Міністерство освіти і науки України Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Комунальний заклад «Харків
Політична культура
Структура політичної культури
Функції політичної культури
Функції політичної культури
Функції політичної культури
Функції політичної культури
Функції політичної культури
Функції політичної культури
Функції політичної культури
Функції політичної культури
Функції політичної культури
Функції політичної культури
Функції політичної культури
282.82K
Категория: ПолитикаПолитика

Поняття, структура та функції політичної культури

1. Міністерство освіти і науки України Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Комунальний заклад «Харків

Презентація на тему:
Поняття, структура та функції
політичної культури
Виконала:
студентка 211 АН групи
Факультету іноземної філології та музичного мистецтва
Богаєнко Наталія

2. Політична культура

Політи́чна
культу́ра

сукупність
соціально-психологічних
настанов,
цінностей і зразків поведінки соціальних
верств, окремих громадян, які стосуються
їх взаємодії з політичною владою.

3. Структура політичної культури

1) політичні знання та політичні
уявлення;
2) політична свідомість;
3) політична поведінка й
політичні дії
4) функціонування політичних
інститутів

4. Функції політичної культури

Пізнавальна функція політичної культури
Озброює
людей
суспільно-політичними
знаннями, необхідними для успішної діяльності у
сфері політики, для формування кожною людиною
своєї особистої компетентної думки з питань
політики й політичного життя.

5. Функції політичної культури

виховна функція
Полягає в підвищенні політичної свідомості й
національної самосвідомості через безпосередню
участь громадян в управлінні, політичному житті,
зростанні їх інформованості й компетентності,
освіченості, формуванні у громадян стійкого
інтересу до політичного життя,

6. Функції політичної культури

Функція соціалізації
Сприяє набуттю людиною навичок і
властивостей, які дозволяють їй реалізувати в тій
чи іншій системі влади свої громадянські права й
інтереси.

7. Функції політичної культури

функції адаптації
Виявляється потреба індивіда в пристосуванні
до мінливого політичного середовища, умов
реалізації його політичних прав і владних
повноважень.

8. Функції політичної культури

Нормативно-ціннісна функція
Задає індивідам, групам, суспільству в цілому
певні норми, стандарти, цінності, установки
політичного мислення, цілі і мотиви поведінки;
фіксує ієрархію політичних цінностей.

9. Функції політичної культури

Регулююча функція
Покликана забезпечувати вплив громадян на
політичний процес, насамперед через участь у
контролі за роботою органів влади й управління, а
також за допомогою існуючих норм, традицій,
ідеалів тощо.

10. Функції політичної культури

Комунікативна функція
Дає
можливість
забезпечити
ідейнополітичний зв'язок громадянина з політичною
системою, іншими членами суспільства.

11. Функції політичної культури

Інтегративна функція
Політична культура стає опорою існуючої
політичної системи, формує широку і стійку
соціальну базу даного політичного устрою, сприяє
згуртованості всіх верств населення.

12. Функції політичної культури

Мобілізаційна функція
Організовує громадян на вирішення певних
політичних і соціальних завдань.

13. Функції політичної культури

Захисна функція
Реалізується через охорону політичних
цінностей, що відповідають вимогам соціального
прогресу, демократії, гуманізму (захист прав і
свобод людини тощо).

14. Функції політичної культури

Прогностична функція
Сприяє передбаченню можливих варіантів
поведінки суб'єктів політики за певних ситуацій, у
перебігу політичних подій. Без справжньої, масової
політичної культури народ перетворюється на
натовп, на предмет маніпуляцій користолюбних
політиків.

15.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила