Тема 1: Стародавня історія України План
Історичні джерела
Історико – географічні регіони
Періоди розвитку первісного суспільства на Україні:
 
Мізинська стоянка
Кам'яна́ Моги́ла Запорізька обл. Пагорб-вівтарь з тисячами наскельних малюнків - петрогліфів.
Особливості трипільської культури:
План поселення та житло трипільців
Кіммерійці
“Звіриний стиль” у ювелірному мистецтві скіфів
Скіфський золотий гребінь курган Солоха V-IV ст. до н.е. Запорозької обл.
Пектораль із Товстої могили – нагрудна прикраса скіфського царя IV ст. до н.е. Знахідка 1971 р.
Херсоне́с Таврі́йський – грецьке місто-держава в Криму (Севастопіль)
Ца́рський курга́н - гробниця царя Митридата поблизу Керчі IV ст. до н.е.
Велике розселення слов'ян V-VII ст. переселення слов'ян, яке відбувалося в процесі Великого переселення народів. В результаті виникають три г
Особливості культури східних слов'ян:
План поселення та житло слов'ян
Збруцький ідол IX ст. кам'яна статуя з зображенням слов'янського бога. Знахідка 1848 р.
19.42M
Категория: ИсторияИстория

Стародавня історія України

1.

2. Тема 1: Стародавня історія України План

1. Предмет історії України. Історичні
джерела.
2. Поява та розселення людей, поширення
землеробства і скотарства.
3. Кочовики за раннього залізного віку.
4. Античні міста-колонії Північного
Причорномор’я.
5. Давні слов’яни.

3.

• Історична наука - комплекс суспільних
наук, що вивчають минуле людства
(факти, події і процеси) на базі
історичних джерел.
• Предмет історії України – вивчення
виникнення й розвитку людського
суспільства на українських землях від
найдавніших часів до сьогодення.

4. Історичні джерела

- писемні: наскальні написи, літописи, архівні
документи, історичні дослідження, періодичні
видання;
- археологічні (речові): будівлі, знаряддя праці,
пам’ятки матеріальної культури;
- усні: народна творчість (перекази, пісні);
- лінгвістичні: аналіз мови, її діалектів;
- етнографічні: дані про особливості культури,
побуту, звичаїв;
- фото-, кінодокументи, електронні носіїінформації.

5. Історико – географічні регіони

6. Періоди розвитку первісного суспільства на Україні:

Кам’яний вік поділяють на:
• Палеоліт (1 млн. p. - 10 тис. років до н.е.) поділяють на
ранній та пізній.
• Мезоліт (10 - 7 тис. років до н.е.)
• Неоліт (7 - 5 тис. років до н.е.)
• “Неолітична революція" - перехід від привласнюючого до
відтворюючого типу господарства. Виникнення: скотарства,
землеробства, міських поселень, ремесел.
• Енеоліт (4-3 тис. років до н.е.);
Бронзовий вік (2-1 тис. років до н.е.);
Ранній залізний вік від рубежу 2-1 тис. до н.е. і до початку
середньовіччя - V ст. н.е.

7.  

Для пітекантропів характерне використання
  
вогню, виготовлення ручного
рубила (кололи,
різали, рубали). Пітекантропи не будували
жител, постійно пересувались у пошуках їжі.

8.

9.

• У кроманьйонців з'явилися знаряддя спеціального 
призначення: різці, ножі, наконечники списів, 
сокири; крім кам'яних були знаряддя з кістки - голки,
шила. 
• Провідне заняття «людини розумної» - полювання на 
мамонтів і бізонів. 

10. Мізинська стоянка

Мізинська стоянка 
• Браслет із бивня
мамонта з
менадровим
орнаментом.

11. Кам'яна́ Моги́ла Запорізька обл. Пагорб-вівтарь з тисячами наскельних малюнків - петрогліфів.

Кам'янаа Могиала Запорізька обл. 
Пагорб-вівтарь з тисячами 
наскельних малюнків - петрогліфів.

12.

Існувала у ІV-ІІІ
тис. до н.е.

13. Особливості трипільської культури:

• колективне господарство, основні заняття:
хліборобство і скотарство.
• виготовлення керамічних виробів
побутового призначення, декоративної
кераміки; прядіння, ткацтво.
• розвинуті релігійні вірування та поховальні
обряди.

14.

15. План поселення та житло трипільців

• Поселення
зводились на
відкритих місцях,
без оборонних
споруд, у формі
кола.

16. Кіммерійці

Кіммерійці – найдавніший народ на території
України, назву якого донесли писемні джерела
(Геродот (V ст. до н.е.). Жили в південноукраїнських
степах від Дону до Дунаю.

17.

