Цивільне процесуальне право України
Принципи цивільного процесуального права
ТЕМА 2. Принципи цивільного процесуального права України
Нормативно-правові акти Та Судова практика:
333.01K
Категория: ПравоПраво

Цивільне процесуальне право України

1. Цивільне процесуальне право України

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Юридичний факультет
Кафедра цивільного права та процесу
Старший викладач: Демчук Антон Михайлович ©
Академічний курс
ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
УКРАЇНИ

2. Принципи цивільного процесуального права

ТЕМА 2
ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ПРАВА

3. ТЕМА 2. Принципи цивільного процесуального права України

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1. Поняття, значення та система принципів цивільного
процесуального права України.
2. Сутність загальноправових принципів цивільного
процесуального права України.
3. Загальна характеристика міжгалузевих принципів цивільного
процесуального права України.
4. Поняття та зміст галузевих принципів цивільного
процесуального права України.

4. Нормативно-правові акти Та Судова практика:

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА СУДОВА
ПРАКТИКА:
1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради
України. - 1996. -№30.-Ст. 141.
2. Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий 18 березня 2004 року (з
наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - №
40 - 41, 42. - Ст. 492; 2005. - № 32. -Ст. 422; 2005. - № 35 - 36. - Ст. 446; 2005. - № 52. Ст. 562; 2006. - №35. - Ст. Ст. 295, 298, 303; 2007. -№9. - Ст. Ст. 67, 77; № 12. - Ст. 103.
3. Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року (з наступними
змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №27 - 28. - Ст.
180.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року №9
«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» // Постанови
Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах (1972 - 2003) / За заг. ред.
В.Т.Маляренка. - К.: Ін Юре, 2004. - С. 7 - 12.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року №7 "Про
посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина " // Постанови
Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах (1972 - 2003) / За заг.ред.
В.Т.Маляренка. - К.: Ін Юре, 2004. - С. 15 - 18.

5.

Принципи цивільного процесуального права — основні ідеї, уявлення про суд і
правосуддя, які закріплюються в нормах цивільного процесуального права і
внаслідок цього стають його основними положеннями, якісними особливостями,
що визначають характер процесуального права, порядок його здійснення і
песпективи розвитку

6.

Систематизація принципів цивільного
процесуального права — це зведення їх у
групи згідно з вибраним критерієм, підставою
English     Русский Правила