагає повноцінного підключення до Інтернет і дозволяє інтерактивно
взаємодіяти з представленим на web-серверах змістом (машинне взаємодія). Це
найсучасніший, зручний і перспективний сервіс мережі Інтернет

5. Найпопулярніші пошукові системи internet

Google.com.ua — пошукова система, яка допоможе знайти текстові файли,
зображення, новини, відео. Можна створити собі електронну скриньку у цій
пошуковій системі. Зручно працювати, реклама не відволікає. Для тих, кому
потрібен перекладач, також можете використовувати цю пошукову систему.
Інформацію можна шукати різними мовами.
Yandex.ua — сайт російської ІТ-компанії, яка має Інтернет-портал та систему
пошуку. Користується великою популярністю, адже виконує більше 30 сервісів.
Цей сайт україномовний, у компанії є російськомовний та англомовний сайти.
Окрім пошуку, можна прочитати найсвіжіші новини міста, з якого користувач
заходить на сторінку, помістити свою рекламу, зареєструвати поштову скриньку.
Реклама не заважає працювати на сайті пошукової системи.
Mail.ru

Інтернет-портал,
один
з
найбільших
безкоштовних
сервісів електронної пошти російськомовного сектору інтернету.

6. РОБОТА ЗІ СПИСКАМИ WORD

7. Види списків у Microsoft Word

Один з видів форматування абзаців – це оформлення їх у вигляді списків.
Під списком розуміють послідовність рядків, в яких містяться дані одного типа,
наприклад, на початку цієї глави у вигляді маркірованого списку приведений
перелік розглянутих в ній питань. Списки полегшують читання і розуміння
тексту. Word дозволяє надати абзацам форму списку, де кожен абзац буде
помічений певним маркером або номером.
У програмі Word можна швидко додати маркери або номери до рядків уже
наявного тексту, або програма може автоматично створювати списки під час
введення інформації.
За замовчанням, якщо абзац починається із зірочки або цифри 1. із крапкою,
програма Word розпізнає це як початок маркованого або нумерованого списку.
Якщо потрібно скасувати перетворення тексту на список, можна натиснути
кнопку Параметри автовиправлення, яка з'являється після створення списку.

8. Списки бувають трьох видів:

маркірований – на початку кожного пункту стоїть значок, який називається
маркером;
нумерований – кожен пункт починається порядковим номером (цифри,
літери, числівники);
багаторівневий – містить вкладені списки різних видів (всього може містити
9 рівнів).
У маркірованих списках перераховуються пункти, пов'язані з однією
темою. У нумерованих списках перераховуються пункти, наступні один за
одним. Кожен пункт списку є окремим абзацом і має свій маркер або номер. У
нумерованому списку перед кожним абзацом коштує цифра. Якщо ви добавите
або вилучите пункт в списку, то нумерація всіх подальших пунктів зміниться
автоматично.

9. Однорівневі та багаторівневі списки

Списки можуть бути як однорівневі, так і багаторівневі, тобто кілька списків
усередині одного.
Під час створення маркованого або нумерованого списку можна виконати одну з
наведених нижче дій.
Скористатися зручними бібліотеками маркованих або нумерованих списків.
Використовуйте пропоновані за промовчанням формати маркерів і номерів для
списків, настроюйте списки відповідно до власних потреб або вибирайте інші
формати з бібліотеки списків.
Відформатувати маркери або номери. Для маркерів або номерів списку можна
вибрати формат, відмінний від формату тексту у списку. Наприклад, можна виділити
номер і змінити колір всіх номерів списку, не змінюючи колір шрифту тексту.
Скористатися рисунками або символами. Документ або веб-сторінку можна
зробити візуально привабливішими, додавши до них список із маркерами у вигляді
рисунків.

10. Якщо маркер або номер не з'являється автоматично

Перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Параметри.
Виберіть категорію Правопис.
Натисніть кнопку Параметри авто виправлення та відкрийте вкладку
Автоформат під час вводу.
У розділі Застосувати під час вводу встановіть прапорці поруч із пунктами
Стилі маркованих списків і Стилі нумерованих списків.
Додавання маркерів або номерів до списку
Виділіть елементи, до яких потрібно додати маркери або номери.
На вкладці Основне у групі Абзац клацніть елемент Маркери або
Нумерація.

