Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2014 2015 н. р.
Навчальні плани
Навчальні програми
Навчальні програми
Стратегічні документи іноземна мова у початковій школі
Навчальні програми для ЗНЗ: Іноземна мова Іноземна мова у 1 - 3 класі у 4 класі
Навчальні програми для ЗНЗ: Іноземна мова Іноземна мова Іноземна мова у 5- 9 класах 10-11 класи для спец.шкіл
Поділ класів на групи
Навчально – методичне забезпечення
Навчання першої іноземної мови в 6-му класі реалізується через підручники:
Навчання другої іноземної мови в 6-му класі реалізується через підручники:
Особливості використання НМК на уроці іноземної мови
Німецька як друга іноземна для 5-9 класів основної школи
5-9 класи
Предмети та курси за вибором
Спецкурси
Спецкурси
Факультативи
10-11 класи
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Семестрове оцінювання
Ведення Класного Журналу
Ведення класного журналу
Календарно – тематичне планування
Продовження
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
Рекомендована кількість зошитів:
Перевірка робіт
Міжнародні сертифікати
4.09M
Категория: ОбразованиеОбразование
Похожие презентации:

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів

1. Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2014 2015 н. р.

2. Навчальні плани

Робочі навчальні плани на 2014/2015
навчальний рік складаються за Типовими
навчальними планами затвердженими наказом
МОН України від 03.04.2012 р. № 409 (в
редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 29.05.2014 № 664)
www.mon.gov.ua.

3. Навчальні програми

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов. 1-4”, ”Освіта”, 2012.
”Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов.5-9”, ”Освіта”, 2013.
”Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
іноземної мови. Іноземні мови.1-11”, ”Поліграфкнига”, 2010.
”Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні
мови.2-9”, ”Перун”, 2005.

4. Навчальні програми

”Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.
Друга іноземна мова. 5-9”, ”Перун”, 2005.
Іноземні мови (рівень стандарту, академічний, профільний
рівень).10-11” ,”Поліграфкнига”, 2010.
”Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні
мови. Програми для профільного навчання (курси за вибором,
спецкурси).10-11”, ”Навчальна книга”, 2003.

5. Стратегічні документи іноземна мова у початковій школі

6. Навчальні програми для ЗНЗ: Іноземна мова Іноземна мова у 1 - 3 класі у 4 класі

Навчальні програми для ЗНЗ:
Іноземна мова
у 1 - 3 класі
Іноземна мова
у 4 класі

7. Навчальні програми для ЗНЗ: Іноземна мова Іноземна мова Іноземна мова у 5- 9 класах 10-11 класи для спец.шкіл

8. Поділ класів на групи

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до
нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки
України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому
вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на
групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при
вивченні іноземної що не є мовою навчання, а
вивчається як предмет клас чисельністю понад 27
учнів ділиться на 2 групи

9. Навчально – методичне забезпечення

ЗГІДНО З ЛИСТОМ МОН УКРАЇНИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ
НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА, ЯКА МАЄ ВІДПОВІДНИЙ ГРИФ
МОН України АБО СХВАЛЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ
(лист
МОН України від 07.03.14 № 1/9-607)

10. Навчання першої іноземної мови в 6-му класі реалізується через підручники:

1. Англійська мова
Англійська мова. 6 клас; авт. Карток О. Д. (видавництво «ЛібраТерра», 2014);
Англійська мова. 6 клас; авт. Несвіт А. М. (видавництво «Генеза», 2014).
2. Німецька мова
Німецька мова. 6 клас; авт. Горбач Л. В., Савченко Л. П., Сидоренко М. М.
(видавництво «Грамота», 2014);
Німецька мова. 6 клас; авт. Сотникова C І., Гоголєва Г. В. (видавництво «Ранок»,
2014).
3. Французька мова
Французька мова. 6 клас; авт. Клименко Ю. М. (видавництво «Генеза», 2014).
4. Іспанська мова
Іспанська мова. 6 клас; авт. Редько В. Г., Береславська В. І. (видавництво
«Генеза», 2014

11. Навчання другої іноземної мови в 6-му класі реалізується через підручники:

1. Англійська мова
Англійська мова.
«Методика», 2014).
6
(2)
клас;
авт.
Пахомова
Т. Г. (видавництво
2. Німецька мова
Німецька мова. 6 (2) клас; авт. Сотникова C.І., Білоусова Т. Ф. (видавництво
«Ранок», 2014);
Німецька мова 6 (2) клас; авт. Сидоренко M.M., Палій О. А. (видавництво
«Ранок», 2014).
3. Французька мова
Французька
мова.
«Методика», 2014);
6 (2) клас;
авт.
Клименко
Ю. М. (видавництво
Французька мова. 6 (2) клас; авт. Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В. (видавництво
«Видавничий дім «Освіта», 2014).

