Організм та його властивості. Клітинна будова організмів
Організми – це тіла живої природи
Дихання
Подразливість -
Живлення -
Ріст і розвиток
Розмноження -
Усі організми складаються з клітин
Одноклітинні організми
Багатоклітинні організми
Виберіть вірні твердження:
Список використаних джерел:
1.27M
Категория: БиологияБиология

Організм та його властивості. Клітинна будова організмів

1. Організм та його властивості. Клітинна будова організмів

2. Організми – це тіла живої природи

3.

Обмін
речовин і енергії
Ріст і розвиток
Розмноження
Властивості
організмів
Живлення
Дихання

4. Дихання

Більшість організмів дихають киснем,
що входить до складу повітря. У клітинах
між киснем і органічними речовинами
постійно відбувається багато хімічних
явищ

5. Подразливість -

Подразливість здатність організму реагувати на зміни
умов середовища

6. Живлення -

Живлення процес надходження в організм і
засвоєння ним поживних речовин

7. Ріст і розвиток

Ріст — поступове збільшення розмірів,
маси організму
Розвиток — зміни у будові організму та
його частин

8. Розмноження -

Розмноження здатність організмів відтворювати собі
подібних

9. Усі організми складаються з клітин

Основними
частинами
клітини є
ядро,
оболонка,
цитоплазма

10.

Оболонка захищає клітину від
зовнішніх впливів.
У цитоплазмі відбуваються різні хімічні
явища.
Ядро керує процесами
життєдіяльності та зберігає спадкову
інформацію

11. Одноклітинні організми

Тіло одноклітинного
організму утворене
однією клітиною, яка
здатна існувати
самостійно

12. Багатоклітинні організми

Тіло багатоклітинних
організмів утворене
величезною кількістю
різноманітних клітин. Клітина
багатоклітинного організму не
може існувати самостійно

13. Виберіть вірні твердження:

1. Тварини і рослини ростуть однаково.
2. Ріст дерев є обмеженим, бо вони ростуть
усе життя.
3. Одноклітинний організм має одну
клітину, яка забезпечує його
життєдіяльність.

14.

4. Реакція організму на впливи довкілля є
подразливість, ця властивість допомагає
організмам пристосуватися до
навколишнього середовища.
5. Кількісні зміни в організмі називають
розвитком.
6. Розмноження – це відтворення собі
подібних.

15. Список використаних джерел:

1. http://narodna-osvita.com.ua/749organzm-vlastivost-organzmv-roslinitvarini-gribi-bakteryi.html
2. http://pedsovet.su/load/321-9-2
3. http://smiles24.ru/anime-jivotnie.html
4. http://shkola.ua/web/uploads/book/35
English     Русский Правила