11. Перетворення однорівневого списку на багаторівневий

Наявний однорівневий список можна перетворити на багаторівневий,
змінивши рівні ієрархії елементів у списку.
Клацніть елемент, який потрібно перемістити на інший рівень.
На вкладці Основне у групі Абзац клацніть стрілку поруч з елементом
Маркери або Нумерація, виберіть пункт Змінити рівень списку і клацніть
потрібний рівень.

12. Форматування та редагування списків

Сортування елементів списку
Виділити фрагмент;
На вкладці Главная → Сортування
вказати необхідні параметри сортування.
Форматування списків:
В списках можна змінювати вигляд маркерів,
номерів, розмір відступів між маркерами і
текстом тощо.
Для цього потрібно виділити необхідний
список і на вкладці Главная → Список →
Змінити вказати необхідні параметри.

13. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ТА ОБМОРОЖЕННЯХ

14. Опіки

Опік — різновид травми тканин тіла, викликаний дією тепла, електричного
струму, хімічних речовин або випромінюванням. Опіки, що впливають тільки
на поверхню шкіри, відомі як поверхневі або опіки першого ступеня. Коли
пошкодження проникає в деякі з нижчих шарів, це частково проникаючий опік
або опік другого ступеня. Глибокий опік або опік третього ступеня — це
травма, що поширюється на всі шари шкіри. З опіком четвертого ступеня
пов'язане ушкодження більш глибоких тканин, таки як м'язи або кістки
Розрізняють три види опіків: термічні, хімічні і променеві. Термічні опіки
з'являються при дії на шкіру або слизові тканини великої температури від
вогню, гарячих предметів, рідини, пари і горючих речовин. Важкі ушкодження,
що з'являються в результаті сильних термічних опіків, можуть у деяких
випадках призвести до інвалідності а також до смерті.

15. Ступеня ураження при опіках

I ступінь характеризується почервонінням і набряком у місці опіку.
II ступінь визначається пошкодженням рогового шару шкіри, походженням
бульбашок з жовтою рідиною відразу після опіку.
III А ступінь - це часткове омертвіння шкірних покривів, величезні міхури з
порваними стінками, які перетворюються в коричневі струпи. Перераховані
ступеня відносяться до поверхневих опіків.
Опіки ступеня ІІІБ і IV відносяться до глибоких опіків. При ступені ІІІБ
з'являються пухирі з кривавим заповненням, больова чутливість відсутня,
шкірний покрив в місці пошкодження повністю гине, опіки IV ступеня
призводять до омертвіння шкіри і глибоких тканин, аж до кістки, для цього
ступеня характерна поява чорних струпів з тромбірованного венами. Поверхневі
ступені опіків гояться самостійно, глибокі опіки викликають відторгнення
тканин і подальше заповнення з'явилися недоліків.

16. Ускладнення після опіку

Найбільш важким ускладненням при опіках є
опіковий
шок.
Завдяки
цього
порушення
відбуваються трансформації в кровообігу уражених
тканин, в результаті чого знижується кількість крові,
яка згущується, а також зменшується кількість сечі.
Опіковий шок розвивається фактично завжди при
ураженнях тканин з площею 15-20% і при більш 10%
глибоких опіків. Якщо уражено менше 20% поверхні
- то шок розцінюється як легкий, при ураженні 2060% шок має важку ступінь, а при більш 60% ступінь
стає дуже важкою. У дітей ці показники занижені
приблизно в два рази. Опік дихальних шляхів також
посилює
небезпеку
ускладнень.
Основними
симптомами опікового шоку є порушення чи
загальмованість потерпілого, свідомість плутається
або відсутній, спостерігається блідість всіх шкірних
покривів, кінцівки стають холодними з синюшністю,
з'являється нерідкий пульс, задишка, озноб, блювота,
посмикування м'язів, тремтіння, блювання і т.д

17. Лікування опіків

Після надання першої допомоги при опіках 3-4 ступеня, а
також при великих опіках, необхідно викликати швидку
медичну допомогу для подальшої госпіталізації. Лікування
постраждалих від опіків має включати в себе комплекс
різних заходів, спрямованих на зняття шокового стану,
усунення болю, корекцію водно-електролітного балансу,
боротьбу з інтоксикацією і попередження розвитку гострої
серцевої, ниркової або печінкової недостатності.
Місцеве лікування при опіках включає в себе
застосування антисептичних розчинів, мазей, спеціальних
емульсій та бальзамів, які застосовуються в умовах
стаціонару. Такі заходи запобігають розвитку інфекційного
процесу і сприяють загоєнню ран. У важких випадках
хворому може знадобитися пересадка шкіри.

