Сучасні технічні засоби навчання
Література
Ефективність сприйняття інформації
Засоби світлової проекції
Види світлової проекції:
За способом управління всі засоби відтворення зображень поділяються на:
Схема діапроекції
Діапроектори
Чарівний ліхтар
Кадропроектори з ручним управлінням
“Київ”
Кадропроектори з автоматичним та нпівавтоматичним управлінням
З обертовим барабаном
Графопроектори
Типовий графопроектор
Графопроектор шкільного типу
Портативний графопроектор
Фільмопроектори
Типові фільмоскопи
Епіпроектори
Схема епіпроекції
Епіпроектори з нижнім і верхнім розташуванням робочого столика
Епіпроектор з верхнім розташуванням робочого столика
Електронні проектори
Електронні проектори з TFT-LCD матрицями та силіконовими ТFТ матрицями
Мініатюрні проектори
Технології електронних проекторів
Засоби відтворення звуку
Перший апарат для запису і відтворення звуку
Грамзапис
Електрофон
Магнітофон "Дніпро"
Сучасний аудіоцентр
Сучасний оптичний та магнітооптичний запис
Носії запису
Відтворюючи і записуючі пристрої
Блок-схема відтворення звуку з компакт-диска
Запис на диск за допомогою лазера
Записуючі і перезаписуючі диски

Технічні засоби навчання

1. Сучасні технічні засоби навчання

Тема 1

2.

План
Психолого-педагогічні основи використання
ТЗН у навчальному процесі.
Технічні засоби навчання та їх класифікація
Світлова проекція та її види.
Аудіовізуальні технічні засоби трансляції,
запису, збереження та відтворення навчальної
інформації.

3. Література


Дрига И.И., Рах Г.И. Технические средства обучения в
общеобразовательной школе. М. «Просвещение», 1980, 252
с.
Прессман Л.П. Основы методики применения экраннозвуковых средств в школе М., «Просвещение», 1979, 221 с.
Куштенко Л.Ю., Батин Ф.С. Лингафонное оборудование на
уроках иностранного языка М. 1989, 91 с.
Мельничук О.В., Кнорозок Л.М., Ігнатенко В.А., Шовкопляс
В.С., Шовкопляс Л.Г. Технічні засоби навчання, Ніжин, 2001,
104 с.
Давиденко С.М., Мельничук О.В., Кнорозок Л.М., Ігнатенко
В.А. Відеотехніка в навчальному процесі. Ніжин, 2003, 64 с.

4.

Поняття технічних засобів навчання (ТЗН)
Техничні
засоби
навчання
являють
собою
комплекс
світлотехнічних
і
звукових
навчальних
посібників і апаратури, які використовують з метою
активізації процесу навчання
аудіовізуальні засоби
(посібники)
Аудіовізуальні засоби навчання забезпечують
образне пред’явлення навчального материалу та
його наочну конкретизацію у формі найбільш
доступній для сприйняття й запам’ятовування.

5.

• Технічним засобом навчання
називається комплекс, який
складається з джерела навчальної
інформації (навчального посібника)
та апаратури, за допомогою якої її
можна відтворити в навчальній
аудиторії.

6.

ТЗН у педагогічній діяльності
Урізноманітнюють форми навчання;
раціоналізують і прискорюють процес вивчення навчального матеріалу
дисциплін;
розширюють якість і доступність різних джерел інформації;
забезпечують зручність одержання краще сприйняття навчальної
інформації;
полегшують засвоєння
практичної діяльності;
методологічних
підходів
до
пізнавальної
та
дозволяють зменшити протиріччя між зростаючим потоком інформациї та
обмеженням часу на її вивчення;

7.

Умовна класифікація ТЗН
Види технічних засобів навчання
Засоби відтворення
зображень
Засоби відтворення
звуку
Комбіновані засоби навчання
Засоби
програмованого
навчання

8. Ефективність сприйняття інформації

9.

Технічні засоби навчання
Апаратні засоби
Відтворення
зображень
Відтворення і
збереження
звуку
Інформація
Візуальна
Слайди, малюнки,
транспаранти, фільми,
відеофільми,
анімаційні фільми
Аудіальна
(звукова)
Грамофонні записи,
магнітофонні записи,
записи на СD
Аудіо-візуальна
Комп’ютерні
програмні

засоби
Програмованого
контролю
Комбіновані
Носії інформації

10.

11.

Вимоги до вчителя при використанні ТЗН
Знаходити найбільш рациональне застосування як окремих видів
технічних засобів навчання, так і їх комплексного поєднання;
витримувати чітку логічну побудову, послідовність і максимальну
наочність у демонструванні об’єктів вивчення: предметів, явищ,
процесів;
звертати увагу на найважливіші, суттєві признаки предметів, явищ
чи процесів при их вивченні;
виділяти головне в змісті інформації; по можливості виключати з
візуального й звукового ряда сторонні предмети та звуки, що не
стосуються до процесів й відволікаючі увагу учнів від основного в
даній темі;
узгоджувати тривалість показу й раз’яснення окремих фрагментів
навчального материалу з их складністю й значимістю, а також з
психологічними особливостями сприйняття нового материалу
аудиторією під час демонстрації.

12.

