Стародавня Історія України
План лекції
Основні поняття і терміни
Періодизація стародавньої історії України
Стоянки прадавніх людей
Знаряддя праці
Трипільська керміка
Кіммерійці
Скіфи
Культура скіфів
Сармати
Культура грецьких мість-колоній
Велике переселення народів
Розселення слов’янських племен
7.31M
Категория: ИсторияИстория

Стародавня Історія України

1. Стародавня Історія України

2. План лекції

1. Поява та розселення людей на території
України. Поширення землеробства й
скотарства на землях України.
2. Трипільська культура.
3. Кочовики за раннього залізного віку.
4. Заснування античних міст-колоній у
Північному Причорномор’ї та Криму.
5. Велике переселення народів. Перші
писемні згадки про давніх слов’ян (венедів,
антів, склавинів). Велике розселення
слов’ян.

3. Основні поняття і терміни

Археологі́чна культу́ра — термін,
уживаний для позначення спільності
(комплексу) подібних між собою
археологічних пам'яток, що
відносяться до одного часу й
поширені в певній місцевості

4.

Неолітична революція — історичний
період переходу в епоху неоліту від
привласнюючого до відтворюючого
типу господарства

5.

Господа́рство привла́снююче — перша
в історії форма господарювання, коли
люди споживали готові продукти
природи: впольовували диких тварин,
збирали їстівні рослини та плоди,
рибалили
Господа́рство відтво́рююче — спосіб
життя, який ґрунтується на
землеробстві та скотарстві. У цьому
випадку люди вже споживають
продукти, створені власне ними: хліб,
вирощенні овочі та фрукти, м'ясо та
молоко свійської худоби

6.

Колоніза́ція — заселення незайманих
земель або захоплення чужих
територій із подальшим їхнім
заселенням

7.

Кочівники́ — окремі люди, спільноти
або цілі племена і народи, що з
економічних, традиційно-культурних
або інших причин не мають постійного
нерухомого житла і переміщуються з
одного місця на інше

8.

Курган — поховальний пам'ятник,
штучний пагорб, насип над
стародавнім похованням

9. Періодизація стародавньої історії України

Палеоліт (давній кам'яний вік) - 1 млн. р. до н. е. - 10
тис. р. до н. е.
ранній палеоліт - 1 млн. р. до н. е. - 150 тис. р. до н. е.;
середній палеоліт - 150 тис. р. до н. е. - 40 тис. р. до н.
е.;
пізній палеоліт - 40 тис. р. до н. е. - X тис. р. до н. е.
Мезоліт (середній кам'яний вік) - IX-VI тис. р. до н. е.;
Неоліт (новий кам'яний вік) - УІ-ІУ тис. р. до н, е.
Енеоліт (мідно-кам'яний вік; перехідний етап від
кам'яного періоду до епохи металу) - IV-III тис. р. до н.
е.
Бронзовий вік - III-I тис. р. до н. е.
Залізний вік -1 тис. р. до н. е.

10. Стоянки прадавніх людей

11. Знаряддя праці

12. Трипільська керміка

13. Кіммерійці

14. Скіфи

15. Культура скіфів

16. Сармати

17. Культура грецьких мість-колоній

18. Велике переселення народів

19. Розселення слов’янських племен

English     Русский Правила