Геродот поділяв скіфське суспільство на групи:
скіфів-кочівників (степові райони на схід від Дніпра );
царських скіфів (Приазов‘я, Крим);
осілих скіфів-орачів (лісостепова зона Правобережжя);
осілих скіфів-землєробів (Лівобережжя Дніпра).

18.

Кургаан - різновид поховальних 
пам'ятників, у формі земляного 
насипу над поховальною ямою. 
               
В українській археології кургани
називають могилами.

19. “Звіриний стиль” у ювелірному мистецтві скіфів

20.

21. Скіфський золотий гребінь курган Солоха V-IV ст. до н.е. Запорозької обл.

Скіфський золотий гребінь
курган Солоха V-IV ст. до н.е.    Запорозької обл. 

22. Пектораль із Товстої могили – нагрудна прикраса скіфського царя IV ст. до н.е. Знахідка 1971 р.

Пектораль із Товстої могили – нагрудна прикраса 
скіфського царя IV ст. до н.е. Знахідка 1971 р.

23.

• Курган Чортомлик - 
скіфська могила у 
Дніпропетровській обл.
•  Найцінніша знахідка срібна ваза-амфора  
першої пол. IV ст. до н.е., 
з зображення скіфів, що 
приборкують диких 
коней.

24.

Сармати - спілки племен: язигів, роксаланів,
аланів. Наприкінці I ст. під керівництвом племені
аланів було створено великий союз племен.
Мова належала до іранського типу.

25.

VIІI - VI ст. до н.е. – Велика грецька колонізація. Причини:
• політична боротьба в середині грецьких полісів; військова
агресія персів; безземелля, пошук вільних, придатних для
хліборобства земель; конкуренція ремісників та купців,
пошуків нових джерел сировини та нових ринків збуту для
своїх товарів.
Колонізація - заселення вільної території; загарбання країни, краю, що
супроводжується підкоренням або винищенням місцевого населення.

26.

•Тіра (м.БілгородДністровський)
заснована вихідцями з Мілета
наприкінці VI - на початку V ст.
до н. е.
Ольвія - грецька
колонія заснована
вихідцями з Мілету
647-646 р. до н.е.
(Миколаївська обл.)

27.

• Боспорське царство 
виникло у 480 р. до н.е. 
об'єднання міст 
Керченського і 
Таманського півостровів.
• Столиця - Пантікапей
(сучасна Керч).
• Форма державного 
правління - монархія.

28. Херсоне́с Таврі́йський – грецьке місто-держава в Криму (Севастопіль)

Херсонеас Тавріайський – грецьке містодержава в Криму (Севастопіль)
• Базиліка 1935 р. - базиліка, розкопаної у 1935 р., 
споруджена в VI ст. на місці раннього храму. 
• Базиліка в базиліці - храм на території Херсонесу, назву 
отримав через те, що на одному місці було побудовано два 
храми - другий будувався на руїнах першого.

29. Ца́рський курга́н - гробниця царя Митридата поблизу Керчі IV ст. до н.е.

Цаарський кургаан - 
гробниця царя 
Митридата поблизу 
Керчі IV ст. до н.е. 

30.

• Слов'яни формувалися протягом 2-1 тис. до н. е. 
на просторах від Вісли до Дніпра.
Найдавніші свідчення про слов'ян: 
• римські історики 1-2 ст.: Иліній Старший, Тацит, 
Птоломей, називали слов'ян венедами. 
• джерела 6 ст.: Йордан у книзі «Про походження 
та діяння гетів» 551р.: «Венеди … відомі під 
трьома назвами: венедів, антів, склавінів...». 

31. Велике розселення слов'ян V-VII ст. переселення слов'ян, яке відбувалося в процесі Великого переселення народів. В результаті виникають три г

Велике розселення слов'ян
V-VII ст. 
переселення слов'ян, яке 
відбувалося в процесі Великого
переселення народів. 
В результаті виникають три 
групи слов’янських племен:
західна, південна і східна. 
На території України мешкали 
сім племінних об’єднань:
поляни, деревляни, волиняни,
хорвати, уличі, тиверці та
сіверяни.

32. Особливості культури східних слов'ян:

• висока культура землеробства; поширення 
ремесел, обробка заліза; 
• відокремлення ремесла від сільського 
господарства, активізація торгівлі; 
• наявність слов'янського письма; міфологія, 
система релігійних вірувань, народна 
творчість. 

33. План поселення та житло слов'ян

34. Збруцький ідол IX ст. кам'яна статуя з зображенням слов'янського бога. Знахідка 1848 р.

Слов'янська міфологія - сукупність міфологічних
уявлень давніх слов'ян.
Язичництво – поклоніння силам природи і багатьом
богам.
Збруцький
ідол IX ст.
кам'яна статуя з 
зображенням 
слов'янського бога. 
Знахідка 1848 р. 
English     Русский Правила