Вимоги до вчителя при використанні ТЗН
не допускати перевантаження занять екранно-звуковими засобами
привчати учнів до самостійної роботи із застосуванням нових
технічних засобів формувати вміння одержувати з їх допомогою
потрібний навчальний матеріал, осмислювати й переробляти його
формувати вміння одержувати з допомогою ТЗ
навчальний матеріал, осмислювати й переробляти його
потрібний
випереджати контингент своїх учнів у освоені нової техніки й
сучасних засобів навчання, впроваджувати їх у практику своєї
роботи
Учитель повинен пам’ятати що самі по собі технічні засоби навчання
не підмінюють його, як педагога, в процесі виховання й навчання
учнів, а лише відіграють допоміжну, хоч і дуже суттєву, роль.

13. Засоби світлової проекції

• Статичні:
Діапроектори (кадропроектори),
фільмопроектори, графопроектори,
епіпроектори
• Динамічні:
Кінопроектори,
Відеомагнітофони, DVD програвачі
та телевізори,

14. Види світлової проекції:

• Діапроекція
• Епіпроекція

15. За способом управління всі засоби відтворення зображень поділяються на:

Засоби з ручним управлінням
Засоби з напівавтоматичним управлінням
Засоби з автоматичним управлінням

16. Схема діапроекції

17. Діапроектори

Носії інформації:
Діапозитиви
(зображення на склі)
Слайди (зображення на плівці вставлені
в стандартні рамки)
Розмір зображення слайда 24х36 мм

18. Чарівний ліхтар

19. Кадропроектори з ручним управлінням

“Свет”

20. “Київ”

21. Кадропроектори з автоматичним та нпівавтоматичним управлінням

З універсальною касетою відкритого типу

22. З обертовим барабаном

23. Графопроектори

• Носіями інформації є:
• транспаранти – зображення на
прозорих плівках або склі
• рідкокристалічні панелі
• Розмір транспаранта до 30Х30 см

24. Типовий графопроектор

Трилінзовий
Збільшувач
об’єктив
зображення
Проекційна
Робочий стіл 30х30 см
Стійка, що
складається
Світловий потік до 11000 лм
Розетки
Премикач інтенсивності
світлового потоку
Перемикач на
запасну лампу

25. Графопроектор шкільного типу

26. Портативний графопроектор

27. Фільмопроектори

• Носіями інформації є діафільми
зображення на фотоплівці об’єднані
однією тематикою
• Розмір одного кадру зображення:
18х24 мм

28. Типові фільмоскопи

29. Епіпроектори

• Носіями інформації є зображення на
непрозорих матеріалах:
• Малюнки
• Графіки
• Плоскі предмети
• Тексти
• Фотографії

30. Схема епіпроекції

31. Епіпроектори з нижнім і верхнім розташуванням робочого столика

32. Епіпроектор з верхнім розташуванням робочого столика

33. Електронні проектори

• Сучасні електронні проектори дозволяють
демонструвати статичні й динамічні
зображення із звуковим супроводом.
Можуть відтворювати графічні і
відеоматеріали з комп’ютера,
відеомагнтофонів і DVD програвачів

34. Електронні проектори з TFT-LCD матрицями та силіконовими ТFТ матрицями

35. Мініатюрні проектори

36. Технології електронних проекторів

37.

38. Засоби відтворення звуку

Засоби відтворення звуку з грамплатівок
Засоби відтворення звуку з магнітної стрічки
Засоби відтворення звуку з СD та DVD дисків

39. Перший апарат для запису і відтворення звуку

Фонограф (от грец. φωνη —
звук и γράφω — писати),
перший прилад для запису й
відтворення звуку. Винайдений
Томасом Едисоном,
представлено 21 листопада
1877 года.

40.

41. Грамзапис

Патефон
Грамофон
1886 Е.Бенлінер

42. Електрофон

43.

• Магнітофони
Вальдемар Паульсен

44. Магнітофон "Дніпро"

Магнітофон "Дніпро"
• Один з перших вітчизняних
магнітофонів

45. Сучасний аудіоцентр

46. Сучасний оптичний та магнітооптичний запис

47. Носії запису

Носії:
СD, DVD –диски;
Blu-ray –диски (синій промінь)

48. Відтворюючи і записуючі пристрої

СD, DVD приводи і програвачі,
Blu приводи і програвачі

49.

Диск
складається
пластикової основи А
з
прозорої
Термопластичної частини В, у якій
під час штампування з матриць
формують мікроскопічні заглибини
(піти). Певна послідовність пітів
здійснює цифровий запис числа.
Рельєфну
поверхню
покривають
тонким шаром металу С (найчастіше
алюмінію),
який
виконує
роль
рефлектора.
Зверху диск покривають шаром
пластику, який захищає металевий
шар від механічних пошкоджень.

50. Блок-схема відтворення звуку з компакт-диска

•1- лазер
•2- розщіплювач (повертає площину
поляризації відбитого від диска
променя)
•3- компакт-диск
•4- фокусуючий об'єктив
•5- цифро-аналоговий перетворювач
(ЦАП)
•6- підсилювач
•7- гучномовець

51. Запис на диск за допомогою лазера

52. Записуючі і перезаписуючі диски

English     Русский Правила