ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ
ПОСТЕРИ
Титульні сторінки
Умовно титульна сторінка складається з трьох частин:
Буклети
Пропозиції щодо змісту буклета:
Створення відеокліпу
Створення реклами за прочитаним твором
Паспорт літературного героя
Паспорт літературного героя
9.47M

Творчі завдання з використанням ІКТ на уроках літератури

1. ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

2. ПОСТЕРИ

3.

4.

5.

РАР

6.

7.

8.

9.

10. Титульні сторінки

Така робота навчає уважно читати твір та
творчо переосмислювати прочитане, адже
потрібно себе уявити художникомілюстратором, якому дали завдання у
видавництві створити титульну сторінку до
щойно надрукованої книги, тобто першу
сторінку книги.
Робота виконується на аркуші паперу
формату А 4.

11. Умовно титульна сторінка складається з трьох частин:

1.
2.
3.
Прізвище автора, назва книги. Учень сам
вибирає, яким шрифтом та кольором зробити
напис і як його розмістити.
Ілюстрація. Розміщується по центру і займає
більшу частину сторінки. Це може бути
власний малюнок, ілюстрація до твору чи
картини відомих художників.
Коментар учня. Це є найважливіша та
найскладніша частина. Учень повинен стисло
(до 10 речень) пояснити, чому саме таку
ілюстрацію вибрав, зобразив саме цей епізод
із твору, деталь, річ, символ, що цим хотів
сказати.

12.

13.

14.

15.

16. Буклети

Буклет (від англ. “книжечка”) – неперіодичне видання
(рекламне, інформаційне, дитяче; путівник, карта
тощо), надруковане на одному аркуші, складеному
паралельними згинами на зразок ширми.
Це лише 1 сторінка, але насичена великою кількістю
текстової та ілюстративної інформації за певною темою,
яку учень не бездумно скачав, а вибрав найголовніше,
найцікавіше, проілюстрував його, продумав естетичне
оформлення роботи.
Завдання буклета: на мінімальній площі вмістити
максимум інформації.
Ця робота може бути колективною, груповою чи
індивідуальною.

17.

18. Пропозиції щодо змісту буклета:

19.

20.

21.

22.

23. Створення відеокліпу

Етапи роботи
1.Вибір теми, визначення завдань.
2. Робота в групах, обговорення можливих методів
реалізації поставлених завдань.
3. Самостійна практична робота над створенням
продукту:
• підбір ілюстрацій, малюнків, анімаційних картинок, які
вдало ілюструють зміст пісні;
• вибір якісного аудіозапису (прослуховування однієї і тієї
ж пісні у виконанні різних співців, музичних колективів);
• створення кліпу за допомого програми
WindowsMovieMaker.
4. Проміжне обговорення кінцевого результату.
5. Презентація музичного продукту.
7. Колективне обговорення.
8. Оцінювання.

24. Створення реклами за прочитаним твором

Перед початком роботи об’єднатися в групи та вдома створити
рекламний проект за твором, що вивчається.
Самостійно визначити мету, адресата, вид свого рекламного
продукту.
Користуючись джерельною базою Інтернету, підібрати
ілюстративні та анімаційні матеріали, продумати зміст реклами.
Результати роботи продемонструвати в класі.
Після презентації відбувається обговорення та оцінювання
роботи за такими критеріями:
— відповідність реклами художньому тексту;
–– максимум інформації за мінімальної кількості слів;
— логічність;
— аргументованість;
— доступність;
— цікавість;
— творчий підхід, оригінальність.

25. Паспорт літературного героя

1. Ім’я
2. Вік, соціальний стан, походження
3. Портрет, особливі прикмети
4. Місце проживання
5. Спосіб життя
6. Родина
7. Оточення (друзі, вороги)
8. Життєвий девіз
9. Мета життя
10. Захоплення, уподобання
11. Риси характеру

26. Паспорт літературного героя

Може бути паперовий і мультимедійний
варіант.
Мультимедійний варіант:
кілька слайдів;
використати фото, ілюстрації чи картини
для підтвердження сказаного;
естетично оформити.
English     Русский Правила