12. Особливості використання НМК на уроці іноземної мови

НМК є основним засобом навчання: книга для учня, робочий
зошит, книга для учителя, ayдio-CD
Висока якість навчального матеріалу
Підготовка до олімпіад, ДПА та ЗНО
Український компонент
Семінари-практикуми з методики викладання іноземної мови
Інформування та надання консультацій

13. Німецька як друга іноземна для 5-9 класів основної школи

Єдиний підручник на українському ринку
Відповідає вимогам Держстандарту і нової
навчальної програми для другої іноземної мови
Починається з 5 класу
Розрахована на 2 тижневих години
Орієнтована на європейські рівні володіння
іноземною мовою
Містить сучасний країнознавчий компонент
Складається НМК з: підручник + аудіо-компакт диск
робочий зошит + аудіо-компакт диск
зошит із тестами + мінікомпакт - диск
книга для вчителя + календарно-тематичне
планування
Посібник із країнознавства + аудіо-компакт диск
портфоліо, DVD, інтерактивний CD- ROM

14. 5-9 класи

На середньому етапі основної школи
(5-9 класи) в центрі уваги знаходиться послідовний та
систематичний розвиток в учнів всіх складових
комунікативної компетенції в процесі оволодіння
ними різноманітними стратегіями говоріння, читання,
аудіювання, письма.

15. Предмети та курси за вибором

Предмети та курси за вибором визначаються
загальноосвітнім навчальним закладом у межах
гранично допустимого навчального навантаження з
урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня
навчально-методичного та кадрового забезпечення
закладу.
Викладання спецкурсів, курсів за вибором та
факультативів проводиться за відповідними
програмами, які рекомендовані Міністерством
освіти і науки України.

16. Спецкурси

”Гіди-перекладачі” (англійська, німецька,
французька, іспанська мови)(35 год.).Укладачі: Н.М.
Нікішина,Т.В. Вочканова, А.В. Чередниченко, Л.І.
Іноземцева, А.Є. Мартинова.
”Англійська у світі інформаційних технологій”(для
учнів допрофільних 8-9 класів та профільних 10-11
класів, повний курс ─ 140 год. ). Укладач:
Т.В.Вочканова.
”Історія Франції”(для учнів 8-9 класів
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
французької мови). Укладач: Я.Нероденко

17. Спецкурси

Країнознавство”:
10 клас: Велика Британія (70 год.);
11 клас: США (70 год.);
Франція (10,11 клас ─ 68 год.);
Німецька мова (10,11 клас ─ 68 год.);
” Технічний переклад”( 10, 11 клас ─ 68 год.);
” Німецька література”(10,11 клас ─ 68 год.);
” Французька література” (10,11 клас)

18. Факультативи

Літературна мозаїка” для 5-8 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, шкіл (класів) з поглибленим
вивченням англійської мови й літератури, ліцеїв,
гімназій. Автори програми: Алла Несвіт, Галина Ворон,
Рита Левіт, Ніна Беленя.
”Культурознавство англомовних країн” (США,
Великобританія) (70 год.)Н.М. Нікішина, О.А.Каташов,
Л.В.Кочетова.
”Іноземна мова (німецька мова, французька,
іспанська) за три роки” (повний курс ─ 210 год.).
Укладачі: Л.М. Варламова, Т.Б.Оболенська,
О.Х. Вознюк

19. 10-11 класи

На завершальному етапі старшої школи (10-11 класи)
вивчення іноземної мови завершується формуванням
комунікативної компетенції на рівні (В1+), що
забезпечує використання іноземної мови у ситуаціях
офіційного і неофіційного спілкування в навчальній,
соціально-побутовій, культурній, адміністративній
сферах комунікативної взаємодії

20. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

Основними видами оцінювання з іноземної мови є:
поточне,
тематичне,
семестрове,
річне оцінювання,
підсумкова державна атестація

21. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Основними видами оцінювання з іноземної мови є:
поточне
тематичне
семестрове
річне.
Проводиться аналогічно до оцінювання у середній та
старшій школах, але з урахуванням вікових
особливостей молодших школярів.
Оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу
здійснюється вербально

22. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Тематичне оцінювання проводиться за результатами
поточного оцінювання і виставляється єдиний
тематичний бал, який заноситься до журналу після
вивчення теми без дати в клітинку з надписом
ТЕМАТИЧНА.
Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок
не передбачено
Кількість тематичних оцінок відповідає кількості розділів
тематики ситуативного спілкування зазначених у Програмі.
Проведення окремої контрольної роботи для здійснення
відповідного оцінювання
не передбачається.

23. Семестрове оцінювання

Проводиться один раз наприкінці семестру за
чотирма видами мовленнєвої діяльності
(контроль аудіювання, читання, говоріння,
письма) та на основі тематичного оцінювання.
Оцінка за семестр виставляється на основі
тематичного оцінювання та оцінок контролю з
чотирьох видів мовленнєвої діяльності
Бал за семестрове оцінювання заноситься до
класного журналу у клітинку без дати з надписом
І семестр.
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню

24. Ведення Класного Журналу

Всі записи у класному журналі ведуться
державною мовою (наказ МОН України
від 03.06.2008 №496).
З іноземної мови частково допускається
запис змісту уроку іноземною мовою за
умови недоцільності перекладу
граматичних явищ, що вивчаються.

25. Ведення класного журналу


дата
Зміст уроку
Домашнє
завдання
1
2/09
Тема: Я, моя сім’я. Введення
лексичних одиниць та мовленнєвих
зразків
Впр.2 стор.4
(письмово)
2
4/09
Автобіографія. Автоматизація ЛО та МЗ
Скласти
автобіографію
3
Дата
Підтема та вид роботи
Д/З

26. Календарно – тематичне планування

Календарно-тематичний план повинен
містити основні розділи Програми.
Він є основою для поурочного планування.
Допускається ведення календарнотематичного плану іноземною мовою при
умові перекладу основних розділів, тем та
підтем.

27. Продовження


дата
Тема
підтема
1
4/09
Тема: Я.
моя сім’я
2
6/09
Автобіогра
фія
3
дата
підтема
4
дата
Тема:
Лекси
-ка
Граматика
Фонетика
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо
Д/З

28. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

Оцінка за семестр виставляється на основі
тематичного оцінювання та оцінок контролю з
чотирьох видів мовленнєвої діяльності.
Оцінки за чотири види мовленнєвої діяльності не
перездаються і не коригуються.
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню
(колонка з надписом Скоригована без зазначення
дати).
Річне оцінювання здійснюється на основі
семестрових або скоригованих семестрових оцінок
(колонка з надписом Річна без зазначення дати). Річна
оцінка коригуванню не підлягає.

29. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

Виставлення оцінки з державної підсумкової
атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА
без зазначення дати.
Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася
апеляційною комісією, за її результатами
виставляється оцінка у колонку з надписом
Апеляційна без дати.

30. Рекомендована кількість зошитів:

У 5 - 8 класах ─ по два робочих зошити;
У 9-11 класах ─ по одному робочому зошиту;
Для виконання контрольних робіт заводяться
окремі зошити.

31. Перевірка робіт

У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.
У 10-11 класах ─ один раз на місяць.
Оцінка за ведення зошита виставляється один раз на
місяць у журнал.
Наявність словників перевіряється один раз на
семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис
та дату перевірки. Оцінка до журналу не
виставляється.

32. Міжнародні сертифікати

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали
міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту з 1 червня 2013 до 30
червня 2014 року (Deutches Sprachdiplom (DSD), Goethe-Zertifikat B1,
Goethe-Zertifikat B2 — німецька мова; DELF/DALF — французька мова;
IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment (FCI), Pearson
Test of English (PTE) — англійська мова; D.E.L.E. — іспанська мова),
рівня B-1 для загальноосвітніх навчальних закладів, B-2 для
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов зазначені
вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У додаток
до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та
атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів. (лист МОН України від
04.04.14. 1/9 -190)
English     Русский Правила