Презентація на тему: «Найважливіші елементи політичної культури»
Визначення «політичної культури»
Найважливіші елементи політичної культури
Політичний досвід
Політична свідомість
Політичні знання
Політичні цінності
Політичні переконання
Політична поведінка
1.09M
Категория: ПолитикаПолитика

Найважливіші елементи політичної культури

1. Презентація на тему: «Найважливіші елементи політичної культури»

Комунальний заклад
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Презентація на тему:
«Найважливіші елементи
політичної культури»
Виконала
студентка 211-ан групи
факультету іноземної філології
та музичного мистецтва
Радченко А. В.
2016 р.

2. Визначення «політичної культури»

Політи́чна культу́ра —
сукупність соціальнопсихологічних
настанов, цінностей і
зразків поведінки
соціальних верств,
окремих громадян, які
стосуються їх взаємодії
з політичною владою.

3.

Політична культура
охоплює рівень
знань та уявлень про
політику, емоційне
ставлення до неї, що
мотивує політичну
поведінку громадян.

4.

Політична культура – сукупність
цінностей, знань, ставлень,
орієнтації того чи іншого
соціального суб’єкту, що фіксує
рівень розвитку їх політичної
свідомості, політичної
діяльності і поведінки.

5.

Політологія вивчає
насамперед політичну
культуру, що
характеризує розвиток
теоретичних, ціннісних,
нормативних, реальних
і підсвідомих уявлень
та ставлень громадян.

6.

Вони
допомагають нам
усвідомити й
розвинути
всебічні зв’язки з
інститутами влади
і між собою.

7.

Від політичної культури людей
значною мірою залежать
політичні процеси в суспільстві,
стабільність і демократизм
політичної системи тощо.

8. Найважливіші елементи політичної культури

9. Політичний досвід

Політичний досвід є основою
розвитку політичної культури.
Він фіксує історію розвитку
політичних відносин у різних
формах: історичних,
літературних, наукових
пам'ятках, політичних
традиціях, звичаях.

10.

Цей досвід в більшій або
меншій мірі засвоюється
людьми в процесі іх
політичної соціалізації. На
основі історичного досвіду
багатьох поколінь формується
політична свідомість людей,
соціальна пам'ять суспільства.

11. Політична свідомість

Політична свідомість – це
система політичних знань,
цінностей та ідейнополітичних переконань, на
основі яких виробляються
стійкі і значимі політичні
орієнтації.

12.

В політичній свідомості можна
виділити два компоненти:
ідеологічний та емоційнопсихологічний. Перший
включає в себе політичні
знання, політичні цінності та
політичні переконання.

13. Політичні знання

Політичні знання – це знання
людей про політику, про
політичну систему, про різні
ідеології, а також про ті інститути
і процеси, з допомогою яких
забезпечується участь громадян в
політичному житті суспільства.

14. Політичні цінності

Політичні цінності – це етичні і
нормативні судження про
політичне життя, про
політичні цілі, на реалізаціяю
яких спрямована політична
діяльність.

15. Політичні переконання

Політичні переконання
виникають на основі
політичних знань і цінностей
як сукупність уявлень,
характеризуючих політичний
ідеал особистості.

16.

З урахуванням можливостей
політичної системи у людей
формуються політичні
орієнтації та установки, які в
сукупності складають другий
компонент політичної
свідомості – емоційнопсихологічний.

17. Політична поведінка

Політична поведінка – це
практична взаємодія людини з
політичним середовищем, яке
виражається в тій чи іншій
формі політичної участі.

18.

Політична поведінка
людей проявляється в
їхній політичній діяльності
і в остаточному підсумку
виявляє рівень їх
політичної культури на
практиці.

19.

Політична культура є
невід'ємним елементом
політичного життя, політичної
системи, що впливає на
функціонування політичних
інститутів, демократичного
типу культури в усіх його
різновидностях.

20.

Дякую за увагу!!!
English     Русский Правила