18. Обмороження

Обмороження – ушкодження тканин організму під дією холоду. Нерідко
супроводжується загальним переохолодженням організму і особливо часто
вражає такі частини тіла як вушні раковини, ніс, недостатньо захищені кінцівки,
в першу чергу пальці рук і ніг.

19. Ступені обмороження

Перша ступінь обмороження
На цій стадії обмороження шкіра на пошкодженій ділянці блідне, а після
попадання в тепло навпаки червоніє. Втрачається чутливість, людина відчуває
оніміння в постраждалому ділянці тіла. Можливі свербіж, печіння, біль. Через 57 днів обморожені ділянки повністю відновлюються.
Друга ступінь обмороження
У разі обмороження другого ступеня ті ж симптоми, що і в першому випадку
можуть виявлятися сильніше. Крім того через кілька днів на пошкодженій
ділянці з’являються пухирі, наповнені прозорою рідиною. При цій стадії
обмороження на одужання може знадобитися кілька тижнів.
Третя ступінь обмороження
Настає при тривалому впливі холодом. Бульбашки, що утворюються в цьому
випадку, наповнені червонуватою рідиною. Пошкоджена шкіра повністю
відмирає, і на місці бульбашок утворюються рубці. Загоєння відбувається
протягом місяця.
Четверта ступінь обмороження
Це найнебезпечніша стадія. Характерною особливістю є синюшний колір
потерпілого ділянки і сильний його набряк при попаданні тіла в тепло. Ця стадія
часто поєднується з 2 і 3 стадіями. При четвертій стадії обмороження вплив
холоду найбільш агресивно і призводить до змертвіння тканин, причому
постраждати можуть не тільки м’язи і шкіра, але і сухожилля і кістки.

20. Правила першої допомоги при обмороженнях

Усім, хто періодично потрапляє в умови сніжної і морозної зими, а значить,
час від часу піддається впливу низьких температур, потрібно знати правила
першої допомоги при обмороженнях. Тоді в разі потреби ви зможете надати
потерпілому першу допомогу.
Перенести потерпілого в тепло. Перше, що потрібно зробити — прибрати
негативно впливаючий фактор, тобто холод.
Зняти промерзлі речі куртку, штани, взуття, шкарпетки, рукавички.
Виключити різке прогрівання. При першій стадії обмороження для
відновлення кровообігу можна розтерти замерзлі частини тіла. Але при всіх
інших стадіях це може завдати шкоди, так як холод привів до значних
пошкоджень тканин. Тому краще дати тілу поступово прогрітися і відновити
кровообіг в постраждалих ділянках.
Накласти пов’язки і зафіксувати їх. Щоб не пошкодити постраждалі
ділянки тіла, їх покривають пов’язками і фіксують. При накладенні пов’язки
зазвичай використовують вату і марлю, які зверху покривають
теплоізоляційною тканиною: клейонкою, прогумованою тканиною.
Напоїти теплим чаєм — це допоможе підвищити загальну температуру тіла,
і буде сприяти нормалізації кровообігу.
Викликати лікаря. Це обов’язковий пункт при наданні допомоги людині,
потерпілому від обмороження.

21. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. https://support.office.com
2. http://informat.in.ua/robota-zi-spiskami.html
3. http://bukvar.su/informatika_programmirovanie/169408-Osnovnye-servisyglobal-noiy-seti-Internet.html
4. Начальний посібник професійно – технічних навчальних закладів/ Л.Е.
Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман, - К.: Факт, 2005.- 344 с.: іл.
5. Л.М. Дибкова Інформатика і комп’ютерна графіка навчальний посібник
6. Пушкарь О. І., Інформатика, комп’ютерна техніка. Комп’ютерні
технології/ Київ Видавничий центр «Академія» 2003.
7. Руденко В. Д., Макарчук А. М., Патланжоглу М. А. Курс інформатики /
Под ред.. Мадзигона В. Н. – К.: Феникс, 1998.-368 с.
English     Русский Правила